admin

Са седнице Управног одбора 2. октобра 2010

ФЕРАТОВИЋ СУЛТАН, дипломирани правник, рођен 17. 10. 1961. године уписује се 21. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 15. локал 15.

ДРАПШИН ЖИВАНА, дипломирани правник, рођена 03. 01. 1960. године уписује се 28. 09. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бечеју, Трг ослобођења 3.

МАНДИЋ ДАНКО, дипломирани правник, рођен 26. 04. 1953. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матошева 10.

ШАЛАМОН ШАНДОР, дипломирани правник, рођен 10. 12. 1968. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Штросмајерова 8.

ПАПРИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 26. 06. 1982. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 43.

ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН, дипломирани правник, рођен 30. 10. 1953. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Жарка Зрењанина 51.

МАРИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 02. 07. 1981. године уписује се 05. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Душка Трифуновића 9/1.

ЛАКОВИЋ МИЛОРАД, дипломирани правник, рођен 29. 03. 1946. године уписује се 11. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мите Ружића 2.

ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА, дипломирани правник, рођена 13. 12. 1956. године уписује се 27. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 4/1.

ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 13. 03. 1946. године уписује се 11. 10. 2010. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Мишића 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЛЕТИЋ ГОРАН, рођен 10. 12. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћурчић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШАТОРА НЕДЕЉКО, рођен 17. 05. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жикић Љубице, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОСИЋ ЗДРАВКО, рођен 03. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЧЕТА СРЂАН, рођен 12. 09. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Адамовић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАТАК НИКОЛА, рођен 01. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ОДАНОВИЋ МАРИНА, рођена 05. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђурђевић Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛОЈПУР СОЊА, рођена 02. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУРИЋ ИВАНА, рођена 18. 12. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Сикимић Зориславе, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЈАНАЦ МИРЈАНА, рођена 28. 07. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Филиповић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРНИЋ ИВАНА, рођена 02. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 28. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Футогу, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛИШАНИ АРМАНД, рођен 09. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вигњевић Стевана, адвоката у Футогу, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МРЂА МИРЈАНА, рођена 09. 10. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉИЉАК СМИЉАНА, рођена 14. 03. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 23. 09. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Небригић Чедомира, адвоката у Панчеву, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТАТИЋ ИВАН, рођен 18. 08. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Видић Манастирац Видосаве, адвоката у Сремској Митровици, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕГЕНИШИЋ ЛАЗАР, рођен 14. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крунић Миленка, адвоката у Инђији, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ДРАГАНА, рођена 17. 02. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папић Дејана, адвоката у Зрењанину, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛИСУЛ ЈАСМИНА, рођена 31. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Лисул Петра, адвоката у Кикинди, дана 05. 10. 2010. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАКОВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2010. године, због пензионисања

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА, адвокат у Новом Саду са даном 16. 10. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2010. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИМОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 08. 2010. године, на лични захтев.

Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Симовић Жељка.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЦВЕТКОВСКА КАТАРИНА, адвокат у Старој Пазови са даном 15. 10. 2010. године, на лични захтев.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вршка Јан, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Цветковски Катарине.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МЕДОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2010. године, због заснивања радног односа.
Ивановић Зоран, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Медовић Владимира.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВАНОВИЋ ВЕРИЦА, адвокат у Панчеву са даном 30. 09. 2010. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАРДИЋ ТАТЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ПРИБИЛОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, са даном 17. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ГАРЧЕВ СВЕТЛАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Соро Синише, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 09. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОЗЛОВАЧКИ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Зелинчевић Јелене, адвоката у Новом Саду, са даном 27. 08. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈУКИЋ МАНДИЋ АНКИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Миковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 08. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕВИЋ ИВАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 10. 2010. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МРШИЋ БОЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 16. 09. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПИВОДА ДУЊА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 13. 09. 2010. до 12. 09. 2011. године.
Попивода Славко, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КЕЊИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 20. 09. 2010. године.
Табаковић Драго, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 07. 10. 2010. године.
Гвозденовић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВУЈАСИН ИВАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 08. 2010. године.
Зекић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 10. 2010. године.
Кривић Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ДЕНДА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен, дана 06. 09. 2010. године.
Симоновски Ивица, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пурар Јелена, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи Тешановић.

Узима се на знање да су КИТАНОВИЋ БАШИЋ БРАНИСЛАВА и БАНАТСКИ БИЉАНА, адвокати у Новом Саду, основале Удружену адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Војвођанских бригада 9, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да су ХОЏИЋ АХМЕТ и ХОЏИЋ МАЈДА, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Железничка 9, локал 10, почев од 15. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ДРАПШИН ЖИВАНА, адвокат у Бечеју, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији Субаков В.Милоша, Злоколица Слободана и Субаков Александре, адвоката у Бечеју, са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења 3, почев од 29. 09. 2010. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РОДИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Темерин, Новосадска 344, почев од 20. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ЦРНОМАРКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Коло српских сестара 18, стан 20, почев од 31. 08. 2010. године.

Узима се на знање да је ЗЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Балзакова 12/353, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ГЛУМАЦ НАТАША, адвокат у Петроварадину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Нови Сад, Железничка 38/1, почев од 27. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ НЕДЕЉКО, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 13, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ ВИДОВИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Врбасу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу др Момчила Новковића 9, почев од 01. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је МИДОРОВИЋ ВУКИЦА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Татић 16, почев од 06. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је МАЛИЋ НИКОЛА, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Блок 44, ламела Б, локал 2, почев од 16. 09. 2010. године.

Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Мишића 17, почев од 14. 10. 2010. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ВЕРА, адвокат у Врбасу, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петефи бригаде 13, почев од 01. 10. 2010. године.