admin

Са седнице Управног одбора 2. септембра 2011

ЛАЗИЋ ЈАСНА, дипломирани правник, рођена 12. 07. 1984. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАЗИЋ ЈАСНА, адвокатски приправник код Селаковић Светлане, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БЛАЖИЋ КРИСТИНА, дипломирани правник, рођена 11. 08. 1980. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милоша Бајића 13.
Брише се из Именика адвокатских приправника БЛАЖИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈОВИЧИЋ САНДРА, дипломирани правник, рођена 22. 02. 1982. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЈОВИЧИЋ САНДРА, адвокатски приправник код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЗОМОРА ВЕСНА, дипломирани правник, рођена 25. 04. 1982. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОЗОМОРА ВЕСНА, адвокатски приправник код Козомора Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГАВРИЛОВИЋ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 19. 09. 1984. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГАВРИЛОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КЉАЈИЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 20. 07. 1984. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17/9.
Брише се из Именика адвокатских приправника КЉАЈИЋ ГОРАН, адвокатски приправник код Копривица Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕРКУЧИН ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 27. 05. 1982. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕРКУЧИН ЂОРЂЕ, адвокатски приправник код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СИЛАЂИ МИКЛОШ, дипломирани правник, рођен 16. 12. 1984. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Главна 27.
Брише се из Именика адвокатских приправника СИЛАЂИ МИКЛОШ, адвокатски приправник код Петров Александра, адвоката у Бечеју, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПАРЕЖАНИН НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 01. 03. 1985. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Никшићка 32.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПАРЕЖАНИН НЕМАЊА, адвокатски приправник код Парежанин Бранка, адвоката у Суботици, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ТУТУЛУГЏИЈА РАДОВАН, дипломирани правник, рођен 20. 03. 1982. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 49/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ТУТУЛУГЏИЈА РАДОВАН, адвокатски приправник код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЛАКЕТИЋ ВЕСНА, дипломирани правник, рођен 07. 01. 1983. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЛАКЕТИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ОБРАДОВИЋ З. ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 07. 08. 1983. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Бранка Радичевића 12-14, локал 11.
Брише се из Именика адвокатских приправника ОБРАДОВИЋ З. ДРАГАНА, адвокатски приправник код Ђурић Драгана, адвоката у Старој Пазови, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛУТИНОВИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 04. 07. 1982. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 3.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛУТИНОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокатски приправник код Ђурков Коцољевац Радмиле, адвоката у Панчеву, са даном 01. 09. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 23. 02. 1980. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Радомира Путника 50.

МИЛОЈИЧИЋ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 03. 12. 1977. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Средња 2.

ЈАКАБ ЛАДИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 04. 08. 1974. године уписује се 02. 09. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 21.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОГЊЕНОВИЋ БЛАГОЈЕ, рођен 19. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мартиновић Драгољуба, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ МИРКО, рођен 13. 04. 1975. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радукин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИВУК ЈОВАН, рођен 15. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Козомара Милане, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КИЛИБАРДА ИВАНА, рођена 23. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОТИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 27. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Бошка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦЕКИЋ ТАТЈАНА, рођена 02. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ НЕВЕНА, рођена 25. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Продановић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУПОВИЋ ИВАНА, рођена 24. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаневски Александра, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХУСОВИЋ МАЈА, рођена 28. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАСТА МИЛИЦА, рођена 02. 04. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАЂЕНОВИЋ ОЉА, рођена 05. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурић Драгана, адвоката у Старој Пазови, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАЂЕН БОЈАН, рођен 05. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОШЕВИЋ АЊА, рођена 26. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радомир Миланке, адвоката у Панчеву, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАЖЕТИН БРАНКА, рођена 17. 03. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић Миланка, адвоката у Сомбору, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРОБАЦ МАРКО, рођен 14. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пешић Милана, адвоката у Оџацима, дана 02. 09. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАШИЋ УРОШ, адвокат у Новом Саду са даном 20. 06. 2011. године, услед смрти.
Рашић Гордана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Рашић Уроша.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕВИЋ МИЛАНА, адвокат у Новом Саду са даном 31. 07. 2011. године, на лични захтев.
Ракић Домазетовић Мирна, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јевић Милане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАШАРЕВИЋ КУЖИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 13. 07. 2011. године, због заснивања радног односа.
Гојковић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Јашаревић Кужић Сање.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРЋИЋ ЗОРАН, адвокат у Суботици са даном 02. 09. 2011. године, због заснивања радног односа.
Вуковић Борис, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Прћић Зорана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНОВ ДУШАН, адвокат у Сомбору са даном 15. 07. 2011. године, због пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вукићевић Радивој, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Проданов Душана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛАНОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 07. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЦРНОМАРКОВИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Црномарковић Душана, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 07. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОБРАДОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Ђурић Драгана, адвоката у Старој Пазови, са даном 14. 07. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ОРОВЧАНЕЦ СОЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУЊЕВАЦ НАТАША, адвокатски приправник у Ади, на адвокатско приправничкој вежби код Улијан Марте, адвоката у Ади, са даном 26. 07. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЈОВИЋ МИРНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства од 01. 07. 2011. до 29. 06. 2012. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести почев од 14. 07. 2011. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕШЛИН ЈЕЛЕНИ, адвокату у Вршцу, привремено престаје право на бављење адвокатуром због трудничког боловања почев од 21. 07. 2011. године.
Патрић Бојан, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СТАЈИЋ БРАНИСЛАВИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања у иностранству, од 01. 10. 2011. до 01. 04. 2012. године.
Зелинчевић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је РАДАНОВИЋ АНИКО, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 29. 07. 2011. године.
Митровић мр Гордана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ХРНЧЈАР ВЕРИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 02. 08. 2011. године.
Спасојевић Иванчић Дејана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 21. 08. 2011. године.
Мрђа Светлана, адвокат у Челареву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУКИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 24. 09. 2011. године.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ВУКИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду дана 16. 08. 2011. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 17. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ЦВЕЈИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду дана 17. 08. 2011. године, те да исту наставља код Перић Косе, адвоката у Банатском Брестовцу, дана 18. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је БОКА АНДРАШ, адвокатски приправник у Сенти, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Гере Тибора, адвоката у Сенти, дана 22. 08. 2011. године, те да исту наставља код Улијан Марте, адвоката у Молу, дана 23. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ЕЛЕК МИЛОШ, адвокатски приправник у Сомбору, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Миљевић Наталије, адвоката у Сомбору дана 06. 07. 2011. године, те да исту наставља код Елек Милана, адвоката у Сомбору дана 07. 07. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРИЋ ДАМИР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Футог, Змај Јовина 28, почев од 05. 07. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Белу Цркву, Расадник ИИ А 5/1, почев од 15. 07. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАТКОВИЋ ВЛАТКО, адвокат у Руми, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 38/1, почев од 01. 09. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Суботици, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Бачку Тополу, Маршала Тита 48б, почев од 01. 08. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТРБОЈЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Старој Моравици, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Суботицу, Бранислава Нушића 4а, почев од 22. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је КАПУН ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 21, стан 6, почев од 22. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је МАТИЋ ДАВОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 21/И, стан 6, почев од 22. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Футошка 21/И, стан 6, почев од 22. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ГАЛИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2, почев од 08. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је СОЛДАТ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Дожа Ђерђа 2, почев од 08. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је СЛАВКОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 11, почев од 22. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је мр КОРАЋ Ј. МИЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 17, почев од 01. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ТРАЈКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19, почев од 01. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је КОЗОМАРА МИЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 8ц, почев од 01. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је МИКЛОШ ЧАБА, адвокат у Бачкој Тополи, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Видовданска 4/ИВ, почев од 01. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је ВИНЧИЋ ЗОРАН, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 180, почев од 10. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је ТАСИЋ СИНИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 1, “Банат бизнис центар” локал 16, почев од 25. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је ЖВИЖДАК ИВАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Достојевског 92, почев од 05. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је ГРОС МИРЈАНА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сенћански пут 4, почев од 01. 09. 2011. године.

Узима се на знање да је МИЉАЧКИ САЊА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сенћански пут 54, почев од 21. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је АРНОЛД БАЈАЛОВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Старој Пазови, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12, локал 6, почев од 15. 08. 2011. године.

Узима се на знање да је КОВЧИН ЧЕДОМИР, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Венац Петра Бојовића 12, почев од 01. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краљевића Марка 20, почев од 01. 09. 2011. године.