admin

Са седнице Управног одбора 2. септембра 2005.

МАТИЈЕВИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1978. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 14/ИИИ.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАТИЈЕВИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник код Матијевић Ивана, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 09. 2005. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БАШИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 25. 06. 1978. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 94.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАШИЋ ДУШАН, адвокатски приправник код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 09. 2005. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГРУЈИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 04. 05. 1958. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 46/В, стан 20.

МАНАСТИРАЦ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 11. 02. 1979. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 10.

ТЕПИЋ ИВАНКА, дипломирани правник, рођена 25. 08. 1953. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Народног фронта 59, стан 321.

ВУКМИРОВИЋ РАЈКО, дипломирани правник, рођен 11. 12. 1970. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Бошковића 8/И.

ГРУЈИЋ мр АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 19. 07. 1975. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Карађорђева 6.

РАДОВИЋ Р. ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1961. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Краља Петра Првог 12/1.

МАНДИЋ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 09. 12. 1977. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Доситејева 10.

ЈЕЛЧИЋ НАДА, дипломирани правник, рођена 06. 05. 1957. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, Насеље Исток Д1-2/22.

ВИНЧИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 19. 08. 1962. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Партизанска 5.

ЛАСЛО ЗАЈ ЕВА, дипломирани правник, рођена 09. 01. 1962. године, уписује се 05. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ади, Хајдук Вељка 5.

ДОЈИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 02. 10. 1958. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Густава Тонча 4.

МИШКОВ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 03. 1961. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Читаоничка 3.

ПЕЧЕК СТОЈАН, дипломирани правник, рођен 28. 02. 1953. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Змај Јовина 2/И.

СИМОНОВСКИ ИВИЦА, дипломирани правник, рођен 28. 08. 1959. године, уписује се 16. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Житни трг бб, ПЦ Мала Варош ИИ/9.

РАДУЛОВИЋ ДАНЕ, дипломирани правник, рођен 01. 06. 1952. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Браће Радића 12.

РАКИЋ МИРНА, дипломирани правник, рођена 02. 07. 1977. године, уписује се 02. 09. 2005. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Краља Александра 6.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, рођена 20. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 01. 10. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРНУШТИК МАЈА, рођена 10. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Сикимић Зориславе, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАБИЋ МИЛАН, рођен 08. 09. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАНОВИЋ СТЕВАН, рођен 06. 04. 1970. године, на адвокатско приправничку вежбу код Карановић Борислава, адвоката у Бачкој Паланци, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕШЉАРЕВ БОРИС, рођен 13. 03. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чешљаров Зорице, адвоката у Зрењанину, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУРИЧИЋ МИРНА, рођена 26. 12. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЗЛОКОЛИЦА СЛОБОДАН, рођен 22. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Субаков Милоша, адвоката у Бечеју, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИРКОВ ВЛАДИМИР, рођен 03. 11. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радосављев Славка, адвоката у Зрењанину, дана 02. 09. 2005. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕМИЋ ТИХОМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2005. године, због заснивања радног односа.

Павловић Славица, адвокат у Новом Саду се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈЕКИЋ БОРИВОЈ, адвокат у Новом Саду са даном 30. 06. 2005. године, на лични захтев.

Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Дроњак Жикица, адвокат у Новом Саду се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МРКИЋ САВА, адвокат у Суботици са даном 01. 09. 2005. године, на лични захтев.

Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Мркић Ђорђе, адвокат у Суботици се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВА СТЕВАН, адвокат у Зрењанину са даном 10. 09. 2005. године, због пензионисања.

Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Жива Славко, адвокат у Зрењанину се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БРДАР ВАЛЕНТИНА, адвокат у Суботици са даном 31. 07. 2005. године, због заснивања радног односа.

Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.

Јованић Оливера, адвокат у Суботици се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТАПАВИЧКИ ПЕТАР, адвокат у Зрењанину са даном 31. 08. 2005. године, због заснивања радног односа.

Тапавички Ирена, адвокат у Зрењанину се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЏИГУРСКИ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Џигурски Бранимира, адвоката у Новом Саду, са даном 03. 08. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ПАЛАЛИЋ ЈОВАНУ, адвокату у Бачкој Паланци, мировати права и обавезе адвоката почев од 01. 09. 2005. године због избора за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Граховац Драгомир, адвокат у Бачкој Паланци се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 04. до 31. 08. 2005. године.

Ленарт Месарош Естер, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛЕ, адвокат у Оџацима, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 19. 07. 2005. године.

Давидов Страхиња, адвокат у Оџацима, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШЕРФЕЗЕ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Зрењанину, привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу због породиљског одсуства почев од 01. 03. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ГЛИШИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након привремене спречености, дана 27. 06. 2005. године.

Зевеђи Оливер, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДАМЈАНОВ ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Суботици, наставила са радом након привремене спречености, дана 11. 07. 2005. године.

Маросиук Ћурчић Малагурски Јелена, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАЦЕДОНИЋ ОЛГА, адвокат у Бечеју, наставила са радом након привремене одсутности, дана 26. 08. 2005. године.

Мацедонић Иван, адвокат у Бечеју, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ МИРА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду дана 15. 08. 2005. године, те да исту наставља код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду дана 16. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је ШАРИЋ БРАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Новаковић Николе, адвоката у Новом Саду дана 30. 06. 2005. године, те да исту наставља код Чешљевић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 01. 07. 2005. године.

Узима се на знање да је СУЏУКОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду дана 15. 08. 2005. године, те да исту наставља код Калман Штање, адвоката у Новом Саду дана 16.08. 2005. године.

Узима се на знање да се Палалић Јован, адвокат у Бачкој Паланци разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Матић Александра, адвоката у Бачкој Паланци.

Граховац Драгомир, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Матић Александра, адвоката у Бачкој Паланци.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВРСАЈКОВ МАРИЈА, адвокат у Бачкој Паланци, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Илије Бирчанина 28, почев од 01. 07. 2005. године.

Узима се на знање да је МАРТИНОВИЋ НЕВЕНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 9, почев од 03. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је МИЛАНКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг октобарске револуције 18/4, почев од 15. 07. 2005. године.

Узима се на знање да је ГРБА БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 20, почев од 09. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 44/1, почев од 10. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је КАЛМАН ШТАЊО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 44/1, почев од 10. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је МУШИЦКИ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 44/1, почев од 10. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је КОЈАДИНОВИЋ МИЛЕ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бригадира Ристића 2/а, почев од 24. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ИСИДОР, адвокат у Чоки, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сутјеска 8, почев од 29. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је ЖИГИЋ М ДУШАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Вељка Петровића 19, почев од 01. 09. 2005. године.

Узима се на знање да је ШКОРИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Петроварадину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Футошка 31, почев од 30. 08. 2005. године.

Узима се на знање да је ДРАГИН ЗОРАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 2, локал 9, почев од 29. 08. 2005. године.

Утврђује се износ месечне чланарине у износу од 900,00 динара, почев од 01. октобра 2005. године.