admin

Са седнице Управног одбора 26. октобра 2007

ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 16. 04. 1981. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 50.

Брише се из Именика адвокатских приправника ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, адвокатски приправник код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 10. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КРИВИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 20. 07. 1980. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 34, стан 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРИВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 10. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КНЕЖЕВИЋ СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 23. 05. 1978. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Светозара Милетића 2/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КНЕЖЕВИЋ СНЕЖАНА, адвокатски приправник код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 10. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КВРГИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1976. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника КВРГИЋ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник код Ђокић Маријане, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 10. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗЛОКОЛИЦА СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 22. 07. 1979. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Данила Киша 2.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЗЛОКОЛИЦА СЛОБОДАН, адвокатски приправник код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 26. 10. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 14. 03. 1978. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 30.

МУЧАЛИЦА АНГЕЛИНА, дипломирани правник, рођена 19. 01. 1956. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Косовска 23.

БЈЕЛОБРК ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 28. 05. 1961. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 23/1, локал 11.

ГОСТОВИЋ ИЛИЈА, дипломирани правник, рођен 16. 01. 1979. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.

КОРАЋ МИХАИЛО, дипломирани правник, рођен 10. 07. 1978. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/1, стан 15.

ТРАВИЦА ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 05. 03. 1980. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Соње Маринковић 21.

НЕШИЋ РАДОМИР, дипломирани правник, рођен 01. 05. 1964. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Маршала Тита 19-23.

ПЕРОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 30. 07. 1980. године, уписује се 26. 10. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Трг српских добровољаца 28.

ОРОС ЛАЈОШ, дипломирани правник, рођен 19. 10. 1944. године, уписује се 10. 11. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Светог Јована 28.

МУХИ ЛАСЛО, дипломирани правник, рођен 02. 11. 1944. године, уписује се 15. 11. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Школски трг 11.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ МАРКО, рођен 24. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Басарић Предрага, адвоката у Панчеву, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИН СОЊА, рођена 04. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛУМАЦ НАТАША, рођена 02. 04. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАКЛАН МИЛА, рођена 08. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Заклан Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЦУРА МИЛИЦА, рођена 28. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИРИЏИЋ ИВАНА, рођена 16. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА, рођена 31. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГИЋ ЂОРЂЕ, рођен 06. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Богић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАДИЋ ОЛИВЕР, рођен 18. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРШИЋ БОЈАН, рођен 12. 07. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИЗОВА ЈАСНА, рођена 30. 08. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код др Кубињец Јанка, адвоката у Бачком Петровцу, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИНЂИЋ ЛИДИЈА, рођена 11. 05. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Инђић Драгана, адвоката у Суботици, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕАРА ВЛАДИМИР, рођен 05. 09. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ НЕБОЈША, рођен 08. 09. 1967. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРЕСКИ МОМЧИЛО, адвокат у Новом Саду са даном 14. 10. 2007. године, због заснивања радног односа.
Перески Славко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОМАН ЈАРОСЛАВ, адвокат у Бечеју са даном 02. 09. 2007. године, због заснивања радног односа.
Мандић Љубомир, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ОРОС ЛАЈОШ, адвокат у Кањижи са даном 31. 10. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУХИ ЛАСЛО, адвокат у Кањижи са даном 03. 11. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЈЕЛИЦА МИРОСЛАВ, адвокат у Врбасу са даном 20. 10. 2007. године, услед смрти.
Стојановић Вера, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ на знање да је МАЦЕДОНИЋ ЖУТИЋ ОЛГА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 11. 2007. године.
Мацедонић Иван, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАНОЈЛОВИЋ ЈАДРАНКА, адвокат у Србобрану, наставила са радом након што су јој мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 12. 2007. године.
Зурковић Љиљана, адвокат у Србобрану, разрешава се дужности привременог заменика. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ловрић Сања, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи СВИЛАР.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вујаковић Сања, адвокат у Руми променила презиме, које сада гласи СИМИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Саздов Јована, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МУРТИН.

Узима се на знање да је МАТИЋ ДАВОР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Митрески Момчила, адвоката у Новом Саду дана 14. 10. 2007. године, те да исту наставља код Перески Славка, адвоката у Новом Саду дана 15. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ КОСТА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Заварко Арпада, адвоката у Новом Саду дана 22. 10. 2007. године, те да исту наставља код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду дана 23. 10. 2007. године.

Узима се на знање да су ИВКОВИЋ ДУШАН и ПАВЛОВИЋ СЛАВИЦА, адвокати у Новом Саду, основали Удружену адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Радничка 6, почев од 15. 10. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАЗИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Србобран, Милоша Обилића 45, почев од 01. 11. 2007. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мичуринова 36/1, стан 5, почев од 01. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија Лотина Мирослава и Парлаћ М. Миодрага, адвоката у Новом Саду, преселила седиште на адресу Трг Ференца Фехера 1, почев од 15. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Тепличка 5, почев од 17. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је ГРОЗДАНИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 127/4, почев од 19. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је КОВАЧ ЗОЛТАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг жртава фашизма 12, почев од 15. 10. 2007. године.

Узима се на знање да је САБАДОШ ЈАКОВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Илирска 11, почев од 01. 11. 2007. године.