admin

Са седнице Управног одбора 27. фебруара 2009

ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 25. 07. 1981. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Његошева 24/2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 30. 11. 1979. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине , са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/ИИИ.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ФИЛИПОВИЋ Р. МИОДРАГ, дипломирани правник, рођена 25. 07. 1977. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1, локал 5.
Брише се из Именика адвокатских приправника ФИЛИПОВИЋ Р. МИОДРАГ, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЕСЕРИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 20. 08. 1966. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.

ПРОШИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 16. 04. 1974. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 22.

ЖИВАНОВ ЗВЕЗДАН, дипломирани правник, рођен 30. 11. 1967. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 30.

ЛАЗАРЕВИЋ РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 18. 08. 1976. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 13.

РИКИЋ РИСТО, дипломирани правник, рођен 26. 12. 1980. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.

БРКИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 27. 12. 1975. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Партизанска 25.

ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 23. 11. 1982. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лукијана Мушицког 35.

ЈЕВИЋ МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 19. 08. 1980. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 96/15.

ЈАНКОВИЋ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 18. 01. 1978. године уписује се 27. 02. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 96.

ДЕЛИ ЕДИТ, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1950. године уписује се 09. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровом Селу, Лењинова 49.

ПРОДАНОВ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 25. 01. 1944. године уписује се 09. 03. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац војводе Степе Степановића 10.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАМБОР МИРЕЛА, рођена 13. 08. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 02. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОГЊАНОВИЋ ДАРКО, рођен 09. 04. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јасика Рајке, адвоката у Инђији, дана 27. 02. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ ИГОР, рођен 01. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Буцко Ђерђа, адвоката у Суботици, дана 27. 02. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДЕЛИ ЕДИТ, адвокат у Бачком Петровом Селу са даном 28. 02. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНОВ ДУШАН, адвокат у Сомбору са даном 27. 02. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОЖИЋ ЂОКА, адвокат у Вршцу са даном 31. 01. 2009. године, ради пензионисања.
Николић Славица, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОГЊАНОВИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Сремској Митровици са даном 06. 02. 2009. године, ради пензионисања.
Трухар Желимир, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИШКЕЉИН ДРАГАН, адвокат у Зрењанину са даном 24. 02. 2009. године, услед потпуног лишења пословне способности.
Симоновски Ивица, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања из Именика адвоката.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИНТЕР ДАНИЕЛ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 02. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУЂАР НИКОЛА, адвокат у Шиду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 30. 12. 2008. године.
Туран Павел, адвокат у Шиду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 08. 12. 2008. године.
Тодоровић Драган, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛЕНКОВИЋ ЕРЖЕБЕТ, адвокат у Кули, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 15. 12. 2008. године.
Тодоровић Владимир, адвокат у Кули, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЖЕЛЕМ СТЕВАН, адвокат у Сремској Митровици, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 26. 01. 2009. године.
Васиљевић Бранко, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАНДИЋ ИВАНА, адвокат у Бечеју, наставити са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 03. 2009. године.
Мандић Љубомир, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је БЕРЋАН ЖИВКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гојковић Александре, адвоката у Новом Саду дана 31. 01. 2009. године, те да исту наставља код Гојковић Драгана, адвоката у Новом Саду дана 01. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је ПЕЈНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник у Сремској Митровици, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Чупић Маљковић Сање, адвоката у Сремској Митровици дана 26. 01. 2009. године, те да исту наставља код Каран Славољуба, адвоката у Сремској Митровици дана 27. 01. 2009. године.

Узима се на знање да је ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 5, почев од 12. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је КЕСИЋ ЉУБИША, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 2/1, почев од 03. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је ИВАНОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 5/1, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ЖВИЖДАК ИВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 1, почев од 09. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је ЂАКОНОВИЋ ДАНИЛКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 8, почев од 01. 03. 2009. године.

Узима се на знање да је ПАШЋАНОВИЋ РОДОЉУБ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/1, почев од 26. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је МЕДОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 5, почев од 27. 02. 2009. године.

Узима се на знање да је УЗЕЛАЦ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 6а/И, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије РАДИСАВЉЕВИЋ СЛАВКА, адвоката у Бачкој Тополи, тако да оно сада гласи: Бачка Топола, Трг др Зорана Ђинђића 3/3.