admin

Са седнице Управног одбора 26. јуна 2009

ЧВОКИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 08. 01. 1981. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 14.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЧВОКИЋ БРАНКО, адвокатски приправник код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДРАЖИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 05. 01. 1979. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 78.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДРАЖИЋ САЊА, адвокатски приправник код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 06. 2009. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЧИПАК СИНТИЈА, дипломирани правник, рођена 21. 06. 1983. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јиречекова 5.

БАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 06. 06. 1979. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 5/2.

МАРИНКОВИЋ РАЈКО, дипломирани правник, рођен 18. 07. 1981. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26.

ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 28. 02. 1955. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 33.

ЈАКОВЉЕВИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 14. 03. 1955. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војвођански булевар 32/31.

МЕДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 31. 12. 1976. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 2.

СТОЈЧИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 21. 09. 1974. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремској Митровици, Кузминска 109.

ЗАКИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 15. 03. 1975. године уписује се 26. 06. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Владимира Назора 5.

ПЕРИЋ АНКА, дипломирани правник, рођена 08. 02. 1951. године уписује се 26. 07. 2009. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ловћенска 2/Д3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ БРАНКО, рођен 21. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 18. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВ ТАМАРА, рођена 23. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОКАИ БРАНКА, рођена 19. 07. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ МАРИЈАНА, рођена 31. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радојчић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАПРАНИН РАДОВАНКА, рођена 06. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Катанић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ СОФИЈА, рођена 09. 05. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грбовић Миљана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНА, рођена 19. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Краљ Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СМИЉАНИЋ МИРЕЛА, рођена 15. 08. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бојат Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕНИЋ МАЈА, рођена 23. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИФУНОВИЋ ИВАНА, рођена 03. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЊАЦ НИКОЛА, рођен 10. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вебер Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУДИЋ ВИДОСЛАВ, рођен 10. 09. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Томић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТЕВОВИЋ ВУК, рођен 08. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСОВАЦ ДРАГАН, рођен 30. 08. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Гузина Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАОВИЋ ГОРАН, рођен 11. 08. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Влаовић Александра, адвоката у Бегечу, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ СРЂАН, рођен 19. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Карановић Анђе, адвоката у Бачкој Паланци, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АУТИШЕР ДАРКО, рођен 18. 05. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГОЈЕВИЋ ИВАНА, рођена 06. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јовишевић Милорада, адвоката у Панчеву, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРЕГА ЈОВАНА, рођена 26. 09. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Томчић Милана, адвоката у Вршцу, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УДИЦКИ ПЕРИЦА, рођен 08. 06. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Комлушки Нинослава, адвоката у Зрењанину, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСТОЈИН АЛЕКСАНДАР, рођен 23. 07. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Остојин Јовице, адвоката у Зрењанину, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 18. 11. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бјелановић Боже, адвоката у Кикинди, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОЈИЋ ВЕРИЦА, рођена 29. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Сретеновић Драгорада, адвоката у Сремској Митровици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСАНОВИЋ ЗРИЛИЋ БОЈАНА, рођена 26. 03. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Каран Славољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 13. 04. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Филиповић Драгане, адвоката у Инђији, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИВЉАК ТИЈАНА, рођена 28. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ракић Миланка, адвоката у Инђији, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУЦАКОВИЋ ТАМАРА, рођена 23. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Торма Харија, адвоката у Сомбору, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНИЋ САНДРА, рођена 07. 10. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Крстић Дејана, адвоката у Сомбору, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАНУША СИЛВИЈА, рођена 03. 03. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Митровић Бранимира, адвоката у Сомбору, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОСКИЋ МАЈА, рођена 08. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војнић Мирјане, адвоката у Суботици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛЕТИЋ НЕНАД, рођен 08. 01. 1985. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вулетић Драгомира, адвоката у Суботици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗАКИЋ НИКОЛА, рођен 01. 08. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКИЋЕВИЋ ДАНИЛО, рођен 23. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Војнић Мирјане, адвоката у Суботици, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРОШАН СОЊА, рођена 07. 09. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЛОВИЋ МИЛАН, рођен 06. 06. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Живанов Звездана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЧКАЛОВИЋ ЈАСНА, рођена 05. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 06. 2009. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРИЋ АНКА, адвокат у Новом Саду са даном 16. 07. 2009. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАНДИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Бечеју са даном 30. 06. 2009. године, због пресељења на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРАЈНОВИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вигњевић Стевана, адвоката у Футогу, са даном 11. 06. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАХАР ЕМИЛИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду са даном 15. 06. 2009. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због трудничког боловања почев од 04. 06. 2009. године.
Кривић Биљана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГОЛИЈАНИН ВОЈИН, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 03. 06. 2009. године.
Ђурин Миодраг, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОЊАНСКИ КОВАЧ БЛАГОЈЕ, адвокат у Бачкој Паланци, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 17. 06. 2009. године.
Панин Милан, адвокат у Деспотову, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је РОМИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју дана 23. 06. 2009. године, те да исту наставља код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју дана 24. 06. 2009. године.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о оснивању “Ортачког адвокатског друштва Ковачевић & партнерс”, са седиштем у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Узима се на знање да је ЗОРИЦА НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/1, почев од 17. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је ГЛИШИЋ ЗЕВЕЂИ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/1, почев од 17. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/1, почев од 17. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је ИНИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/1, почев од 17. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је ЗЕВЕЂИ ОЛИВЕР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 18/1, почев од 17. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је МИШКОВ АНКИЦА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 04. 06. 2009. године.

Узима се на знање да је МИШКОВ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 04. 06. 2009. године.