admin

Са седнице Управног одбора 27. фебруара 2015

КАРАЏИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 16. 05. 1984. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Пастерова 10.

ПЈЕШЧИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 25. 03. 1988. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 26/ИИ, локал 220.

РИСТИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 27. 08. 1981. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милована Глишића 6.

ДОБРКОВИЋ ПЕЂА, дипломирани правник, рођен 27. 06. 1984. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 10а.

ДИНЧИЋ Н. ДАНИЈЕЛ, дипломирани правник, рођен 17. 04. 1983. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15/4.

ЈОВАНОВИЋ ЧУПИЋ ВАЊА, дипломирани правник, рођена 12. 10. 1989. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 10.

ЈОНОВСКА В. ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 25. 12. 1985. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 18б/1.

МАЛБАША МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 28. 10. 1986. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Змај Јове Јовановића 26а – Трговински плато Зелена пијаца, ламела Б3, локал 12. и 13.

ЗАРИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 01. 02. 1960. године уписује се 03. 03. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Војводе Петра Бојовића 39.

МИЛОШЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 07. 1988. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Војвода Степи, ЈНА 5.

СИКИМИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 07. 12. 1984. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИКИМИЋ САЊА, адвокатски приправник код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАТИЋ СЛАВИША, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1983. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАТИЋ СЛАВИША, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЗОМОРА ДУШАН, дипломирани правник, рођен 22. 05. 1986. године уписује се 27. 02. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОЗОМОРА ДУШАН, адвокатски приправник код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОТ ЛАСЛО, адвокат у Суботици са даном 30. 01. 2015. године, услед смрти.
Лојпур Дејан, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДРАКУЛИЋ СТАНКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Зрењанину са даном 27. 02. 2015. године, на лични захтев.
Асани Хава, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕШИРЕВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТОЈАНОВИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАКСИМОВИЋ МИРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БИРМАНЧЕВИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САМАРЏИЋ БОРИС, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Плавшић Љиљане, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТРИВУНОВИЋ БОШКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Чекић Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГОЈКОВИЋ КАТАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гојковић Александре, адвоката у Новом Саду, са даном 08. 02. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГРАБЕЖ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 02. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂАКОВИЋ ИВИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 01. 2015. године до 14. 01. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈУТИЋ З. ДРАГАНИ, адвокату у Инђији, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 13. 02. 2015. године.
Коларић Немања, адвокат у Инђији се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТАФИЛОВИЋ ХАСИДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 23. 01. 2015. године.
Ђерковић Мирослав, адвокат у Новом Саду се одређује за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 24. 01. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Бабић Нада, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Међугорац Ива, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Ђаковић.

Узима се на знање да је РИСТАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду дана 10. 02. 2015. године, те да исту наставља код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 11. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛАДИНОВИЋ РЕЉА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду дана 13. 02. 2015. године, те да исту наставља код Миладиновић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 14. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ЖАГАР КРИСТИНА, адвокатски приправник у Руми, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Милошевић Мирослава, адвоката у Руми дана 23. 02. 2015. године, те да исту наставља код Новковић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 24. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ПЕРИШИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду дана 25. 02. 2015. године, те да исту наставља код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 26. 02. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђорђевић мр Драган, адвокат у Новом Саду стекао научни степен доктора правних наука.

Узима се на знање да је ЂАКОНОВИЋ ДАНИЛКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Омладинског покрета 7, почев од 01. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ ЖЕЉЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шекспирова 6, почев од 25. 01. 2015. године.

Узима се на знање да је ТОДОРЕСКОВ МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1а, локал 102, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВ ДУШАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18, апартман 205, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ЂАЈИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18, апартман 205, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ДАВИДОВ др СТРАХИЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18, апартман 205, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је СРЕЋКОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18, апартман 205, почев од 01. 02. 2015. године.

Узима се на знање да је ТУБИН ЗДРАВКО, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Татића 2 Б/И, стан 4, почев од 02. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је ПУДАР ДРАГОМИР, адвокат у Кикинди, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Татића 2 Б/И, стан 4, почев од 02. 03. 2015. године.

Узима се на знање да је МАРУНИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Пашића 7, почев од 02. 03. 2015. године.