admin

Са седнице Управног одбора 27. јуна 2014

МАРИЧИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 29. 05. 1987. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Светозара Милетића 51.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАРИЧИЋ БРАНКО, адвокатски приправник код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МУНИЖАБА ЈАИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 24. 07. 1985. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 13.

ХУСОВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 28. 10. 1984. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ХУСОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТАТИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 18. 08. 1982. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТАТИЋ ИВАН, адвокатски приправник код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОШЕВИЋ АЊА, дипломирани правник, рођена 26. 05. 1986. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Бранка Радичевића 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОШЕВИЋ АЊА, адвокатски приправник код Радомир Миланке, адвоката у Панчеву, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НЕДЕЉКОВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 09. 02. 1984. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника НЕДЕЉКОВ МИЛАН, адвокатски приправник код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРАШ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 25. 09. 1987. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАРАШ ИВАНА, адвокатски приправник код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 07. 2014. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛОЈКОВИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 10. 07. 1986. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 44.

ЈАРИЋ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 12. 12. 1985. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Српских владара 45.

ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 11. 10. 1988. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Глогоњу, 4. октобра 85.

ДОБРИЋ ДАНИЕЛА, дипломирани правник, рођена 26. 07. 1986. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народног фронта 38, стан 26, спрат 7.

ПЛАЧКОВ ОЛИВЕРА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1982. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ченеју, Партизанска 104.

РУЖИЧИЋ РАСТКО, дипломирани правник, рођен 15. 11. 1980. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 4/3.

ЧУКУРОВ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 10. 07. 1984. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38.

ГАЈИЋ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 27. 09. 1978. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 340, локал 2.

ЂАКОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 20. 09. 1982. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачу, Маршала Тита 12 ц.

ГЕБЛЕШ ИГОР, дипломирани правник, рођен 08. 12. 1988. године уписује се 03. 07. 2014. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Поштанска 76.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈИЋ ПРЕДРАГ, рођен 23. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ МИЉАН, рођен 30. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАДИНОВИЋ РЕЉА, рођен 06. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ ПРЕДРАГ, рођен 23. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН, рођен 11. 10. 1967. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СКЕНЏИЋ ЈОВАН, рођен 17. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОРБАН РОБЕРТ, рођен 05. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНКОВИЋ ГРАДИМИР, рођен 29. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУБОТИЋ БОБАН, рођен 23. 09. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АВРИЋ НИКОЛА, рођен 19. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЛАСАН ВЛАДИМИР, рођен 13. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ЂИНА, рођена 26. 04. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сикимић Младена, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕФИЋ БОРЈАНА, рођена 14. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУТУЛИЈА НАДА, рођена 30. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУДОШАН ИВАНА, рођена 10. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЉКОВИЋ МАРИНА, рођена 27. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ АНА, рођена 10. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАШИНОВИЋ ДРАГАНА, рођена 24. 03. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВИЋ ТАТЈАНА, рођена 02. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРДОВ ЈОСИПА, рођена 26. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ КАТАРИНА, рођена 23. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВАЦ МИХАЈЛО, рођен 28. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Мирка, адвоката у Жабљу, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХАРДИ ЈОАКИМ, рођен 10. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Паповић Радослава, адвоката у Црвенки, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАВАРУШИЋ СРЂАН, рођен 11. 02. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станков Јована, адвоката у Зрењанину, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЏЕЛЕТОВИЋ СТЕВАН, рођен 08. 05. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јованов Мирослава, адвоката у Зрењанину, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИЛИЦА, рођена 28. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видаковић Горана, адвоката у Панчеву, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАКОВИЋ ВУКАШИН, рођен 24. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михај Милке, адвоката у Вршцу, дана 27. 06. 2014. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОЛДОВАН НЕДА, адвокат у Панчеву са даном 30. 06. 2014. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Сивчев Душан, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРКОВИЋ М. НЕДЕЉКО, адвокат у Апатину са даном 16. 06. 2014. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Марковић Милан, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИЛИЈИН АНДРИЈА, адвокат у Суботици са даном 30. 06. 2014. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Миланковић Зоран, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАЈКОВИЋ БОРИСЛАВ, адвокат у Сремској Митровици са даном 30. 08. 2014. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Грабић Маја, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БУДИШИН ДУШАН, адвокат у Кикинди са даном 01. 08. 2014. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Липован Велимир, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШКОРИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2014. године, због заснивања радног односа.
Кљајић мр Дејан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ФРАЈЛИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОЈКОВИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, са даном 06. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ РУЖИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАРКЕЗ СРЂАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Јарковачки Милетић Иване, адвоката у Панчеву, са даном 25. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈКОВИЋ АНАСТАСИА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђукић Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДИВЉАК СНЕЖАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2014. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 06. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БРЊИЦА ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 20. 05. 2014. до 19. 05. 2015. године.
Кристијан Јожеф, адвокат у Темерину се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИШКОВИЋ МАРИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 06. 2014. до 11. 06. 2015. године.
Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 03. 06. 2014. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 09. 06. 2014. године.
Рајачић Јелена, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЉУШ НЕМАЊИ, адвокату у Футогу, привремено престало право на бављење адвокатуром због боловања, у периоду од 29. 05. до 13. 06. 2014. године.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРАБАК ЕДИТИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 05. 2014. до 29. 05. 2015. године.
Стајчић Марко, адвокат у Бачкој Паланци се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОДОШЕВ ДУШИЦИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 27. 05. 2014. године.
Станков Јован, адвокат у Зрењанину се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈАКШИЋ ТОМИСЛАВУ, адвокату у Палићу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 01. 06. 2014. године.
Радичевић Видаковић Хаднађ Олга, адвокат у Суботици се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВАКОВИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 18. 06. 2014. године.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КРСТИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављања на функцију секретара Општинског већа општине Пећинци, почев од 10. 06. 2014. године, док траје ова функција.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Бечеју, наставила са радом дана 02. 06. 2014. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Глумац Наташа, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Хоровиц.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђукић Станка Александар, адвокат у Петроварадину, променио лично име, које сада гласи Ђукић Саша Александар.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кулашевић Тамара, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Милосављевић.

Узима се на знање да је ЛОВАШ СТЕФАНИ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду дана 05. 06. 2014. године, те да исту наставља код Влаовић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ ИГОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Башић Душана, адвоката у Новом Саду дана 13. 06. 2014. године, те да исту наставља код Славковић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 16. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ВЛЧЕК НЕМАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ПИКУЛА ТАМАРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је АНЂЕЛИЋ НАТАЛИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ЦАРАН МИРЧЕА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ЛАЗАРЕВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ВИЛОТИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2014. године, те да исту наставља код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 16. 06. 2014. године, те да исту наставља код Зечевић Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 17. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је АДАМОВИЋ СМИЉАНА, адвокатски приправник у Суботици, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици дана 30. 06. 2014. године, те да исту наставља код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 01. 07. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Крстић Драгана, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, на коју је постављена решењем број 435/14 од 09. 05. 2014. године.
Алексић др Немања, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика адвокатске канцеларије Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је “Удружена адвокатска канцеларија адвоката Ивана Матијевића и Маријане Матијевић Марић”, адвоката у Новом Саду променила назив у “Заједничка адвокатска канцеларија адвоката Ивана Матијевића и Маријане Матијевић Марић”, са седиштем у Новом Саду, Радничка 14/3.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Прванов Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Станић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРЊИЦА ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште канцеларије у Темерин, Новосадска 308, почев од 01. 07. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАСИКА РАЈКА, адвокат у Инђији, преселила седиште канцеларије у Стару Пазову, Хвјездославова 6, почев од 01. 07. 2014. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАСИКА мр НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио седиште канцеларије у Стару Пазову, Хвјездославова 6, почев од 01. 07. 2014. године.

Узима се на знање да је ДЕВРЊА МИРКО, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 135, почев од 02. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ МИЛАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3А, почев од 03. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је РАНКОВ КОНСТАНТИН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 3, приземље, почев од 12. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ПУДАР ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10а/2, почев од 01. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10А/2, почев од 02. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је СТОЈКОВ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/ИИИ, стан 6, почев од 02. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ВУКОВИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 20. 06. 2014. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 26, почев од 23. 06. 2014. године.