admin

Са седнице Управног одбора 26. јуна 2015

АВРАМОВ НЕСТОР, дипломирани правник, рођен 01. 10. 1987. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.

Брише се из Именика адвокатских приправника АВРАМОВ НЕСТОР, адвокатски приправник код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЧИШ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 17. 08. 1988. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 23, стан 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОЧИШ ФИЛИП, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 20. 07. 1988. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 14/8.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 05. 11. 1989. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Антић Живке, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛАКОВИЋ ДОБРИЛА, дипломирани правник, рођена 25. 11. 1980. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 29.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛАКОВИЋ ДОБРИЛА, адвокатски приправник код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, са даном 25. 06. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАКСИМОВИЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 18. 01. 1986. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Далматинска 4, стан 40.

ЂОРЂЕВИЋ СЕЛМА, дипломирани правник, рођена 16. 12. 1979. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10/2.

КРСТИЋ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 02. 01. 1979. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 10.

ЛОВЧАНИН РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 15. 09. 1986. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 46/5.

РАТКОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 01. 03. 1988. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Булевар Константина Великог 6.

ГОЛИЋ ЈАСЕНКА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1981. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Пупинова 6.

ЛАКИЋЕВИЋ ДАНИЛО, дипломирани правник, рођен 23. 03. 1980. године уписује се 26. 06. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолохова 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАСИЉЕВИЋ ГОРДАНА, рођена 12. 05. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРКОВИЋ ДРАГАНА, рођена 20. 01. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧУТУРИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 03. 11. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИВУКОВИЋ САРА, рођена 27. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕНАДИЋ ДРАГАНА, рођена 20. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУЛАТОВИЋ ЖЕЉАНА, рођена 08. 09. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИСАВЉЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 29. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОЗЕР ЛАСЛО-ГЕРГЕЉ, рођен 09. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДАНОВИЋ ЈОВАН, рођен 06. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉАНИЋ СТЕФАН, рођен 30. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду, дана 30. 06. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАЛАНЧЕВСКИ БОШКО, рођен 23. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋИРИЋ ПАВЛЕ, рођен 13. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НАРИЋ МИРОСЛАВ, рођен 21. 03. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАЋИМОВИЋ ИГОР, рођен 24. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ДУШАН, рођен 19. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОПРИВИЦА СИНИША, рођен 06. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЈОВИЋ МИЛАН, рођен 15. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стајић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБАЦ ДУЊА, рођена 21. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Брњица Драгане, адвоката у Темерину, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕРЕШ ЈУДИТ, рођена 10. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миловановић Данијеле, адвоката у Темерину, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАКУЛА ИВАН, рођен 27. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Милана, адвоката у Врбасу, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАКОВИЋ МИЛАН, рођен 15. 01. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВАНОВИЋ ДАРКО, рођен 29. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Томић Деана, адвоката у Суботици, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБИЧИЋ ИВАН, рођен 25. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Васиљевић Бранка, адвоката у Сремској Митровици, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЛИЋ НИКОЛА, рођен 12. 01. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗАРОВ ИВАНА, рођена 16. 08. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митровски Ивана, адвоката у Панчеву, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ БОЈАН, рођен 01. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Косе, адвоката у Банатском Брестовцу, дана 01. 07. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ АНЂЕЛКА, адвокат у Панчеву са даном 30. 06. 2015. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Кужић Грозда, адвокат у Банатском Новом Селу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЦКОВ СЛОБОДАН, адвокат у Панчеву са даном 13. 05. 2015. године, услед утврђеног потпуног губитка радне способности.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Стефанов Зоран, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОЈЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Зрењанину са даном 18. 06. 2015. године, услед смрти.
Радојевић Даница, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КЉАЈИЋ ЉУБОМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 06. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЗАВИШИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Иванчин Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 06. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, са даном 20. 04. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ИСИДОРА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Жигић М. Душана, адвоката у Сомбору, са даном 01. 06. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАТИЋ МИНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 06. 2015. године до 15. 06. 2016. године.
Ракић Тамара, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВИ, адвокатском приправнику у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 05. 2015. године до 08. 05. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПАВЛОВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања, почев од 15. 06. 2015. године.
Савин Соња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЊАК МИЛИЦИ, адвокатском приправнику у Сомбору, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због породиљског одсуства, од 17. 05. до 17. 09. 2016. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВАНОВИЋ ЧУПИЋ ВАЊИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 05. 2015. године до 30. 04. 2016. године.
Чупић Маљковић Сања, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДРАГИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, почев од 14. 09. 2015. године.
Станивуковић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЛЕВНАЈИЋ САШИ, адвокату у Панчеву, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију заменика градоначелника Града Панчева, почев од 19. 06. 2015. године, док траје ова функција.
Василије Милош, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИШКОВИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 11. 06. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Ђурђевић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТРАБАК ЕДИТА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 30. 05. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Стајчић Марко, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТУБИН ЗДРАВКО, адвокат у Кикинди, наставио са радом дана 16. 06. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Пудар Драгомир, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Маринков Милана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Десница.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Чипак Синтија, адвокат у Суботици, променила презиме, које сада гласи Чипак Катић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кркљић Војислава, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Ковачевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРАСИЋ НАЂА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Михајловић Мирјане, адвоката у Новом Саду дана 09. 06. 2015. године, те да исту наставља код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 10. 06. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИВАЦ ДУШАН, адвокатски приправник у Панчеву, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву дана 19. 06. 2015. године, те да исту наставља код Василије Милоша, адвоката у Панчеву, дана 20. 06. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Миљуш Немања, адвокат у Футогу разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у Футогу, на коју је постављен решењем број 376/15 од 31. 03. 2015. године.

Перић Дамир, адвокат у Футогу одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Бранков Миодрага, адвоката у Футогу.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Кеметер Зорана, адвоката у Сремској Митровици, на коју је постављен решењем број 138/15 од 27. 02. 2015. године.
Пејновић Бранислав, адвокат у Сремској Митровици одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Рољић Јове, адвоката у Сремској Митровици.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОЗОКИ АНТАЛ, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Торду, Жарка Зрењанина 4, почев од 01. 07. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САБО ЗВОНКО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Врбас, Маршала Тита 91/1, почев од 01. 07. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОШЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Жабљу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Радничка 13, почев од 01. 07. 2015. године.

Узима се на знање да је ПУХАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је ПАЛАЛИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 6/В/512, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 21, други спрат, стан 4, почев од 03. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је МИКАШИНОВИЋ ДАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 2/а, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је СТОЈШИН МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56, почев од 09. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛОСАВЉЕВИЋ СТЕВИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 5, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ МИЛЕНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1а, локал 102, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је БАЉ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадског сајма 5/11, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 6, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је БОРАЛ ЕГОН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народне омладине 2, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је БОЖОВИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Михајла Пупина 6/В/512, почев од 01. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЛОЈКОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4 Д, почев од 15. 06. 2015. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4 Д, почев од 15. 06. 2015. године.