admin

Са седнице Управног одбора 2. октобра 2015

МИРКОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 13. 01. 1989. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Спортска Т-3/16.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИРКОВИЋ БОЈАН, адвокатски приправник код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИЛИЋ НИКША, дипломирани правник, рођен 16. 12. 1988. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛИЋ НИКША, адвокатски приправник код Милић Владимира, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 10. 2015. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШИКОПАРИЈА ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 30. 01. 1980. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Партизанска 21.

ГРБОВИЋ ВЕРА, дипломирани правник, рођена 15. 02. 1979. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 6Б.

КОНДИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 05. 04. 1988. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Толстојева 53, стан 9.

ДРАГАНОВ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 04. 12. 1971. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 34/5.

ВУЈИЧИЋ БОГДАН, дипломирани правник, рођен 20. 06. 1982. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 46/5.

ДОБРАНИЋ САВО, дипломирани правник, рођен 24. 03. 1964. године уписује се 02. 10. 2015. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Генерала Драпшина 2.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДОБРАШ ЛАРА, рођена 31. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пантић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАСТИЛОВИЋ ВИДА, рођена 16. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Раденковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИЋЕТИН МАСТИЛОВИЋ ЛИДИЈА, рођена 17. 09. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковач Александра, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АНДРИЋ БРАНКА, рођена 30. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комароми Ане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ЈОВАНА, рођена 20. 08. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Новков Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОЧИЋ ВЕСНА, рођена 23. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Миленка, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕЉКОВСКИ ДРАГАНА, рођена 30. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Петровић Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШЕБЕЗ ДРАГАНА, рођена 24. 10. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ МИЛАНА, рођена 17. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОГУНОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 08. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Апро Љубомира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАСУЛА МАРИЧИЋ ЕМИЛИЈА, рођена 16. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маричић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВАНОВИЋ ТАМАРА, рођена 25. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛИЦА, рођена 21. 11. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАНА, рођена 25. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВАНОВИЋ БИЉАНА, рођена 27. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комароми Ане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЋУНОВИЋ ТАМАРА, рођена 01. 06. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комароми Ане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРИВУНЧЕВИЋ НЕДА, рођена 17. 10. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛУТИНОВИЋ БРАНКО, рођен 31. 03. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Комароми Ане, адвоката у Новом Саду, дана 06. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРИЦА МИРОСЛАВ, рођен 23. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прица Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИНДОВИЋ МЛАДЕН, рођен 28. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАТИЋ ЉУБОМИР, рођен 24. 09. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Симић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ СТРАХИЊА, рођен 01. 12. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРАЋ МИЛЕ, рођен 22. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мадић Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОЈАГИЋ НЕМАЊА, рођен 21. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пушара Милана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИРМАНЧЕВИЋ БОЈАН, рођен 07. 10. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИВОЈЕВИЋ МАЈА, рођена 03. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миливојевић Миливоја, адвоката у Шајкашу, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОПАРНИЦА ЗДРАВКО, рођен 22. 09. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шоћ Слободана, адвоката у Кикинди, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋЕШИЋ ЗОРАНА, рођена 07. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тубин Здравка, адвоката у Кикинди, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 08. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРСТОНОШИЋ ТАМАРА, рођена 03. 09. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Живков Димитрија, адвоката у Кикинди, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЈАШЕВИЋ НЕНАД, рођен 07. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Старчевић Слађане, адвоката у Сремској Митровици, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕВАЈАЦ РАЈКО, рођен 23. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Левајац мр Зорана, адвоката у Сремској Митровици, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЛАОВИЋ ТИХОМИР, рођен 26. 06. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шпановић Софије, адвоката у Инђији, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКА, рођена 23. 04. 1991. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Драгане, адвоката у Инђији, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АЊА, рођена 20. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војна Маринела, адвоката у Вршцу, дана 07. 10. 2015. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ БРАНИВОЈ, адвокат у Новом Саду са даном 15. 09. 2015. године, због заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Јерковић Игор, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОЛЕ ДУШАН, адвокат у Врбасу са даном 11. 09. 2015. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.
Продановић Жарко, адвокат у Врбасу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТОЈКОВ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 10. 2015. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕФАНОВИЋ ОЛИВЕРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БАБИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШУМОЊА МАТОВИНА ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАЊЕВИЋ МАРКО, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 02. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАЋОШ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Марићевић Миодрага, адвоката у Кикинди, са даном 08. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕШКОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми, са даном 04. 10. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛОВИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Старој Пазови, са даном 30. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДРАЖИЋ МАРИЈА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Старој Пазови, са даном 30. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИДИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско приправничкој вежби код Асани Хаве, адвоката у Зрењанину, са даном 30. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПИНЋИР АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Бобан Петра, адвоката у Новом Саду, са даном 24. 09. 2015. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Старој Пазови, на адвокатско приправничкој вежби код Вујовић Драгана, адвоката у Старој Пазови, са даном 05. 09. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАЛИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 31. 08. 2015. године до 29. 08. 2016. године.
Јовичић Сандра, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МАЛБАША ТИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 09. 09. 2015. године до 07. 09. 2016. године.
Станивуковић Вишњић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОЈИЋ МАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 30. 08. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Оберман Игор, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТАФИЛОВИЋ ХАСИДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 18. 09. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Ђерковић Мирослав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 10. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Симовић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЉАНСКИ БРАНКА, адвокат у Темерину, наставила са радом дана 29. 08. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Кежић Љиљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГРУЈИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 23. 09. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Калман Штањо, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИХАЈЛОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Сомбору, наставила са радом дана 09. 09. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Воркапић Остоја, адвокат у Сомбору, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ХОРОВИЦ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставити са радом дана 22. 10. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Хоровиц В. Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БАЦКОВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 25. 09. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Рајачић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТУРКАН МИХАЕЛА, адвокат у Вршцу, наставила са радом дана 05. 10. 2015. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Михај Милка, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Којић Маша, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Којић Бисак.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Криж Јасмина, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Чутурило.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Шоштарић Благојевић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Бјелановић Бранислава, адвокат у Кикинди, променила презиме, које сада гласи Јоксимовић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је мр Јосимовић Ж. Милица, адвокат у Руми, променила презиме, које сада гласи Јосимовић Љутовац.

Узима се на знање да је ДЕСПОТОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Карановић Милице, адвоката у Новом Саду дана 14. 09. 2015. године, те да исту наставља код Рацић Дражена, адвоката у Суботици, дана 15. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЈОВОВИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2015. године, те да исту наставља код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ПЕТРОВИЋ СЛАЂАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Полић Љиљане, адвоката у Новом Саду дана 08. 09. 2015. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ПЕРИШИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду дана 18. 09. 2015. године, те да исту наставља код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом Саду, дана 19. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЗЕЉИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду дана 22. 09. 2015. године, те да исту наставља код Милић Т. Синише, адвоката у Новом Саду, дана 23. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЋУРЧИЋ НЕНАД, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Савовић Бојана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2015. године, те да исту наставља код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ДОБРЊАЦ БОРИНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2015. године, те да исту наставља код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЂУРКОВИЋ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2015. године, те да исту наставља код Симикић Радојице, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је Михајловски Младен, адвокат у Новом Саду, иступио из „Заједничке адвокатске канцеларије Алексић са сарадницима“, са седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, са даном 21. 09. 2015. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОРОС СИЛВИЈА, адвокат у Руском Крстуру, преселила седиште адвокатске канцеларије у Куцуру, Маршала Тита 61, почев од 05. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Толстојева 53/И, стан 9, почев од 09. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Толстојева 53/9, почев од 09. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је КРАЉ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 94, приземље, стан 1, почев од 01. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је МИЈАТОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар краља Петра Првог 7, почев од 15. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ВЈЕШТИЦА МАГДОЛНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 26, почев од 14. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 56/ИИИ, почев од 02. 10. 2015. године.

Узима се на знање да је ЖИГИЋ ВЕДРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар цара Лазара 37/95, почев од 22. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је КУРТИНОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Дунавска 13, почев од 15. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бранка Радичевића 12, почев од 03. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЧАБАРКАПА ГОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 6/4, почев од 17. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је РАЈИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу 4. јула 28/1, почев од 28. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу др Лазе Станојевића 3/1/3, почев од 21. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу др Лазе Станојевића 3/И/3, почев од 29. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је СУБОТИЋ МАРИНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 17, почев од 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЂУЛИНАЦ ИВАНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 17, почев од 01. 09. 2015. године.

Узима се на знање да је ЧАБАРКАПА ДЕЈАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 6/4, почев од 17. 09. 2015. године.