admin

Са седнице Управног одбора 26. октобра 2012

КРЧМАР ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 20. 03. 1985. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРЧМАР ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 10. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТРУДИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 19. 03. 1983. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТРУДИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 10. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 14. 03. 1986. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2-4.

ГРУБАЧИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 02. 1984. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 50.

ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 04. 04. 1982. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

КРИЖ ЈАСМИНА, дипломирани правник, рођена 31. 01. 1982. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Вељка Петровића 3.

БАЉ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 05. 11. 1986. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.

ОСТОЈИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 25. 10. 1982. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 32.

СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођена 14. 11. 1974. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 11.

ЉУБИЋ МАРИНЕЛА, дипломирани правник, рођена 12. 03. 1981. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 15/15, локал 16.

ВАСКОВИЋ ДАНКА, дипломирани правник, рођена 01. 01. 1985. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Васе Стајића 17.

ТОДОРОВИЋ ДРАГОМИР, дипломирани правник, рођен 11. 07. 1985. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 42.

ПЕРОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 16. 01. 1981. године уписује се 15. 11. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 1а/ИИ.

ЗЛАТАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 13. 02. 1983. године уписује се 26. 10. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/ИИ.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, рођена 05. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРКЉИЋ ВОЈИСЛАВА, рођена 11. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ НИКОЛИЈА, рођена 10. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ КАТАРИНА, рођена 30. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гојковић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЈКИЋ МАРИЈАНА, рођена 01. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЈЕШТИЦА МАРИЈА, рођена 16. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вјештица Магдолне, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГДАНИЋ ДАЈАНА, рођена 06. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ САЊА, рођена 14. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МЕЂУГОРАЦ ИВА, рођена 13. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШУМАР МИЛИЈАНА, рођена 13. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 27. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Обрадовић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛИГОРИЋ СРЂАН, рођен 13. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркљач Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОЏИЋ ДАМИР, рођен 02. 05. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хоџић Ахмета, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРЕЛИЋ ПЕТАР, рођен 13. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ НИКША, рођен 16. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРЧИЋ ЈАСМИНА-ТАТЈАНА, рођена 23. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Бранка, адвоката у Сремској Митровици, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАЛИНИЋ МАРИНА, рођена 25. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАДАР АНИТА, рођена 23. 10. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Толди Анастазије, адвоката у Суботици, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛЕНКОВИЋ МИЛЕНКО, рођен 08. 04. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Милана, адвоката у Кули, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБАИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 20. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Илић Јозе, адвоката у Светозар Милетићу, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 12. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАНОВИЋ БОСИЉКА, рођена 19. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Анђе, адвоката у Бачкој Паланци, дана 26. 10. 2012. године, у трајању од две године.

ОДБИЈА СЕ примарни захтев за одређивање привременог престанка права на бављење адвокатуром.
УСВАЈА СЕ евентуални захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВКОВИЋ ЈЕЛИЦА, адвокат у Инђији са даном 14. 10. 2012. године, на лични захтев.
Аћимовић Милијана, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Живковић Јелице.

ОДБИЈА СЕ примарни захтев за одређивање привременог престанка права на бављење адвокатуром.

УСВАЈА СЕ евентуални захтев.
БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТКОВИЋ-ВИДИЋ РАДМИЛА, адвокат у Руми, са даном 14. 10. 2012. године, на лични захтев.
Вујасиновић Бора, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Петковић-Видић Радмиле.

ОДБИЈА СЕ примарни захтев за одређивање привременог престанка права на бављење адвокатуром.
УСВАЈА СЕ евентуални захтев.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ДАНКО, адвокат у Суботици са даном 18. 10. 2012. године, због заснивања радног односа.
Лалатовић Маја, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мандић Данка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН, адвокат у Бачкој Паланци са даном 11. 10. 2012. године, на лични захтев.
Јовић Никола, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Петровић Милована.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВ ДРАГАНА, адвокат у Бечеју са даном 14. 10. 2012. године, због заснивања радног односа.
Петров Александар, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Петров Драгане.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БОЖИЋ МАЈДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 09. 2012. до 29. 09. 2013. године.
Хоџић Ахмет, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОСТОВИЋ СОМБОРАЦ ДРАГИЦИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 10. 2012. до 08. 10. 2013. године.
Сувачар Санда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЉИЉАК СМИЉАНИ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, привремено престаје адвокатско приправничка вежба због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 10. 2012. до 14. 10. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАКИЋ БОЈАНИ, адвокатском приправнику у Инђији, привремено престаје адвокатско приправничка вежба због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 09. 2012. до 24. 09. 2013. године.

УЗИМА СЕ на знање да је КАРДУМ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 15. 10. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства.
Бањанин Мирко, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МОМЧИЛОВИЋ НИКОЛА, адвокат у Футогу, наставио са радом дана 15. 10. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Гузина Милорад, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сомборац Драгица, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Гостовић Сомборац.

Узима се на знање да је АЛИШАНИ АРМАНД, адвокатски приправник у Новом Саду, променио презиме, које сада гласи Алексић.

Узима се на знање да је МИТРОВСКИ ИВАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 2, локал 22, почев од 01. 09. 2012. године.

Узима се на знање да је МАМУЛА ИСИДОРА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Плитвичка 25, почев од 15. 10. 2012. године.