admin

Са седнице Управног одбора 25. јуна 2010

АМИЏИЋ НАЂ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 29. 10. 1968. године уписује се 16. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Читаоничка 4.

ШИНЖАР МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 24. 09. 1944. године уписује се 17. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 42.

СИВЧЕВ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 28. 07. 1946. године уписује се 22. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Николе Тесле 3.

РАЈИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 04. 09. 1979. године уписује се 25. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Мите Поповића 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАЈИЋ МАРКО, адвокатски приправник код Мишков Анкице, адвоката у Сомбору, са даном 24. 06. 2010. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЛУМАЦ НАТАША, дипломирани правник, рођена 02. 04. 1984. године уписује се 25. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Виктора Новака 5.

АЋИМОВИЋ МИЛИЈАНА, дипломирани правник, рођена 29. 04. 1978. године уписује се 25. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Новосадска 2, локал 21-приземље.

БРАНКОВ БОБА, дипломирани правник, рођена 09. 12. 1984. године уписује се 25. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЈОВИЋ ИТАНА, рођена 19. 03. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пајовић Тијане, адвоката у Новом Саду, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРСТИНА ГОРАН, рођен 23. 06. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Рајке, адвоката у Инђији, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВИЋ БИЉАНА, рођена 08. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕСЕРМЕЊИ ИГОР, рођен 02. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАРИШИЋ ЖАРКО, рођен 09. 08. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ БОЈАН, рођен 24. 08. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Митровић Видосаве, адвоката у Белој Цркви, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИЦОК АНИТА, рођена 18. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАН НИКОЛА, рођен 02. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Каран Славољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИЛИЋ ЉУБИЦА, рођена 19. 01. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Весковић Ж. Миомире, адвоката у Сремској Митровици, дана 25. 06. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЏИГУРСКИ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Сремским Карловцима са даном 10. 07. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РОКНИЋ РУЗМИРА, адвокат у Кули са даном 21. 07. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Руми са даном 30. 06. 2010. године, због пензионисања.

ЏИГУРСКИ БРАНИМИР, дипломирани правник, рођен 05. 01. 1946. године уписује се 15. 07. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Данила Киша 17/а.

ДАМЈАНЧЕВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 07. 01. 1951. године уписује се 20. 07. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремским Карловцима, Прерадовићева 28.

РОКНИЋ РУЗМИРА, дипломирани правник, рођена 13. 10. 1951. године уписује се 02. 08. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 107/4.

МИЈИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 20. 12. 1945. године уписује се 09. 07. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Пауновић Станка Вељка 141.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛОНЧАРЕВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новим Бановцима са даном 08. 04. 2010. године, услед смрти.
Шакић Сандра, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Лончаревић Петра.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРИЧКИ АНКА, адвокат у Бачкој Паланци са даном 31. 05. 2010. године, због пензионисања.
Збућновић Радослав, адвокат у Бачком Петровцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Добрички Анке.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БИРМАНЧЕВ ГОРАН, адвокат у Апатину са даном 10. 06. 2010. године, због заснивања радног односа.
Пецовски Никола, адвокат у Апатину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Бирманчев Горана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОРНОВИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Ковачици са даном 01. 06. 2010. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Цицка Јано, адвокат у Ковачици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Корновић Драгомира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДОСАВЉЕВИЋ ЉУБИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 07. 2010. године, на лични захтев.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Радосављевић Љубице.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СРДИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 06. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕРБАКОВ БОРИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЈЕШТИЦА БОЈАН, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Паскаш Драгана, адвоката у Зрењанину, са даном 10. 05. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАМЈАНОВИЋ СОЊА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, са даном 15. 06. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОВИЋ МИЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зиндовић Голуба, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 06. 2010. године.

УЗИМА СЕ на знање да МИЛИЋЕВИЋ МИЛОРАДУ, адвокату у Панчеву, мирују права и обавезе адвоката почев од 01. 06. 2010. године због постављења за начелника Градске управе града Панчева.
Марић Зоран, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика Милићевић Милораду.
УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАКИЋ ДОМАЗЕТОВИЋ МИРНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 15. 05. 2010. до 14. 05. 2011. године.
Рибаров Зоран, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 29. 06. 2010. до 29. 06. 2011. године.
Перић Дамир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АСАНИ ХАВА, адвокат у Зрењанину, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести од 16. 05. до 31. 05. 2010. године.
Тапавички Ирена, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НИКОЛИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Вршцу, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести од 15. 04. до 15. 06. 2010. године.
Пупавац Жељко, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 13. 04. 2010. године.
Шоти Феђа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕНДА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 26. 05. 2010. године.
Симоновски Ивица, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 07. 06. 2010. године.
Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бељански Исидора, адвокат у Суботици променила презиме, које сада гласи Мамула.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Сабо Александра, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи Бјекић.

Узима се на знање да је ТУЦАКОВИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Сомбору, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Торма Харија, адвоката у Сомбору дана 11. 06. 2010. године, те да исту наставља код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору дана 12. 06. 2010. године.

Управни одбор Адвокатске коморе Војводине даје сагласност на уговор о преносу дела оснивачког капитала Ортачког адвокатског друштва “Ристић & партнери” на Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, с обзиром да је уговор у складу са Законом о адвокатури.

Узима се на знање да се Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.
др Алексић Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика Штрбац Радована, адвоката у Новом Саду.

Узима се на знање да је БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 22, почев од 03. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је ГУЊИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 10, почев од 24. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 11, почев од 21. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је МАТЕРИЋ ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 01. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је ЂУРКОВ КОЦОЉЕВАЦ РАДМИЛА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4, почев од 09. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је КОЦОЉЕВАЦ СЛОБОДАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4, почев од 09. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је МИЈИЋ СТЕВАН, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Пауновић Станка Вељка 141, почев од 18. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је ПЕРИШИЋ МИХАЈЛО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 4, почев од 22. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је МИЉЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стапарски пут 10, почев од 23. 06. 2010. године.

Узима се на знање да је ДРАГИН ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ослобођења 6, почев од 15. 06. 2010. године.