admin

Са седнице Управног одбора 27. марта 2009

КИРИЏИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 12. 1982. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17.

Брише се из Именика адвокатских приправника КИРИЏИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 03. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ИВЕТИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 27. 12. 1980. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6, стан 70.
Брише се из Именика адвокатских приправника ИВЕТИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Иветић Младена, адвоката у Кикинди, са даном 26. 03. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАКИЋ РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 09. 12. 1978. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23. Брише се из Именика адвокатских приправника РАКИЋ РАДОВАН, адвокатски приправник код Поповић Часлава, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 03. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТОМИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 27. 02. 1957. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Соње Маринковић 5, улаз 2. стан 12.

ПЕКИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 30. 05. 1981. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 38, стан 3.

РОГАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 09. 12. 1979. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 1.

ЈОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 10. 08. 1981. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 1.

ПОЉАКОВИЋ ДАФНА ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 22. 11. 1967. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Мирка Боговића 32.

ТОМИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 05. 07. 1970. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Фрушкогорска 169.

АЛИШИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 09. 03. 1981. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Краља Петра Првог 10.

МАЈСТОРОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 01. 09. 1976. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 8.

ДРИНЧИЋ БУДИМИР, дипломирани правник, рођен 27. 02. 1959. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

ГУЊИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 29. 04. 1974. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милетићева 11.

БАНИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 03. 11. 1979. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/ИИ.

ШЕВО НАДА, дипломирани правник, рођена 31. 10. 1978. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Др Рибара 13/4, стан 55.

ЛЕСКОВАЦ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 22. 08. 1960. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/3.

ЂУРАН МИЛИЋ ЕМИНА, дипломирани правник, рођена 26. 04. 1978. године уписује се 27. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ БРАНКО, рођен 08. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бајић Доброслава, адвоката у Суботици, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕКАНОВИЋ СТИПАН, рођен 19. 06. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пекановић Олге, адвоката у Сомбору, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 28. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у Руми, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 13. 05. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 04. 05. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИЛАЂИ МИКЛОШ, рођен 16. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зеди Валерије, адвоката у Бечеју, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ОЛИВЕР, рођен 28. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јухас Шаму Ерике, адвоката у Мужљи, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАНАСКОВИЋ ВЛАДО, рођен 27. 07. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОЛЕВИЋ СИНИША, рођен 05. 05. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 03. 2009. године, у трајању од две године.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању “Ортачког адвокатског друштва МИЛИЋ, Нови Сад”, са седиштем у Новом Саду, Вука Караџића 31, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАТИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Зрењанину са даном 08. 03. 2009. године, услед смрти.
Голијанин Војин, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕЛОВАЦ РАДА, адвокат у Сивцу са даном 22. 10. 2008. године, услед потпуног губитка радне способности.
Ланчушки Ђорђе, адвокат у Сивцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАГОЈЕРАЦ ЗОРИЦА, адвокат у Панчеву са даном 23. 03. 2009. године, због заснивања радног односа.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Молдован Неда, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ МИРКО, адвокат у Белој Цркви са даном 29. 01. 2009. године, услед потпуног губитка радне способности.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Мирослављевић Стојановић Светлана, адвокат у Белој Цркви, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМИЋ УЗЕЛАЦ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 04. 2009. године, због заснивања радног односа.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Томић Жељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СУВАРА БРАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 03. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРБОВИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 03. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, бити привремено одсутан почев од 06. 03. 2009. године.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НИКОЛИЋ САВИН ИСИДОРА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 02. 03. 2009. до 01. 03. 2010. године.
Станивуковић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШИЈАН ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 26. 03. 2009. године.
Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУШИЦКИ ДОРОТЕЈА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 19. 02. 2009. године.
Гнатенко Андрић Татјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 10. 03. 2009. године.
Зрнић Ненад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мандић Милена, адвокат у Руми променила презиме, које сада гласи ЈЕФТИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вукашин Даница, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи КОНСТАНТИНОВИЋ.

Узима се на знање да је ДАМЈАНОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 28. 02. 2009. године, те да исту наставља код Веселиновић Предрага, адвоката у Новом Саду дана 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да се Трухар Желимир, адвокат у Сремској Митровици разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Огњановић Драгомира, бившег адвоката у Сремској Митровици.

Видић Манастирац Видосава, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Огњановић Драгомира, бившег адвоката у Сремској Митровици.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОНКОВИЋ ЈОСИП, адвокат у Суботици, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бајмок, Трг Маршала Тита 7, почев од 01. 04. 2009. године.

Узима се на знање да је ОСТОЈИЋ ЖИВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Толстојева 43-сутерен, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ДИМИТРИЋ ЈОВО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар кнеза Милоша 4А, почев од 16. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 44, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је РОШУ ДОРЕЛ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 6/1, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је МЛАДЕНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 6/1, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ЖАРКОВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 12, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ВУЈИЧИЋ РАДОМИР, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 46/5, почев од 20. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је БОЈАТ БОЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 40, почев од 25. 03. 2009. године.