admin

Са седнице Управног одбора 2. марта 2012

БАРИШИЋ ЖАРКО, дипломирани правник, рођен 09. 08. 1978. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Аугуста Цесарца 18.

Брише се из Именика адвокатских приправника БАРИШИЋ ЖАРКО, адвокатски приправник код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШОШТАРИЋ ДУШИЦА, дипломирани правник, рођен 23. 10. 1982. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Ћопића 3.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШОШТАРИЋ ДУШИЦА, адвокатски приправник код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГЛАВАШЕВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 17. 06. 1982. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Краља Петра Првог 89.
Брише се из Именика адвокатских приправника ГЛАВАШЕВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник код Главашевић Драге, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАЈАКОВИЋ РАДИНА, дипломирани правник, рођена 23. 07. 1984. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 29.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАЈАКОВИЋ РАДИНА, адвокатски приправник код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОСАНОВИЋ ЗРИЛИЋ БОЈАНА, дипломирани правник, рођена 26. 03. 1983. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Трг војвођанских бригада бб, локал 4.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОСАНОВИЋ ЗРИЛИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник код Каран Славољуба, адвоката у Сремској Митровици, са даном 01. 03. 2012. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГРБИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 10. 07. 1983. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/ИИИ.

ЂУРИЧИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 08. 12. 1981. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176, ПТЦ “Атријум”, први спрат, ЛС 7.

ВРШКА БОРИС, дипломирани правник, рођен 12. 07. 1976. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 24.

ЛАТКОВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 15. 03. 1983. године уписује се 02. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 2.

ЈОКИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 10. 06. 1953. године уписује се 12. 03. 2012. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине као пензионер, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Теодора Павловића 39.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМОВИЋ НАТАША, рођена 30. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЋИМОВИЋ САНДРА, рођена 05. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Татић Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 02. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Штајнер Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНОВИЋ МАЈА, рођена 08. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ САЊА, рођена 31. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Блешић Шпире, адвоката у Футогу, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ ВЕДРАН, рођен 19. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛИТВИН АЛЕКСАНДАР, рођен 06. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вавић Хоровиц Александре, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАСАЛОВИЋ СТАНИСАВ, рођен 03. 04. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМЈАНОВСКИ ТИЈАНА, рођена 08. 10. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кунић Миодрага, адвоката у Суботици, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНАЦ ДУШИЦА, рођена 10. 04. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јасић Родољуба, адвоката у Опову, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЖОВИЋ РОДОЉУБ, рођен 27. 05. 1976. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радуловић Ж. Драгана, адвоката у Сремској Митровици, дана 02. 03. 2012. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОРДИЋ НАДА, адвокат у Новом Саду са даном 03. 02. 2012. године, на лични захтев.
Гнатенко Андрић Татјана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Кордић Наде.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАТКЕЛИЋ ГОРАНА, адвокат у Сремској Митровици са даном 04. 03. 2012. године, због заснивања радног односа.
Радуловић Ж. Драган, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Раткелић Горане.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПАУНОВИЋ ДРАГУТИН, адвокат у Белој Цркви са даном 02. 03. 2012. године, на лични захтев.
Окука Зоран, адвокат у Белој Цркви, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Пауновић Драгутина.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГЛЕДОВИЋ АРСО, адвокат у Инђији са даном 21. 02. 2012. године, услед смрти.
мр Јасика Никола, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Гледовић Арса.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИХАЈЛОВ ВЕРА, адвокат у Новом Саду са даном 09. 03. 2012. године, на лични захтев.
Именована и након брисања из Именика задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ивановић Небојша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Михајлов Вере.

КРИЧКОВИЋ ЗДЕНКИ, адвокату у Новом Саду, укида се привремена мера забране обављања адвокатске делатности почев од 02. марта 2012. године, услед престанка разлога због којих је одређена привремена мера.
Кесерић Синиша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика Кричковић Зденке, адвоката у Новом Саду.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КРИЧКОВИЋ ЗДЕНКА, адвокат у Новом Саду са даном 02. 03. 2012. године, због пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОКИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду са даном 02. 03. 2012. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 02. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СЛАДОЈЕВИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 06. 02. 2012. до 04. 02. 2013. године.
Вулетић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРАБАК ЕДИТИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 13. 02. 2012. до 11. 02. 2013. године.
Јовић Никола, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИВКОВИЋ ДУШАН, адвокат у Новом Саду, наставио са радом дана 04. 02. 2012. године, након што му је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Павловић Славица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛИДРАГОВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 17. 02. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лукић Светлана, адвокат у Зрењанину променила презиме, које сада гласи Марјановић.

Узима се на знање да је ВУЛЕТИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ћурчић Драгослава, адвоката у Новом Саду дана 31. 01. 2012. године, те да исту наставља код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду дана 01. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је МИХАЈЛОВСКИ МЛАДЕН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ратковић Влатка, адвоката у Новом Саду дана 31. 01. 2012. године, те да исту наставља код Алексић др Немање, адвоката у Новом Саду дана 01. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у Темерину, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђурђев Душана, адвоката у Темерину дана 01. 03. 2012. године, те да исту наставља код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду дана 02. 03. 2012. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАЈИЋ ГОРДАНА, адвокат у Зрењанину, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 44/3, почев од 22. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је ЧОЛИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 10/1, почев од 28. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је РОШУ ДОРЕЛ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Његошева 1а, први спрат, почев од 15. 02. 2012. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 53/И, стан 3, почев од 05. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 53/И, стан 3, почев од 05. 03. 2012. године.

Узима се на знање да је ДАМЈАНОВ ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Јакаба и Комора 7, почев од 01. 03. 2012. године.