admin

Са седнице Управног одбора 26. априла 2013

БУРИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 18. 12. 1985. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 8. Брише се из Именика адвокатских приправника БУРИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Сикимић Зориславе, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 04. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МРЂА МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 09. 10. 1984. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2/И.
Брише се из Именика адвокатских приправника МРЂА МИРЈАНА, адвокатски приправник код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 04. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖАРКОВИЋ УГЉЕША, дипломирани правник, рођен 14. 02. 1983. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 12.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЖАРКОВИЋ УГЉЕША, адвокатски приправник код Жарковић Данила, адвоката у Бачкој Паланци, са даном 25. 04. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

САБО НОЕМИ, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1983. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ивана Горана Ковачића 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника САБО НОЕМИ, адвокатски приправник код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, са даном 25. 04. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИШКОВИЋ МАРИНА, дипломирани правник, рођена 05. 11. 1984. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

ГАВРАНЧИЋ ВАЊА, дипломирани правник, рођена 08. 03. 1983. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10.

ПОПОВИЋ СРЂАН, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1981. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 1/2.

ЈОВИЋ МИЛОВАН, дипломирани правник, рођен 05. 02. 1982. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 3.

ВЛАХОВИЋ МИТАР, дипломирани правник, рођен 17. 10. 1975. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14/ИИ.

БИОРАЦ ЗВОНИМИР, дипломирани правник, рођен 15. 07. 1967. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Игњата Павласа 2.

МИЛИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 14. 08. 1984. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, Густава Крклеца 2, стан 4, први спрат.

ТОЈИЋ ВЕРИЦА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1980. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Стари шор 133.

ЈАНКОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 03. 08. 1979. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Димитрија 37.

Мр ЈОСИМОВИЋ Ж. МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 10. 1980. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 166.

БОШКИЋ СЛАВКО, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1957. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Оџацима, Кнез Михајловаа бб.

ЈАЊИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 30. 07. 1952. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Стефана Стратимировића 5/18.

АРКО ЕДВАРД, дипломирани правник, рођен 31. 03. 1983. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковину, Трг ослобођења 1.

ПЕКАНОВИЋ СТИПАН, дипломирани правник, рођен 19. 06. 1980. године уписује се 26. 04. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 1а.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ САША, рођен 22. 09. 1965. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРЕЋА ИГОР, рођен 16. 02. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАГОДАН СТОЈАДИН, рођен 25. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуњић Ивана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРЂЕВИЋ СРЂАН, рођен 29. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДАКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 14. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ДИЈАНА, рођена 22. 01. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Влајковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРИЋ МАРИНА, рођена 27. 01. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шокић Стаменковић Душанке, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЋЕПАНЧЕВИЋ АЊА, рођена 03. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИЈЕЛИЦА БОГДАНА, рођена 31. 05. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бијелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАШЉИЋ НЕВЕНА, рођена 29. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАНИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 27. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕКИЋ ЈОВАНА, рођена 14. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОВИЋ НИКОЛИНА, рођена 16. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉУШ СЛАВИША, рођен 05. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ИЛИЈА, рођен 13. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Славенка, адвоката у Белој Цркви, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОСАВЉЕВ ПЕТАР, рођен 18. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радосављев Славка, адвоката у Зрењанину, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАШИЋ МИЛИЦА, рођена 12. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Торма Харија, адвоката у Сомбору, дана 26. 04. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАЏАР ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 05. 2013. године, ради пензионисања.
Хаџи Борјановић Соња, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СУВАЈАЦ ДУШАН, адвокат у Суботици са даном 09. 04. 2013. године, ради заснивања радног односа.
Томић Деан, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Вршцу са даном 16. 05. 2013. године, ради пензионисања.
Мијатов Војислав, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦА, адвокат у Инђији са даном 30. 03. 2013. године, услед смрти.
Петровић Жарко, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ЧАСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2013. године, ради пензионисања.
Поповић Растко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАВЛИЧИЋ ИГОР, адвокат у Новом Саду са даном 12. 03. 2013. године, ради заснивања радног односа.
Шијан Никола, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЂУКИЋ ВЕДРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦВЕЈИН ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Бечеју, на адвокатско приправничкој вежби код Зеребељи Хајналке, адвоката у Новом Бечеју, са даном 05. 04. 2013. године.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУКОВИЋ ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 14. 04. 2013. до 13. 04. 2014. године.
Крстић Драгана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГОГИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 30. 03. 2013. до 29. 03. 2014. године.
Прокић Мирјана, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЉАЉИЋ МАРИЈИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 04. 2013. до 09. 04. 2014. године.
Миуца Тодор, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАНКОВ БОГОЉУБУ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 01. 04. 2013. године.
Даријевић Вићентије, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАЈАКОВИЋ РАДИНИ, адвокату у Сремској Митровици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 01. 05. 2013. до 30. 04. 2014. године.
Грујичић Драгоје, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧЕВИЋ ВЕСНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 05. 2013. до 08. 05. 2014. године.
Грубачић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧКОВИЋ МИЛАНУ, адвокату у Сомбору привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију вршиоца дужности Јавног правобраниоца града Сомбора, почев од 15. 03. 2013. године, док траје ова функција.
Ковачевић Марија, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СВИЛАР САЊА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 04. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Вујовић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА, адвокат у Новом Саду, наставља са радом дана 01. 05. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Живковић Зорица Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КЕЦМАН ДУШАН, адвокат у Сомбору, наставио са радом дана 22. 04. 2013. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Крстић Дејан, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУШИЦКИ ДОРОТЕЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 12. 04. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Поповић Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Инђић Лидија, адвокат у Суботици, променила презиме, које сада гласи Опачић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пејовић Милена, адвокат у Врбасу, променила презиме, које сада гласи Даковић.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ СУЗАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2013. године, те да исту наставља код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду дана 11. 04. 2013. године, те да исту наставља код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је ГВОЗДЕНАЦ НАДЕЖДА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Плавшић Љиљане, адвоката у Новом Саду дана 22. 04. 2013. године, те да исту наставља код Мади Ђуре, адвоката у Новом Саду, дана 23. 04. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МУЈОВИ ЕМИНА, адвокат у Петроварадину, преселила седиште канцеларије у Нови Сад, Данила Киша 32/8а, почев од 17. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је ЧОЛЕВИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 91, почев од 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је МУШИЦКИ ДОРОТЕЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вељка Петровића 10/52, почев од 12. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 1, стан 3, почев од 15. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је МОСТАРАЦ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Иве Андрића 13/ИВ, стан 444, почев од 01. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је УЛИЈАН МАРТА, адвокат у Ади, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Вука Караџића 13, почев од 08. 04. 2013. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ Р. МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а/И, почев од 08. 04. 2013. године.