admin

Са седнице Управног одбора 27. јануара 2012

БЈЕЛОБАБА АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 11. 01. 1986. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Његошева 28.

Брише се из Именика адвокатских приправника БЈЕЛОБАБА АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 01. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧАВЛИН МИХАЈЛО, дипломирани правник, рођен 31. 03. 1978. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЧАВЛИН МИХАЈЛО, адвокатски приправник код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 01. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАКШИЋ ИВА, дипломирани правник, рођена 21. 01. 1984. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈАКШИЋ ИВА, адвокатски приправник код Маринковић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 01. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УДИЦКИ ПЕРИЦА, дипломирани правник, рођен 08. 06. 1981. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Меленцима, Владимира Назора 37.
Брише се из Именика адвокатских приправника УДИЦКИ ПЕРИЦА, адвокатски приправник код Комлушки Нинослава, адвоката у Зрењанину, са даном 26. 01. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАКИЋЕВИЋ ШИЛИ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 14. 02. 1968. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.

КОМАРОМИ АНА, дипломирани правник, рођена 10. 07. 1981. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/ИИИ.

ВУЈИЧИЋ МАРИЋ ВЕРА, дипломирани правник, рођена 27. 06. 1962. године уписује се 07. 02. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанска 3.

ДРАГИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 12. 06. 1984. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/2.

МАНДИЋ БОРИС, дипломирани правник, рођен 01. 06. 1979. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 16/ИИИ, стан 10.

БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 31. 05. 1978. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6.

ЗЕЛЕНОВИЋ АЛЕКСА, дипломирани правник, рођен 21. 05. 1985. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.

ЧЕГАР МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 08. 07. 1981. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Блок Партизан 13/7.

АУТИШЕР ДАРКО, дипломирани правник, рођен 18. 05. 1982. године уписује се 27. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СКЕНЏИЋ СЛОБОДАН, рођен 26. 09. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миковић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РИСТИЋ БОЈАН, рођен 27. 08. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гузина Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈШИН МИЛОШ, рођен 09. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФАИН АЛЕКСАНДАР, рођен 28. 06. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Константиновић Данице, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОРВАТ ПЕТАР, рођен 06. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Качар Срете, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕКОВИЋ ЈОВАНА, рођена 28. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОМАЗЕТ АНА, рођена 11. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАЏИЋ ГОРАН, рођен 16. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈОВИЋ ДЕЈАН, рођен 13. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРУШКОВИЋ РОБЕРТО, рођен 19. 10. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мандић Недељка, адвоката у Врбасу, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕЊЕРЕШ АНЕТ, рођена 23. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рвовић Раде, адвоката у Суботици, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОРКАПИЋ ЉУБИЦА, рођена 18. 11. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Страхиње, адвоката у Сомбору, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИН ЈОВАНА, рођена 18. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојин Јовице, адвоката у Зрењанину, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАЂАЛИН МИЛИЦА, рођена 02. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нађалин Оливере, адвоката у Војвода Степи, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОРИЋ МИЛИНА, рођена 31. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дорић Жарка, адвоката у Новом Саду, дана 27. 01. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧОБАНОВ РУЖИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2012. године, због пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Чобанов Јањош Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Чобанов Ружице.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАПАДАТ ЛИВИЈУС, адвокат у Зрењанину са даном 31. 01. 2012. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Тапалага Тодор, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Лападат Ливијуса.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛОШЕВ ДУРАКОВИЋ РУЖИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 08. 01. 2012. године, због заснивања радног односа.
Жвиждак Иван, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Милошев Дураковић Ружице.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗЛАТАНОВ ЈУЛИЈАНА, адвокат у Вршцу са даном 31. 01. 2012. године, због заснивања радног односа.
Гутеша Лазар, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Златанов Јулијане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАВЛОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Сремској Митровици са даном 25. 12. 2011. године, услед смрти.
Свилокос Владислава, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Чавловић Николе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТЕПИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2012. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Алексић Гордана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Степић Николе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦВЕЈИН МИЛОШ, адвокат у Новом Саду са даном 19. 01. 2012. године, услед смрти.
Вучковић Жарко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Цвејин Милоша.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Галић Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИВКОВИЋ ДУШАНУ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 04. 01. 2012. године.
Павловић Славица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 23. 01. 2012. године.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПРИЈИЋ МАРИЈИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 01. 03. до 31. 07. 2012. године.
Асани Хава, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 01. 02. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Бељански Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАНИЋ ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Зрењанину, наставила са радом дана 17. 01. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Милојевић Ивана, адвокатски приправник у Зрењанину променила презиме, које сада гласи Ђулинац.

Узима се на знање да је ДИВЉАК САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду дана 29. 12. 2011. године, те да исту наставља код Чолевић Мире, адвоката у Новом Саду дана 30. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је НЕДИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Валентина Водника 23, локал 2, почев од 04. 01. 2012. године.

Узима се на знање да је КЉАЈИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 10. 01. 2012. године.

Узима се на знање да је ЗУБИЋ ЈУГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 09. 01. 2012. године.

Узима се на знање да је ВУЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 76а, ИИИ спрат, почев од 25. 01. 2012. године.