admin

Са седнице Управног одбора 26. фебруара 2010

СУЈИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 21. 12. 1983. године уписује се 26. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шекспирова 6.

ХОМОЊА ИНЂИЋ ЛИДИЈА, дипломирани правник, рођена 11. 05. 1980. године уписује се 26. 02. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Трг цара Јована Ненада 1.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 16. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гавриловић Раце, адвоката у Новом Саду, дана 26. 02. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШТРБАЦ МИЛАН, рођен 03. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 26. 02. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАНИСАВЊЕВ МИЛОШ, рођен 26. 01. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Трајлов Бранка, адвоката у Зрењанину, дана 26. 02. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАСИКА ДРАГАН, рођен 02. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 26. 02. 2010. године, у трајању од две године.

ВОЈНОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 26. 05. 1951. године уписује се 10. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 2.

БЕДЕ ОТИЛИЈА, дипломирани правник, рођена 01. 09. 1950. године уписује се 08. 03. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Кањижи, Болничка 2.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду са даном 01. 03. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕДЕ ОТИЛИЈА, адвокат у Кањижи са даном 26. 02. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ВУЈИЦА, адвокат у Бачкој Паланци са даном 17. 02. 2010. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Миладиновић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Поповић Вујице.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈИЧИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Бачкој Паланци са даном 25. 01. 2010. године, услед смрти.
Грујић Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вујичић Ђорђа.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАСА МАРИЈА, адвокат у Бачком Моноштору са даном 28. 02. 2010. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Стриковић Јелисавета, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Паса Марије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЦЕДОНИЋ ИВАН, адвокат у Бечеју са даном 28. 02. 2010. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Мацедонић Жутић Олга, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Мацедонић Ивана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОГАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 02. 2010. године, ради заснивања радног односа.
Чолић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Рогановић Јелене.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 02. 2010. године, ради заснивања радног односа.
Чолић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јовић Драгане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Рашић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 2009. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИМИЋ АЛЕКСИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 02. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести од 19. 01. 2010. до 15. 03. 2010. године.
Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУРТИН ЈОВАНА, адвокат у Бегечу, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 15. 02. 2010. године.
Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СУБАКОВ ВЛАДИМИР, адвокат у Бечеју, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 17. 02. 2010. године.
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАГЛАИ ЈЕНЕ, адвокат у Бајмоку, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 16. 02. 2010. године.
Тонковић Јосип, адвокат у Бајмоку, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПИПЕРСКИ МИЛОШ, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 01. 03. 2010. године.
Станков Слободан, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Орловић Александра, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ЗЕКИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Вукашиновић Тијана, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАЛБАША.

Узима се на знање да је КРИЖ ЈАСМИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Хрнчјар Верице, адвоката у Новом Саду дана 18. 02. 2010. године, те да исту наставља код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду дана 19. 02. 2010. године.

Узима се на знање да су ГРУЈИЋ ВЛАДИМИР и НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокати у Бачкој Паланци, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Бачкој Паланци, Хероја Пинкија 7, почев од 08. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је ЂОКИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сутјеска 2, почев од 01. 03. 2010. године.

Узима се на знање да је ЧАУШЕВИЋ НЕЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2б/1, почев од 10. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је ЗАКИЋ КАТАРИНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Душана 6, почев од 08. 01. 2010. године.

Узима се на знање да је ПРОДАНОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 9/1, почев од 01. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је МИЛАШ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Валентина Водника 21а, почев од 25. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је ЈОВИЧИЋ РАНКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Августа Цесарца 12, почев од 25. 02. 2010. године.

Узима се на знање да је одлуком Скупштине општине Суботица, промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије КРПИЋ БИСЕРКЕ, адвоката у Суботици, тако да оно сада гласи: Суботица, Шолохова 17.