admin

Са седнице Управног одбора 25. маја 2012

НОВКОВ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 20. 03. 1954. године уписује се 14. 05. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Радичевића 24.

ВИОГЛАВИН СВЕТОЛИК, дипломирани правник, рођен 24. 07. 1961. године уписује се 25. 05. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гимназијска 16.

ЖИВКОВИЋ ЈЕЛИЦА, дипломирани правник, рођена 04. 01. 1966. године уписује се 30. 05. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Новосадска 2-Трг слободе, локал 9.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАШЋАНОВИЋ ВЕСНА, рођена 06. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пашћановић Родољуба, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 15. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИНЧИЋ ДАНИЈЕЛ, рођен 17. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Љубинке, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОКШАН ЂОРЂЕ, рођен 26. 09. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовишевић Милорада, адвоката у Панчеву, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУДИЋ МАРИЈАНА, рођена 04. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Манић мр Бранислава, адвоката у Панчеву, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРКОВИЋ ИГОР, рођен 31. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ МАРКО, рођен 03. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ СЛАВИША, рођен 17. 06. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОМЕР ЕМИЛ, рођен 27. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ БОЈАН, рођен 16. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОРЛОВИЋ МЛАДЕН, рођен 23. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМИЋ НЕДЕЉКО, рођен 25. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТЕЈИН МАРИЈА, рођена 10. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФАРКАШ ИБОЉА, рођена 10. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Вег Енике, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВАРГА СТАНИСЛАВА, рођена 21. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РОКВИЋ ТАЊА, рођена 04. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Башић Душана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОСОСЛИЈА ЈЕЛЕНА, рођена 05. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Остојић Живка, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ СУЗАНА, рођена 05. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГВОЗДЕНАЦ НАДЕЖДА, рођена 16. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Плавшић Љиљане, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРЕНИЋ ДУШИЦА, рођена 25. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радмиловић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДУЛОВИЋ МИЛЕНА, рођена 08. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАТОВ ЈАСНА, рођена 24. 06. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурчок Милослава, адвоката у Зрењанину, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАНУША БОЈАНА, рођена 24. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мићовић Милорада, адвоката у Зрењанину, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ РАДОВАН, рођен 11. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Бојовић Гордане, адвоката у Зрењанину, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИЈУК АЛЕКСАНДРА, рођена 13. 04. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вијук Љиљане, адвоката у Сремској Митровици, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОШТАРИЋ ГОРАН, рођен 15. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРАНЧИЋ ВЕСНА, рођена 03. 03. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Станојчић Јована, адвоката у Руми, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛЕЋАШ СНЕЖАНА, рођена 09. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лагунџић Рудина, адвоката у Старој Пазови, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РУЖИЋ МИЛОШ, рођен 19. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУТЕША НИКОЛА, рођен 23. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гутеша Лазара, адвоката у Вршцу, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ ГОРАН, рођен 15. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Косановић Милутина, адвоката у Суботици, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШИПЛИКА ЗОЛТАН, рођен 26. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бата Адриен, адвоката у Суботици, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШПИГЕЛ ЛАРИСА, рођена 14. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРОС ИВА, рођена 30. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грос Мирјане, адвоката у Суботици, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 02. 03. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђорђевић Зорана, адвоката у Сенти, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБОЈЕВИЋ МИРЈАНА, рођена 23. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљевић Наталије, адвоката у Сомбору, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕШИЋ САЊА, рођена 17. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пешић Милана, адвоката у Оџацима, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗУРОВАЦ ДЕЈАН, рођен 05. 02. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 25. 05. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИНЂИЋ МАГДА, адвокат у Суботици са даном 01. 01. 2012. године, на лични захтев.
Хомоља Инђић Лидија, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Инђић Магде.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАНИЋ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 25. 05. 2012. године, на лични захтев.
Бајагић Јелена, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Банић Мирјане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАСНИКОСА ВУЈАДИН, адвокат у Новом Саду са даном 30. 05. 2012. године, због заснивања радног односа.
Пушара Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Масникоса Вујадина.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈАДИНОВ ТИХОМИР, адвокат у Зрењанину са даном 17. 04. 2012. године, услед смрти.
Рикало Љубиша, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Стојадинов Тихомира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МРАЗОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Мразовић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 04. 2012. године.

ОДОБРАВА СЕ захтев Ђурић Слободанке, адвокатског приправника у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, за продужење адвокатско приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 05. 06. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЛАДОЈЕВИЋ СИМОНИДИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 06. 2012. до 15. 06. 2013. године.
Попивода Дуња, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИМИЋ ДАНИЈЕЛИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања од 07. 03. до 07. 06. 2012. године, а затим због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 08. 06. 2012. до 07. 06. 2013. године.
Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДУМАНОВИЋ ДУБРАВКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 12. 06. 2012. до 11. 06. 2013. године.
Радановић Анико, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ракић Гордана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Радиновић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОШЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Жабаљ, Светог Николе 41а, почев од 01. 06. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, адвокат у Жабљу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 2/1, стан 6, почев од 15. 05. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СОВИЉ ДУШКО, адвокат у Челареву, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Бачку Паланку, Југословенске армије 44, почев од 07. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је ЧЕКИЋ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10, почев од 21. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је ТРАВАР РИСТО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 10, почев од 21. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је ШИЈАКОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гајева 26, стан 35, почев од 01. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је МОЈСЕЈЕВ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 10, почев од 10. 05. 2012. године.

Узима се на знање да је ЈОКСОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Кули, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 266/а, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ БЛАНУША РЕНАТА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јурија Гагарина 7, почев од 01. 06. 2012. године.

Узима се на знање да је ЛАКЕТА ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођењаа 92, почев од 16. 03. 2012. године.