admin

Са седнице Управног одбора 27. новембра 2009

КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 08. 09. 1967. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Бојовића 12.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, адвокатски приправник код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОСАНИЋ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 18. 08. 1981. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 15.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОСАНИЋ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЕРАЦ МИРКО, дипломирани правник, рођен 11. 04. 1977. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.
Брише се из Именика адвокатских приправника КЕРАЦ МИРКО, адвокатски приправник код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЕРАЦ УРОШ, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1983. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије на Ченеју, Салаш 106.
Брише се из Именика адвокатских приправника КЕРАЦ УРОШ, адвокатски приправник код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НАШАГАЋИН МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1980. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Хероја Пинкија 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокатски приправник код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 26. 11. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАЛИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 08. 05. 1956. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народног фронта 26/ВИ.

БАЧВАНСКИ БОРИС, дипломирани правник, рођен 12. 04. 1956. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Мусића 4.

ЋУРЧИЋ ДРАГОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 24. 06. 1953. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.

ГЛАВАШ САНДРА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1976. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сајлово XXИИИ/23.

МИСИРКИЋ ЗАГОРКА, дипломирани правник, рођена 16. 10. 1968. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 188.

АНТИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 18. 09. 1977. године уписује се 27. 11. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/2.

ХИРЕШ ИВАН, дипломирани правник, рођен 20. 01. 1966. године уписује се 21. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Поштанска 79.

КОМАРОМИ АМАЛИЈА, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1951. године уписује се 10. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Милоша Црњанског 146.

ЂИРЕ ЕНИКЕ, дипломирани правник, рођена 04. 06. 1951. године уписује се 18. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Иве Лоле Рибара 42/А.

АРКО НАДЕЖДА, дипломирани правник, рођена 08. 12. 1950. године уписује се 18. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Трг ослобођења 1.

МИЛОЈИЧИЋ МАРТА, дипломирани правник, рођена 15. 12. 1950. године уписује се 10. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Средња 2.

ПРОКИЋ ВЕРОНИКА, дипломирани правник, рођена 07. 01. 1951. године уписује се 08. 12. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Иригу, Иве Лоле Рибара 8.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АПРО НАТАША, рођена 20. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЛОВИЋ СНЕЖАНА, рођена 17. 02. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Зорице, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛИЋ ЈАСНА, рођена 24. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсенијевић Бошка адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ МАЈА, рођена 11. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКШИЋ ИВА, рођена 21. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТОВИЋ НИКОЛА, рођен 29. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОРОВИЦ ВЛАДИМИР, рођен 26. 06. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЛЕНОВИЋ АЛЕКСА, рођен 21. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дендић Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРАЗОВИЋ МИЛАН, рођен 12. 10. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мразовић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДИМЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 15. 08. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будимчевић Живка, адвоката у Босуту, дана 27. 11. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЛЕШЕВИЋ МИЉА, адвокат у Панчеву са даном 01. 12. 2009. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Вишекруна Бабић Љиљана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Малешевић Миље.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЛЕКСИЋ БРАНКО, адвокат у Кикинди са даном 21. 11. 2009. године, услед смрти.
Лисул Петар, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Алексић Бранка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОМАРОМИ АМАЛИЈА, адвокат у Бечеју са даном 27. 11. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂИРЕ ЕНИКЕ, адвокат у Ади са даном 08. 12. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АРКО НАДЕЖДА, адвокат у Ковину са даном 08. 12. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛОЈИЧИЋ МАРТА, адвокат у Апатину са даном 27. 11. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОКИЋ ВЕРОНИКА, адвокат у Иригу са даном 27. 11. 2009. године, због пензионисања.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕЉАНСКИ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сомбору, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 13. 10. 2009. године.
Богосављевић Рајко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПИПЕРСКИ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 25. 11. 2009. године.
Станков Слободан, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће СИМОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутан од 01. 01. 2010. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вицковић Тања, адвокат у Новом Саду стекла академски назив магистра правних наука.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 15, почев од 01. 09. 2009. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА РАЈКА, адвокат у Инђији, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра И 10, почев од 10. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је ЈАСИКА мр НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра И 10, почев од 10. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је КАРАБАСИЛ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бачкој Тополи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 53/1, почев од 16. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је ДОШЕН САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 2/Д4, почев од 01. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је ЛИСУЛ ПЕТАР, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Угљеше Терзина 3, почев од 01. 12. 2009. године.

Узима се на знање да је МИКАШИНОВИЋ ДАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 27. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је ДУБАЈИЋ ЛАСЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10/И, почев од 27. 11. 2009. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Бечеј, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије ДЕЛИ ЕДИТ, адвоката у Бачком Петровом Селу, тако да оно сада гласи: Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 49.