admin

Са седнице Управног одбора 24. јуна 2005.

ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 01. 12. 1976. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 06. 2005. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЗОМАРА МИЛАНА, дипломирани правник, рођена 27. 11. 1976. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 6.

Брише се из Именика адвокатских приправника КОЗОМАРА МИЛАНА, адвокатски приправник код Јефтић Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 06. 2005. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗИНДОВИЋ ГОЛУБ, дипломирани правник, рођен 21. 04. 1976. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 15.

ТРИФКОВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 03. 05. 1972. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Петроварадину, Прерадовићева 38/3.

ИВОШЕВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 02. 01. 1962. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Кумичићева 3.

ХОРВАТ ЕНДРЕ, дипломирани правник, рођен 24. 07. 1977. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Темерину, Новосадска 393/1.

МИЛУТИНОВ НЕДЕЉКОВИЋ ИСИДОРА, дипломирани правник, рођена 02. 09. 1977. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 2.

ОДОБАШИЋ РАДМИЛА, дипломирани правник, рођена 10. 08. 1961. године, уписује се 01. 07. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 12.

БОЖИЋ ЂОКА, дипломирани правник, рођен 14. 06. 1942. године, уписује се 24. 06. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Станоја Главаша 18.

САЈКОВ ЈАСНА, дипломирани правник, рођена 14. 07. 1978. године, уписује се 15. 07. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 3.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕКИЋ ВЕСНА, рођена 05. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЉА АЛЕКСАНДАР, рођен 17. 05. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Митровић Бранимира, адвоката у Сомбору, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОСТИЋ ВЛАДИСЛАВА, рођена 14. 06. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВСКИ БИЉАНА, рођена 11. 09. 1974. године, на адвокатско приправничку вежбу код Цветковске Катарине, адвоката у Старој Пазови, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУЊИЋ ИВАН, рођен 29. 04. 1974. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂИСАЛОВ ДУШАН, рођен 12. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђисалов Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 24. 06. 2005. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине УЗЕЛАЦ ВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 06. 2005. године, због заснивања радног односа.

Узелац Душан, адвокат у Новом Саду се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂАПИЋ ГОРДАНА, адвокат у Руми са даном 20. 06. 2005. године, ради пресељења на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОЖИЋ ЂОКА, адвокат у Вршцу са даном 15. 06. 2005. године, ради пензионисања.

УЗИМА СЕ на знање да ће НОВАКОВИЋ НИКОЛИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 01. 07. 2005. године због избора за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Чешљевић Драгана, адвокат у Новом Саду се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАЦЕДОНИЋ ОЛГА, адвокат у Бечеју, бити привремено одсутна од 07. 06. до 01. 09. 2005. године.

Мацедонић Иван, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МОМЧИЛОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Шиду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због лечења од 20. 05. до 10. 07. 2005. године.

Нонковић Бранко, адвокат у Шиду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАКАБ ВЛАДИМИР, адвокат у Ковачици, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 18. 04. 2005. године.

Ухрин Јакаб Јасмина, адвокат у Ковачици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 27. 04. 2005. године.

Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОШИЋ БОЈАН, адвокат у Панчеву, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Вршац, Т.Ц. Бахус, ИИ спрат, локал 26, Стеријина 34, почев од 01. 06. 2005. године.

Узима се на знање да је ЂЕРКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 28, почев од 06. 06. 2005. године.

Узима се на знање да је ЖУПУНСКИ ДАРКО, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10А, почев од 01. 06. 2005. године.

Узима се на знање да је ГАЛЕЧИЋ МАЈА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 10, почев од 01. 06. 2005. године.

Узима се на знање да је КОРАЊИЋ КОНСТАНЦА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 1а, први спрат, канцеларија 12, почев од 06. 06. 2005. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ ЈОВАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 53/1, почев од 01. 07. 2005. године.