admin

Са седнице Управног одбора 27. маја 2011

НИКОЛЕТИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 12. 04. 1977. године уписује се 25. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 15.

ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 13. 12. 1984. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

ЧЕКИЋ БРАНИМИР, дипломирани правник, рођен 01. 04. 1983. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 4/а.

ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 31. 08. 1984. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14.

ЧАБАРКАПА ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 04. 04. 1975. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Корзо 9/10.

САВОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 18. 11. 1982. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Достојевског 24/7.
Брише се из Именика адвокатских приправника САВОВИЋ БОЈАН, адвокатски приправник код др Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НОВКОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 20. 09. 1978. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1а ИИ/206.
Брише се из Именика адвокатских приправника НОВКОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 03. 10. 1983. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Златне греде 11, локал 9.
Брише се из Именика адвокатских приправника СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДИМИТРИЈЕВИЋ ГАВРА, дипломирани правник, рођен 14. 10. 1985. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДИМИТРИЈЕВИЋ ГАВРА, адвокатски приправник код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ОРЛОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 06. 06. 1982. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 30.
Брише се из Именика адвокатских приправника ОРЛОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СТОЈАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 14. 05. 1980. године уписује се 27. 05. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 29.
Брише се из Именика адвокатских приправника СТОЈАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, са даном 26. 05. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДОМАЧКИ БОЈАН, рођен 29. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Недомачки Синише, адвоката у Панчеву, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВ СТЕВАН, рођен 18. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Будаков Оливере, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАЛАНЧЕВСКИ МАРКО, рођен 20. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРОВЧАНЕЦ СОЊА, рођена 11. 01. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУЗМАНОВИЋ ЖИВКА, рођена 31. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУКУРОВ МИРЈАНА, рођена 10. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лесковац Милице, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОЈКОВИЋ СОЊА, рођена 10. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕРИЋ ТИЈАНА, рођена 02. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станковић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЛИН МАРИЈА, рођена 13. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМИЕШКО ТАМАШ, рођен 12. 01. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Смиешко Золтана, адвоката у Бечеју, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБРИЋ ДАНИЕЛА, рођена 26. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УДОВИЧИЋ БИЉАНА, рођена 08. 02. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОЈПУР ДЕЈАН, рођена 29. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Узелац Јасмине, адвоката у Суботици, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНОВ ТОМИСЛАВА, рођена 01. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Арсенов Николе, адвоката у Новом Бечеју, дана 27. 05. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 13. 03. 2011. године, због заснивања радног односа.
Јокић Милица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јокић Александра.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ ЂУРАЂ, адвокат у Панчеву са даном 01. 06. 2011. године, на лични захтев.
Цимеша Видосав, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Кнежевић Ђурађа.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИШПАНОВИЋ ИШТВАН, адвокат у Суботици са даном 13. 04. 2011. године, услед смрти.
Јожа Ласло, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ишпановић Иштвана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Бечеју са даном 17. 05. 2011. године, услед смрти.
Мандић Ивана, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мандић Љубомира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШОШТАРИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 05. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОЖОВИЋ ОГЊЕН, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Предојевић Бранислава, адвоката у Старој Пазови, са даном 30. 04. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПАВЛОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Павловић Радета, адвоката у Старој Пазови, са даном 04. 11. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ИВКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 04. 2011. године.
Павловић Славица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 04. 05. 2011. до 02. 05. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕТКОВИЋ ЈОВАНА, адвокат у Панчеву, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 24. 04. 2011. до 23. 04. 2012. године.
Згерђа Драган, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 06. 2011. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено одсутна, дана 01. 06. 2011. године.
Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈЕФТИЋ МИЛЕНА, адвокат у Руми, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 09. 05. 2011. године.
Грбић Младен, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАУШЕВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе, дана 23. 05. 2011. године.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАНДИЋ ИВАНА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 09. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је МАКСИМОВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 11, локал 3, почев од 09. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је ЈАЊУШЕВИЋ ЈЕЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/3, почев од 04. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је ДИКОСАВИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 30/2, почев од 16. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Пастерова 10, почев од 18. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МИРКО, адвокат у Жабљу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Николе 39, почев од 11. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЛЕУСНИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 7, почев од 05. 05. 2011. године.

Узима се на знање да је ЛАУШЕВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 23, почев од 23. 05. 2011. године.