admin

Са седнице Управног одбора 13. октобра 2006

БРКЉАЧ МИРОСЛАВ, дипломирани правник, рођен 10. 12. 1974. године, уписује се 13. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачком Петровцу, Коларова 25.

ЦРНОМАРКОВИЋ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 05. 07. 1954. године, уписује се 13. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Београдски кеј 29.

Мр КОРАЋ Ј. МИЛЕ, дипломирани правник, рођен 01. 03. 1960. године, уписује се 13. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Подгоричка 8.

ЧУКУРОВ СОФИЈА, дипломирани правник, рођена 01. 10. 1948. године, уписује се 07. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Кнежевцу, Ненада Валчева 12/а.

БОГИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 15. 08. 1948. године, уписује се 13. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Београдски кеј 7.

МИРОСАВЉЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, дипломирани правник, рођена 12. 09. 1978. године, уписује се 26. 10. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Белој Цркви, Расадник 2, солитер Д 4/23.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈОВИЋ НАДА, рођена 31. 10. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР, рођен 14. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАКИЋ РАДОВАН, рођен 09. 12. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Часлава, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАДИ ЂУРА, рођен 01. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Илић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ ВЛАДИМИР, рођен 16. 08. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Узелац Душана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ ДАВОР, рођен 12. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Митрески Момчила, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАЈИН ДРАГАН, рођен 31. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Драгичевић Милорада, адвоката у Суботици, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЛИНТ АНТАЛ, рођен 07. 04. 1973. године, на адвокатско приправничку вежбу код Балинт Антала, адвоката у Сенти, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТЕШАНОВИЋ МАРИЈАНА, рођена 25. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ МИОДРАГ, рођен 25. 07. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРДИЋ ПРСТОЈЕВИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду са даном 06. 09. 2006. године, због заснивања радног односа.
Прстојевић Горан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧУКУРОВ СОФИЈА, адвокат у Новом Кнежевцу са даном 01. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МРДИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду са даном 05. 10. 2006. године, због заснивања радног односа.
Шмркић Миливој, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АГОШТОН ГАБРИЈЕЛА, адвокат у Суботици са даном 23. 06. 2006. године, због губитка радне способности.
Дамјанов Петровић Славица, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГИЋ БРАНИСЛАВА, адвокат у Новом Саду са даном 06. 10. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДЕГА ЈАРОСЛАВА, адвокат у Вршцу са даном 30. 09. 2006. године, због заснивања радног односа.
Јовановић Душко, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШТРБАЦ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 09. 2006. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће АЧ ЕТЕЛКА, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутна почев од 01. 10. 2006. године, због дужег боравка у иностранству.
Миладиновић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 15. 08. 2006. године.
Милићевић Милорад, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГАВРИЛОВИЋ РАЦО, адвокат у Новом Саду, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 07. 09. 2006. године.
Зурковић Љиљана, адвокат у Србобрану, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛЕШКОВ МИРОСЛАВ, адвокат у Бачкој Паланци, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 01. 09. 2006. године.
Радовић Р. Владимир, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЋИРЈАКОВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, наставио са адвокатско приправничком вежбом након што су му мировала права и обавезе адвокатског приправника због одслужења војног рока у цивилној служби, дана 11. 09. 2006. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОЛИЈАНИН ВОЈИН, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 27. 09. 2006. године.
Татић Чедомир, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ХОРВАТ АГНЕШ, адвокат у Суботици, наставила са радом након што је била привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 02. 10. 2006. године.
Ленарт Месарош Естер, адвокат у Суботици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мацедонић Олга, адвокат у Бечеју, променила презиме које сада гласи МАЦЕДОНИЋ-ЖУТИЋ.

Узима се на знање да је МРНУШТИК МАЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Сикимић Зориславе, адвоката у Новом Саду дана 04. 09. 2006. године, те да исту наставља код Милосављевић Александра, адвоката у Новом Саду дана 05. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду дана 02. 10. 2006. године, те да исту наставља код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду дана 03. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је МРДИЋ ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Мрдић Сање, адвоката у Новом Саду дана 03. 10. 2006. године, те да исту наставља код Радомировић Еторе Зоре, адвоката у Новом Саду дана 04. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ГАВРИЛОВИЋ РАЦО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 24/1, почев од 07. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је АРКО НАДЕЖДА, адвокат у Ковину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг ослобођења 1, почев од 12. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је СМИЛЕВСКИ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 3/2, почев од 25. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је ГРУЈИЋ мр АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 48, почев од 01. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је РАДОШЕВИЋ ВИОЛЕТА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 17, почев од 05. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ВУЈИЧИЋ ЗОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матка Вуковића 8, почев од 02. 10. 2006. године.

Узима се на знање да је ГЕРЕ ТИБОР, адвокат у Сенти, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 16, почев од 01. 10. 2006. године.