admin

Са седнице Управног одбора 26. марта 2010

АРСЕНОВ ДИЈАНА, дипломирани правник, рођена 08. 03. 1981. године уписује се 26. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 28.

Брише се из Именика адвокатских приправника АРСЕНОВ ДИЈАНА, адвокатски приправник код Лончар Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 03. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИЛИПОВИЋ ВАСА, дипломирани правник, рођен 22. 12. 1982. године уписује се 26. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 16.

ДЕЛИЋ ЉИЉАНА, дипломирани правник, рођена 23. 02. 1961. године уписује се 26. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 4.

БАЈИЋ ЗОРАНА, дипломирани правник, рођена 29. 07. 1981. године уписује се 26. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Корнелија Станковића 38/24.

РАПАИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 05. 1981. године уписује се 26. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Николе Момчиловића 44.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦРНОМАРКОВИЋ ЉИЉАНА, рођена 02. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гојковић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАПАЈИЋ КОСТА, рођен 01. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рапајић Мирка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБИЋ МАРИНЕЛА, рођена 12. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божин Нелуа, адвоката у Панчеву, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБИЋ НИКОЛА, рођен 10. 07. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИДОРОВИЋ СЛОБОДА, рођена 14. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мидоровић Вукице, адвоката у Кикинди, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРЕСКОВ МИЛЕНКО, рођен 23. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТИЋ ДУШАНКА, рођена 14. 05. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Страхиње, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 15. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Жарка, адвоката у Врбасу, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САРАЈЛИЋ САНЕЛА, рођена 12. 07. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Николић Душана, адвоката у Сенти, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕПАВЧЕВИЋ СРЕЋКО, рођен 04. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Милана, адвоката у Врбасу, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КНЕЖЕВИЋ ДУШАН, рођен 05. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Примовић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУБАЧИЋ МИРЈАНА, рођена 20. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 13. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈИЧИЋ ДРАГАН, рођен 06. 06. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБАЦ МАРКО, рођен 14. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Наде, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА, рођена 29. 09. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Кубињец Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОШКОВИЋ ВЕСНА, рођена 11. 05. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУНДАЛО ЖЕЉКА, рођена 06. 10. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ МИНА, рођена 16. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАНИЛОВ МАРИНА, рођена 25. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, дана 26. 03. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАЛИЋ ХОРВАТ ФРАНЧЕСКО, адвокат у Будисави са даном 31. 03. 2010. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Радукин Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Палић Хорват Франческа.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КВРГИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 03. 2010. године, на лични захтев.
Николић Светлана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Квргић Светлане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГОЈЕВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 03. 2010. године, због заснивања радног односа.
Петровић Драгослав, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Гојевић Светлане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАУШКИ НИНОСЛАВ, адвокат у Зрењанину са даном 24. 02. 2010. године, на лични захтев.
Николић Милош, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Раушки Нинослава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАКИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 03. 2010. године, због заснивања радног односа.
Марковић Предраг, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ракић Драгане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЋИН ЖАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАДИВОЈЕВИЋ СТАНИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 02. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због боловања од 15. 03. 2010. до 15. 05. 2010. године.
Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због боловања почев од 01. 02. 2010. године.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЧЕВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 30. 03. 2010. до 29. 03. 2011. године.
Ракић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШИЈАН ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 25. 03. 2010. године.
Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Енгус Кристина, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи Лопес Барросо.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТОНКОВИЋ ЈОСИП, адвокат у Бајмоку, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Суботицу, Матка Вуковића 6, почев од 01. 04. 2010. године.

Узима се на знање да је РАДУЈКОВИЋ КОСТА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 11/ИИ, почев од 01. 03. 2010. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/ИИ, почев од 16. 03. 2010. године.

Узима се на знање да је БЈЕЛИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/ИИ, почев од 16. 03. 2010. године.