admin

Са седнице Управног одбора 26. јануара 2007

ОРЕЉ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 08. 04. 1958. године, уписује се 03. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Светог Саве 4.

АЛЕКСИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 16. 08. 1962. године, уписује се 17. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 171.

КОЈИЋ Н. ВЕЛИМИР, дипломирани правник, рођен 07. 01. 1960. године, уписује се 19. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Булевар Вељка Влаховића 63/29.

СИМИКИЋ РАДОЈИЦА, дипломирани правник, рођен 27. 08. 1967. године, уписује се 26. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

ВИДАКОВИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 23. 09. 1973. године, уписује се 26. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 27.

РЕПАЈА ВЕЛИБОР, дипломирани правник, рођен 12. 03. 1976. године, уписује се 26. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 40.

Брише се из Именика адвокатских приправника РЕПАЈА ВЕЛИБОР, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 01. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТЕКИЈАШКИ С. ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 24 01. 1961. године, уписује се 01. 02. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Тржни центар-Змај Јовина 2/И, локал 28.

МИРКОВИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 21. 06. 1948. године, уписује се 05. 02. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 66/1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАН СЛАВИЦА, рођена 16. 01. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Новак Петра, адвоката у Темерину, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУГОЊИЋ ТАЊА, рођена 24. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНЧИЋ МИЛИЦА, рођена 23. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИНКОВИЋ РАЈКО, рођен 18. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Симе, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАВИДОВИЋ САВА, рођен 14. 06. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Давидовић Радоја, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОВАРИШИЋ АНДРЕЈ, рођен 18. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грба Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРКУЉА БОЈАН, рођен 17. 01. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Савић Етел, адвоката у Апатину, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОВИЋ МАШАН, рођен 06. 11. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРУ НЕМАЊА, рођен 09. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, дана 26. 01. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЋУЛУМ ВЛАДИМИР, адвокат у Сремским Карловцима са даном 15. 01. 2007. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Попивода Славко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИРКОВИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду са даном 29. 01. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈЕВИЋ МИЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ракић Мирне, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 01. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДОБРОСАВЉЕВ ВЕСНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Добросављев Светозара, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да је МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, наставио са радом након што је био привремено одсутан, дана 06. 02. 2007. године.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ФРАЊИЧЕВИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 15. 01. 2007. године.
Грчки А. Миреј, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЧКОВИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 25. 12. 2006. године.
Ботић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да се Алексић Немања, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Живојиновић В. Миљка, адвоката у Новом Саду.
Мушицки Павле, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Живојиновић В. Миљка, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДОЈЧИЋ РАДМИЛА, адвокат на Палићу, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Суботицу, Шеноина 9/ИИ-5, почев од 01. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је КЕЧА УРОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 3, почев од 15. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 3, почев од 15. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ЦВЕЈИЋ РАДОВАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 01. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ВУЛЕТИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17, почев од 01. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ЈОСИПОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 15/И, локал 16, почев од 01. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛАКЕТА ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Алексе Шантића 66/23, почев од 10. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је МАСЛОВАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Партизанска 6, почев од 17. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је ВЕЛИЋ ЉУБИША, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 93, почев од 19. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Енгелсова 11, почев од 22. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је КРСТАЈИЋ БРАНКО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Енгелсова 11, почев од 22. 01. 2007. године.