admin

Са седнице Управног одбора 22. децембра 2006

БОРЂОШКИ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 10. 06. 1975. године, уписује се 26. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОРЂОШКИ МИЛАН, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 12. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1977. године, уписује се 26. 12. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Др Ивана Рибара 11.

ОРЕЉ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 08. 04. 1958. године, уписује се 03. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Светог Саве 4.

ИНЂИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 01. 01. 1944. године, уписује се 08. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Браће Радић 32.

МАТИЈЕВИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 28. 06. 1938. године, уписује се 08. 01. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 14.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЈЕШЧИЋ ПЕТАР, рођен 12. 05. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАКАБ ЛАДИСЛАВ, рођен 04. 08. 1974. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јакаб Ане, адвоката у Новом Саду, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СОМБОРАЦ ДРАГИЦА, рођена 01. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вавић Хоровиц Александре, адвоката у Новом Саду, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ ДУШАНКА, рођена 16. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миавец Беле, адвоката у Темерину, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОНДУР АДРИЈАНА, рођена 14. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грче Владиславе, адвоката у Темерину, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЈИЋ МАРКО, рођен 04. 09. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мишков Анкице, адвоката у Сомбору, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈШИН ОЛИВЕРА, рођена 06. 10. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 26. 12. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАДИН НОВА, адвокат у Зрењанину са даном 31. 12. 2006. године, на лични захтев.
Ђурчок Милослав, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЈКОВ ФРАЊО, адвокат у Суботици са даном 15. 11. 2006. године, услед смрти.
Рацић Дражен, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИНЂИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици са даном 01. 01. 2007. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ ИВАН, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИЋ СТЕВИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 12. 12. 2006. године, услед смрти.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЛЕЧИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бачкој Паланци са даном 31. 12. 2006. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Галечић Јасна, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПОПОВ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 11. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАЛИНТ АНТАЛ, адвокатски приправник у Сенти, на адвокатско приправничкој вежби код Балинт Антала, адвоката у Сенти, са даном 30. 11. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће КРСТИН МАРКУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 30. 12. 2006. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Стјепановић Илија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ДАКИЋ МИЛАНУ, адвокатском приправнику у Новом Саду, мировати права и обавезе адвокатског приправника почев од 09. 12. 2006. године због одслужења војног рока у цивилној служби.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИРАЦКА ЈОЗЕФИНА, адвокатски приправник у Бачком Петровцу, привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу због породиљског одсуства, почев од 01. 09. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да се Ракић Мирна, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Недељковић мр Катарине, адвоката у Новом Саду.
Борђошки Каћански Јелисавета, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Недељковић мр Катарине, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ на знање да је СИМИН ВЛАДИМИР, адвокат у Апатину, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 10. 12. 2006. године.
Рајчевић Жељко, адвокат у Апатину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЈУХАС ШАМУ ЕРИКА, адвокат у Мужљи, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 10. 12. 2006. године.
Поповић Јудита, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је МАРИЋ РАЈКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 78, почев од 17. 12. 2006. године.

Узима се на знање да је Ортачко адвокатско друштво «Бабић-Рамадановић-Арсенов» у Новом Саду, преселило своју адвокатску канцеларију на адресу Гогољева 36, почев од 01. 01. 2007. године.

Узима се на знање да је МАЂИНЦА НИКОЛА, адвокат у Ковину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 72, почев од 15. 12. 2006. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 34, почев од 19. 12. 2006. године.

Узима се на знање да је СОКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 34, почев од 19. 12. 2006. године.

Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 17, почев од 20. 12. 2006. године.

Узима се на знање да је ВУКАШИНОВ СЛАВИЦА, адвокат у Ковину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг ослобођења 3, почев од 21. 12. 2006. године.