admin

Са седнице Управног одбора 22. децембра 2011

НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 03. 06. 1981. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Павла Симића 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника НИКОЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 12. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 06. 11. 1981. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 15.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРАШИНОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Вег др Енике, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 12. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАНТИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 11. 05. 1983. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 11/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПАНТИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник код Вучевић Милоша, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 12. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАЈИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 09. 11. 1984. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, 7 Секретара СКОЈ-а 8.
Брише се из Именика адвокатских приправника БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 12. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЉЕВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 17. 07. 1980. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Манасијска 9.

ГРГИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 21. 03. 1960. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врднику, Железничка С-5/9.

ШВАГЕР АТИЛА, дипломирани правник, рођен 01. 01. 1964. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Огњена Прице 7/а.

ПЕТРОВ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 06. 07. 1968. године уписује се 22. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 27.

ДИМКОВИЋ ТИХОМИР, дипломирани правник, рођен 27. 07. 1975. године уписује се 23. 12. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 23.

ПЕРИЋ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 02. 1951. године уписује се 10. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 15.

БЕЛИЋ БРКИЋ ВЛАДИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 10. 07. 1957. године уписује се 10. 01. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИН ЗОРАН, рођен 02. 05. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Малетић Владислава, адвоката у Руми, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАНТИЋ БРАНИСЛАВ, рођен 17. 02. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ВАСЈА, рођен 12. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАЉ НИКОЛА, рођен 17. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Краљ Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧИЋЕВИЋ ДРАГАНА, рођена 27. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Капун Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР ТИЈАНА, рођена 13. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАРИЋ ЈОВАНА, рођена 26. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Добросављев Светозара, адвоката у Новом Саду, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАК НЕМАЊА, рођен 07. 05. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новак Петра, адвоката у Темерину, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РЊАК МИЛАНА, рођена 09. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГИГИЋ ВЕЉКО, рођен 26. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОСИЉ НЕНАД, рођен 24. 01. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Босиљ Милане, адвоката у Панчеву, дана 22. 12. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕРИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 12. 2011. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БЕЛИЋ БРКИЋ ВЛАДИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2011. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУКОВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Иригу са даном 14. 11. 2011. године, услед смрти.
Прокић Вероника, адвокат у Иригу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Вуковић Милене.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КРКЉИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ратковић Влатка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВАГИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 12. 2011. до 10. 12. 2012. године.
Кнежевић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАДАРЕВИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 05. 12. 2011. до 03. 12. 2012. године.
Карадаревић Горан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТУРКАН МИХАЕЛИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања почев од 24. 11. 2011. године.
Михај Милка, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАЈОВИЋ СТОЈИ, адвокату у Сомбору, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања почев од 01. 12. 2011. године.
Пекановић Олга, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТАПАВИЧКИ ИРЕНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора за заменика заштитника грађана Зрењанина задуженог за заштиту права детета и равноправност полова, почев од 01. 01. 2012. године, док траје ова функција.
Лирић Иван, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 15. 12. 2011. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИВКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 25. 11. 2011. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Павловић Славица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Урошевић Весна, адвокат у Суботици променила презиме, које сада гласи УРОШЕВИЋ КАРАЏИЋ.

Узима се на знање да је МИЈАТОВИЋ МИЛИНКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 30. 11. 2011. године, те да исту наставља код Воларевић Драгана, адвоката у Новом Саду дана 01. 12. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈВОДИЋ МИЛАН, адвокат у Новој Пазови, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Стару Пазову, Змај Јовина 22 Б/1, почев од 01. 01. 2012. године.

Узима се на знање да је СТЕВАНИЋ НИКОЛА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 30. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је РАЈАЧИЋ САША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Павла Симића 5, почев од 30. 11. 2011. године.

Узима се на знање да је ВЕНЦЕЛ КРИСТИАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Веселина Маслеше 72/7, почев од 10. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 1а, локал 102/И, почев од 01. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је ДОРИЋ ЖАРКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 10, стан 4/ИИ, почев од 01. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЛАШ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 16, почев од 09. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВИЋ СЛОБОДАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг младенаца 4, почев од 10. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је МАРАВИЋ ИЛИЈА, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Шеноина 7/3, почев од 01. 12. 2011. године.

Узима се на знање да је НИКШИЋ НЕБОЈША, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу 15. августа 20, почев од 01. 12. 2011. године.