admin

Са седнице Управног одбора 22. маја 2010

БУКВА ГОРДАН, дипломирани правник, рођен 07. 05. 1969. године уписује се 24. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Лазе Костића 13/ИИ, стан 11.

МИУЦА МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 22. 08. 1984. године уписује се 24. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 46/1Б.

МИТРОВСКИ ИВАН, дипломирани правник, рођен 12. 08. 1954. године уписује се 24. 05. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Максима Горког 31/10.

БРДАРИЋ АНГЕЛИНА, дипломирани правник, рођена 19. 10. 1951. године уписује се 10. 06. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Светозара Милетића 32.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУШКАШ ЈАСМИНА, рођена 19. 10. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Стојановић Наташе, адвоката у Инђији, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРНАЈСКИ ЛАЗАРЕВ ЈОВАНА, рођена 02. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРУДИЋ ВЛАДИМИР, рођен 19. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН, рођен 26. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРГИЋ ДРАГАНА, рођена 16. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сабо Звонка, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЉ НЕМАЊА, рођен 05. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДИВОЈЕВИЋ СРЂАН, рођен 26. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 16. 11. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕКИЋ СВЕТОЗАР, рођен 23. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕРАНЏИЋ СЛАВИЦА, рођена 14. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Бранислава, адвоката у Сомбору, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАШИЋ ДАНИЛО, рођен 14. 04. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Дашић Драгана, адвоката у Суботици, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САБО НОЕМИ, рођена 03. 09. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Узелац Бојана, адвоката у Суботици, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОРДАРОВ МАРКО, рођен 15. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кркљуш Милорада, адвоката у Новом Саду, дана 24. 05. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БРДАРИЋ АНГЕЛИНА, адвокат у Кикинди са даном 31. 05. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЋ ЗЛАТОЈЕ, адвокат у Новом Бечеју са даном 01. 05. 2010. године, услед смрти.
Ћурчић Боривој, адвокат у Новом Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Марић Златоја.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОКИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 14. 05. 2010. године, због заснивања радног односа.
Николић Светлана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Ђокић Маријане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕТРОНИЈЕВИЋ СРЂАНА, адвокат у Сремским Карловцима са даном 19. 05. 2010. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СОКИЋ МИЛОРАД, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Михајловић Дејана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 05. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БЕЉИН СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 05. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВУЛЕТИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код др Кубињец Јанка, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, адвокат у Панчеву, бити привремено одсутан од 01. 06. до 01. 07. 2010. године.
Јаковљевић Стеван, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 15. 04. 2010. године.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 16. 04. 2010. до 15. 04. 2011. године.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИМИЋ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 25. 04. 2010. до 24. 04. 2011. године.
Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВИДАКОВИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 17. 05. 2010. до 16. 05. 2011. године.
Манастирац Маријана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 01. 06. 2010. до 31. 05. 2011. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НИКОЛИЋ САВИН ИСИДОРА, адвокат у Новом Саду, била привремено спречена да обавља адвокатску делатност због одржавања трудноће у периоду од 02. 03. до 22. 04. 2010. године.
Надаље, именована ће бити привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 23. 04. 2010. до 22. 04. 2011. године.
Станивуковић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је НЕДИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милана Топлице 8, почев од 24. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Ковачици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 65, почев од 06. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је НАГЕЛ ЈАНОШ, адвокат у Кањижи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главни трг 11, почев од 04. 05. 2010. године.

Узима се на знање да је БЕДЕ ОТИЛИЈА, адвокат у Кањижи, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Главни трг 11, почев од 04. 05. 2010. године.