admin

Са седнице Управног одбора 27. децембра 2008

КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 14. 06. 1975. године уписује се 27. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/И.

СЛАДОЈЕВИЋ СИМОНИДА, дипломирани правник, рођена 27. 05. 1979. године уписује се 27. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 13/30.

БАЈИЋ МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 29. 08. 1976. године уписује се 27. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Августа Цесарца 18/603.

ЗАВИШИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 26. 01. 1975. године уписује се 27. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 7.

ГАЈИЋ ЗДРАВКО, дипломирани правник, рођен 09. 02. 1943. године уписује се 27. 12. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Аврама Мразовића 1.

БИРМАНЧЕВ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 09. 07. 1976. године уписује се 08. 01. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Српских владара 45.

ЈАНКОВ ДРАГОМИР, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1945. године уписује се 01. 01. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Извидничка 12.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ МИЛОРАД, рођен 03. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ ГАВРА, рођен 14. 10. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРИЦА БОРИСЛАВ, рођен 21. 11. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИПКА ЗОРАН, рођен 02. 02. 1958. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гарабандић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈАЧИЋ САША, рођен 11. 08. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СЕЛАКОВИЋ СТРАХИЊА, рођен 17. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ БОРИС, рођен 01. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мандић Недељка, адвоката у Врбасу, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМАРОМИ АНА, рођена 10. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЗЛОВАЧКИ МИРЈАНА, рођена 06. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУРЕЊИ ТАМАРА, рођена 02. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЉАНСКИ СЛОБОДАН, рођен 31. 05. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бељански Бранислава, адвоката у Сомбору, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЈНОВИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 02. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чупић Маљковић Сање, адвоката у Сремској Митровици, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОЈИЧИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 03. 12. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Милојичић Марте, адвоката у Апатину, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ИВАНА, рођена 20. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ МИРКО, рођен 30. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 27. 12. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВ ДРАГОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 22. 12. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂУРИЋ СУМАН ШТЕФИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2008. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Муртин Јована, адвокат у Бегечу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВКОВИЋ БЕЛА, адвокат у Суботици са даном 31. 12. 2008. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ивковић Зденка, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈИЉКОВИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Панчеву са даном 31. 12. 2008. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јовишевић Милорад, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРИШКИЋ ФАБИЈАН, адвокат у Сомбору са даном 31. 12. 2008. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Марковиновић Звонко, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТИНЧАНИН ЂОРЂЕ, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 12. 2008. године, на лични захтев.
Мацановић Мирко, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ СИМО, адвокат у Зрењанину са даном 21. 11. 2008. године, због заснивања радног односа.
Недељковић Владимир, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРАЊЕШ МИЛЕНКО, адвокат у Српској Црњи са даном 12. 12. 2008. године, услед смрти.
Нађалин Оливера, адвокат у Војводе Степе, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДМАН АДРИЈАНА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, са даном 26. 12. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПУВАЧА ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Дивне, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 12. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛИРИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Лирић Ивана, адвоката у Зрењанину, са даном 30. 09. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 09. 01. 2009. године.
Прица Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАНКОВИЋ МИРКО, адвокат у Белој Цркви, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 25. 12. 2007. године.
Миросављевић Стојановић Светлана, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВИГЊЕВИЋ ДАНИЦА, адвокат у Футогу, наставити са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 20. 01. 2009. године.
Вигњевић Стеван, адвокат у Футогу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДОБРИЧКИ АНКА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 12. 2008. године.
Збућновић Радослав, адвокат у Бачком Петровцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ТОМОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Панчеву, наставити са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 11. 01. 2009. године.
Дамјановић Дејан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Николић Јелена, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ДАКИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Салаи Едита, адвокатски приправник у Бачкој Паланци променила презиме, које сада гласи ТРАБАК.

Узима се на знање да је НИКОЛИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Басарић Предрага, адвоката у Панчеву дана 08. 12. 2008. године, те да исту наставља код Станковић Снежане, адвоката у Панчеву дана 09. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ДАМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/2, стан 6, почев од 12. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је БАШИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20/2, стан 6, почев од 12. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ДОБРИЧКИ АНКА, адвокат у Бачкој Паланци, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 136, почев од 01. 12. 2008. године.

Узима се на знање да је ЧЕШЉАРЕВ БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мише Димитријевића 75/8, почев од 25. 12. 2008. године.