admin

Са седнице Управног одбора 25. новембра 2011

ЈОВАНЧЕВИЋ НАТАША, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1983. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Веселина Маслеше 38а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВАНЧЕВИЋ НАТАША, адвокатски приправник код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 11. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РОСИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 24. 07. 1984. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17/а, први спрат, стан 3.
Брише се из Именика адвокатских приправника РОСИЋ ИВАНА, адвокатски приправник код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 11. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИЛИПОВИЋ ЂУРИЦА, дипломирани правник, рођен 31. 10. 1981. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПИЛИПОВИЋ ЂУРИЦА, адвокатски приправник код Вигњевић Стевана, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 11. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДАНОВИЋ МИЛИЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 02. 1984. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

САРИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 13. 07. 1981. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6/24.

СТОЈЧИЋ РАГАЈ ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 02. 1982. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Светог Саве 1.

БАЈИЋ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 08. 06. 1979. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Вука Караџића 16.

ПРИЈИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1985. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Ђуре Јакшића 1.

КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 17. 02. 1979. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ “Мала варош”.

МРКОНИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 30. 10. 1981. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Железничка 21/41.

АЧАМОВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 30. 08. 1958. године уписује се 28. 11. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 2.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЧИЋ БРАНКО, рођен 29. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈЧИЋ СЛОБОДАН, рођен 15. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КУРАЛИЋ ЈАСМИН, рођен 31. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Вег Енике, адвоката у Новом Саду, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИАВЕЦ АТИЛА, рођен 03. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миавец Беле, адвоката у Темерину, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЛУС Л. ИЛДИКО, рођена 16. 06. 1960. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гајић Томислава, адвоката у Бачком Петровом Селу, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАКСИЋ БОЈАН, рођен 07. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адвоката у Зрењанину, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕЈАНОВ МАРИЈА, рођена 29. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Даријевић Вићентија, адвоката у Зрењанину, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРЕЖАНИН ТАТЈАНА, рођена 28. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Парежанин Бранка, адвоката у Суботици, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУВАЈАЦ НЕМАЊА, рођен 05. 02. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сувајац Душана, адвоката у Суботици, дана 28. 11. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРКОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Жабљу са даном 27. 11. 2011. године, због заснивања радног односа.
Караћ Милан, адвокат у Жабљу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Добрковић Љиљане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИУЧИН МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду са даном 30. 11. 2011. године, на лични захтев.
Ђаковић Јованка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Миучин Милорада.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДИСАВЉЕВИЋ СЛАВКО, адвокат у Бачкој Тополи са даном 27. 10. 2011. године, услед смрти.
Петковић Бранко, адвокат у Бачкој Тополи, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Радисављевић Славка.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КУЈУНЏИЋ МИЛЕНКИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 19. 12. 2011. до 19. 06. 2012. године.
Радојчић Радмила, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је ПАВЛОВ САЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду дана 30. 11. 2011. године, те да исту наставља код Сикимић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 01. 12. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВИГЊЕВИЋ СТЕВАН, адвокат у Футогу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Трг Ференца Фехера 1, почев од 01. 12. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВРАНИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Слободана Бајића 33, почев од 01. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 01. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 5, почев од 04. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је ПИЛИПОВИЋ ВАСА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Коло српских сестара 13б, почев од 09. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је ЗЕЧЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2, почев од 20. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 8, почев од 15. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Коло српских сестара 13б, почев од 09. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је ЗЕДИ ВАЛЕРИЈА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Доситејева 18, улаз В, стан 2, почев од 01. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је УЗЕЛАЦ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гајева 1-3/ИИ, почев од 23. 11. 2011. године.