admin

Са седнице Управног одбора 27. априла 2012

ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНА, дипломирани правник, рођена 19. 03. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник код Краљ Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 25. 06. 1984. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/ИИИ.
Брише се из Именика адвокатских приправника КАРАНОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВЛАОВИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 11. 08. 1984. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 1а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВЛАОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Влаовић Александра, адвоката у Бегечу, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВУКОЈЕ НАТАША, дипломирани правник, рођена 08. 03. 1985. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Алексе Шантића 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ВУКОЈЕ НАТАША, адвокатски приправник код Паић Зорана, адвоката у Темерину, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТРАЈЧЕВСКИ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 02. 05. 1980. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Белог голуба 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТРАЈЧЕВСКИ СРЂАН, адвокатски приправник код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НИКОЛИЋ ДРАЖАН, дипломирани правник, рођен 15. 10. 1981. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Нађ Имреа 99.
Брише се из Именика адвокатских приправника НИКОЛИЋ ДРАЖАН, адвокатски приправник код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, са даном 26. 04. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОКАИ БРАНКА, дипломирани правник, рођена 19. 07. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 172.

БЕЉИН СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 16. 11. 1976. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошки пут 14д/4.

ЗДРАВКОВИЋ ЖЕЉКА, дипломирани правник, рођена 05. 02. 1981. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а.

ШПОЊА ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 29. 12. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 16/ИИ.

БЕНИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 28. 07. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милоша Црњанског 2.

БАБИЋ НАТАЛИЈА, дипломирани правник, рођена 26. 05. 1952. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14.

БЈЕЛАНОВИЋ ВЕЛИМИР, дипломирани правник, рођен 11. 11. 1982. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 46, локал 3.

ЂУКИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 26. 06. 1979. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 13.

ЋИРИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 07. 07. 1979. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Тодора Јовановића Тозе 10.

ШТРБАЦ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 03. 09. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 12/1.

МИЛАКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 07. 02. 1983. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Југословенске армије 46.

СТАЈЧИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 16. 09. 1978. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Југословенске армије 46.

СОВИЉ ДУШКО, дипломирани правник, рођен 27. 01. 1953. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Челареву, Кудељариште 20.

ЛАЛАТОВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 05. 05. 1982. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Милоша Обилића 25.

МАРЈАНОВИЋ МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 10. 11. 1965. године уписује се 27. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Војвођанска 1, стан 5.

ВИЛАГОШ МАРИЈИЋ АНДРЕА, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1973. године уписује се 25. 04. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Петефи бригаде 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ ТИЈАНА, рођена 17. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАШИЋ СВЕТЛАНА, рођена 07. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАШЕВИЋ АНДРИЈАНА, рођена 06. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНЂЕЛИЋ МИНА, рођена 01. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јолић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ АНЂЕЛКА, рођена 09. 01. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шево Наде, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЉКОВИЋ МАРИНА, рођена 15. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лесковац Милице, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РЕМЕЦКИ ГОРАНА, рођена 27. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ СЕЛМА, рођена 16. 12. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРАЗЕК ВЛАДИМИР, рођен 03. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Радмиле, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШКОРИЋ ПЕТАР, рођен 29. 01. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХЕРБЕЗ ВУКАШИН, рођен 10. 11. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИКОПАРИЈА ВОЈИСЛАВ, рођен 30. 01. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕДУРИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 14. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЊЕВИЋ МИЛАН, рођен 01. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИРКО, рођен 13. 04. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИМОВИЋ МИРКО, рођен 18. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИНТЕР ЈОВАН, рођен 15. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕШКОВ ДУЊА, рођена 06. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лешков Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Косановић Милутина, адвоката у Суботици, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ ТАМАРА, рођена 03. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЛАБАН АЛЕКСАНДРА, рођена 04. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Балабан Драгана, адвоката у Панчеву, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ТИЈАНА, рођена 22. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петковић Љубомира, адвоката у Ковину, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВ ИСТОК, рођен 22. 02. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радованов Биљане, адвоката у Зрењанину, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕНКОВИЋ МАРИНА, рођена 26. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУЈИН ЈЕЛЕНА, рођена 15. 08. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чокић Радослава, адвоката у Новом Бечеју, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИВЧЕВ ИВАНА, рођена 21. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОЉИЋ МИЛОВАН, рођен 02. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рољић Јове, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОМЛЕНАЦ ФОРО СВЕТЛАНА, рођена 05. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комленац Влајка, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИЈАЧКИ НИКОЛА, рођен 22. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Сање, адвоката у Руми, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДАКОВИЋ МИЛАН, рођен 02. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Букарица Ненада, адвоката у Оџацима, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАК ВЛАДИСЛАВ, рођен 09. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Салак Јоакима, адвоката у Кули, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИКУЛИЋ ДАРИЈАН, рођен 08. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микулић Божидара, адвоката у Црвенки, дана 30. 04. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЋОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Ковину са даном 31. 05. 2012. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Петковић Љубомир, адвокат у Ковину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мићовић Драгана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОШ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2012. године, на лични захтев.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Радош Маријане.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СВИЛАР САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 16. 04. 2012. до 15. 04. 2013. године.
Вујовић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРЂЕВ СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 04. 2012. до 24. 04. 2013. године.
Милић Коста, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАРЈАНОВИЋ СВЕТЛАНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 04. 2012. до 31. 03. 2013. године.
Мићовић Милорад, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЋУРЧИЋ БОРИВОЈУ, адвокату у Новом Бечеју, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 06. 04. 2012. године.
Станчић Бранислав, адвокат у Новом Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПИЛИПОВИЋ БОРИСЛАВУ, адвокату у Кикинди, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 06. 03. 2012. године.
Лисул Петар, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЖУРЖОВАН МАРЋЕЛУ, адвокату у Алибунару, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 20. 04. 2012. године.
Смиљанић Гордана, адвокат у Алибунару, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 05. 2012. до 30. 04. 2013. године.
Зорица Живковић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРКОВИЋ-БАСТА СЛАЂАНА, адвокат у Бачкој Тополи, наставила са радом дана 15. 03. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Дудаш Гизела, адвокат у Бачкој Тополи, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Миуца Марија, адвокат у Вршцу, променила презиме, које сада гласи Љаљић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Гргић Драгана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сабо.

Узима се на знање да је КИЛИБАРДА ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду дана 30. 04. 2012. године, те да исту наставља код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду дана 03. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду дана 23. 04. 2012. године, те да исту наставља код Перић Дамира, адвоката у Футогу дана 24. 04. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Ђуре Јакшића 15, почев од 10. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је САВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4ц, високо приземље, почев од 14. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Тихомира Остојића 1/42, почев од 11. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је ТЕПИЋ ИВАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 3, почев од 23. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је СТАНИЋ НОВАК, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 14, почев од 01. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 133, почев од 23. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је ВОРКАПИЋ ОСТОЈА, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стапарски пут 18, почев од 23. 04. 2012. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ШАРЊАИ ТАМАРА, адвокат у Сенти, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ађанска 10, почев од 12. 04. 2012. године.