admin

Са седнице Управног одбора 28. децембра 2007

ПЕРИЋ ДАМИР, дипломирани правник, рођен 07. 09. 1979. године, уписује се 28. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕРИЋ ДАМИР, адвокатски приправник код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 12. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДАБИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 08. 09. 1978. године, уписује се 28. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша 2а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДАБИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 12. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТАНКОВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 25. 09. 1977. године, уписује се 28. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра И Карађорђевића 47/И.

ЗЕЛИНЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 18. 03. 1977. године, уписује се 28. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг младенаца 5.

КОВЧИН ЧЕДОМИР, дипломирани правник, рођен 02. 01. 1941. године, уписује се 28. 12. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Аврама Мразовића 1.

ПРОДАНИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 09. 03. 1953. године, уписује се 01. 01. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Подгоричка 3.

ДУШИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 31. 08. 1942. године, уписује се 09. 01. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОПАЛИЋ ИГОР, рођен 31. 08. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Дивне, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАИ ЕДИТА, рођена 01. 11. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦУПАЋ НИКОЛА, рођен 17. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИГЊЕВИЋ ЉУБИЦА, рођена 08. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАСЛО СЕНАДА, рођена 04. 03. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРЧЕТИЋ МИЛАН, рођен 13. 10. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЋАНСКИ БОШКО, рођен 23. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Каћански Јелисавете, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ МИРЈАНА, рођена 02. 11. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Градојевић Јована, адвоката у Новом Саду, дана 28. 12. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНЧИЋ ВЕСЕЛИН, адвокат у Бачкој Паланци са даном 01. 01. 2008. године, због пензионисања.
Именовани након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Жарковић Данило, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕВЦ БОРИС, адвокат у Панчеву са даном 02. 12. 2007. године, услед смрти.
Којић Славко, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДУШИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду са даном 29. 12. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАЈИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду са даном 07. 12. 2007. године, услед смрти.
Банковачки Драгица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАНЧИЋ НЕБОЈША, адвокат у Вршцу, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 11. 12. 2007. године.
Мијатов Војислав, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОКСОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Кули, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 24. 12. 2007. године.
Салак Јоаким, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СЕЛАКОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 01. 2008. године.
Радивојевић Наталија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању “Ортачког адвокатског друштва Лалин и др”, са седиштем у Новом Саду, Сестара Нинковић 11/2, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Бачкој Тополи, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Суботицу, Шеноина 5/18, почев од 26. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ЏИГУРСКИ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Данила Киша 17а, почев од 05. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДИВНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Ђорђевића 8, почев од 10. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ЂАКОНОВИЋ ДАНИЛКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 48, почев од 01. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је ВЕГ др ЕНИКЕ, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 15/приземље, почев од 01. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Фрушкогорска 4/И, почев од 03. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је СИМОНОВСКИ ИВИЦА, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 1, Пословни центар “ББЦ”, почев од 03. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛОНЧАР МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 28, почев од 01. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је РАДМАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 127/И, локал 4, почев од 01. 12. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛЕТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јаше Игњатовића 6, почев од 26. 12. 2007. године.