admin

Са седнице Управног одбора 12. септембра 2008

ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, дипломирани правник, рођен 30. 12. 1978. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

Брише се из Именика адвокатских приправника ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокатски приправник код Добросављев Светозара, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 09. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАРКОВИЋ МИЛАН, дипломирани правник, рођен 30. 12. 1981 године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Апатину, Српских владара 36.

Брише се из Именика адвокатских приправника МАРКОВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник код Марковић Недељка, адвоката у Апатину, са даном 12. 09. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖИДИШИЋ ДРАГИЦА, дипломирани правник, рођена 01. 10. 1966. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 23.

ЧОЛИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 26. 03. 1973. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 40/И.

ЂИСАЛОВ ДУШАН, дипломирани правник, рођен 12. 03. 1979. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шумадијска 4.

ШУТАЛО МЕЗЕИ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 21. 04. 1980. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 63/2.

БАБИЋ НИКОЛИНА, дипломирани правник, рођена 10. 08. 1979. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/И.

КРСТИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 04. 09. 1981. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/И.

БУРСАЋ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 05. 09. 1974. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Јосипа Панчића 23.

МИЋИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 31. 08. 1979. године уписује се 12. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 4/2.

ГРУЈИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 30. 01. 1949. године уписује се 22. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Хероја Пинкија 7.

ТРИФУНАЦ ВАСА, дипломирани правник, рођен 02. 02. 1945. године уписује се 22. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Браће Татића 52.

ГАВАНСКИ др БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 08. 03. 1945. године уписује се 20. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шекспирова 5.

ПОПОВИЋ ЧАСЛАВ, дипломирани правник, рођен 15. 01. 1945. године уписује се 22. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

БАЈИЋ СНЕЖАНА, дипломирани правник, рођена 08. 09. 1945. године уписује се 22. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 23.

НЕМЕТ ЈАНОШ, дипломирани правник, рођен 06. 01. 1947. године уписује се 19. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главна 21.

ЗАДОРИ ПЛЕТИКОСИЋ РОЖА, дипломирани правник, рођена 05. 08. 1950. године уписује се 22. 09. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Чантавиру, Маршала Тита 57.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО, рођен 01. 08. 1956. године, на адвокатско приправничку вежбу код Перковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУКОБРАТОВИЋ МИОДРАГ, рођен 26. 02. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђурђевић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ОЛИВЕР, рођен 23. 03. 1974. године, на адвокатско приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЈИЋ МИЛАН, рођен 15. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИГИЋ ДАНЕ, рођен 20. 08. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вранић Весне, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОЛНАР ЕВА, рођена 27. 09. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Молнар Андраша, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАРДИЋ ТАТЈАНА, рођена 05. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИСАВЉЕВИЋ ИВАН, рођен 14. 05. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Рошу Дорела, адвоката у Панчеву, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 14. 05. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МАРИЈА, рођена 23. 02. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђапић Душанке, адвоката у Сомбору, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТОЈАНАЦ СНЕЖАНА, рођена 14. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Митровић Бранимира, адвоката у Сомбору, дана 12. 09. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Бачкој Паланци са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАВАНСКИ др БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 10. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРИФУНАЦ ВАСА, адвокат у Кикинди са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ ЧАСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЈИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕМЕТ ЈАНОШ, адвокат у Сенти са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЗАДОРИ ПЛЕТИКОСИЋ РОЖА, адвокат у Чантавиру са даном 12. 09. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРСЕНИЋ МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду са даном 21. 06. 2008. године, услед смрти.
Радовановић Бранимир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАУДЕЊИ МАТИЛД, адвокат у Новом Саду са даном 31. 07. 2008. године, ради пензионисања.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Ердеш Илона, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕРЕБ ЈАНОШ, адвокат у Суботици са даном 01. 07. 2008. године, због пензионисања.
Мимоилази се одређивање преузиматеља адвокатске канцеларије, јер нема недовршених предмета.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОШИЋ БОЈАН, адвокат у Вршцу са даном 09. 09. 2008. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАЈКОВ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Данила, адвоката у Вршцу, са даном 13. 08. 2008. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ДАНГУБИЋ БРАНИСЛАВУ, адвокату у Вршцу, мировати права и обавезе адвоката почев од 02. 07. 2008. године због постављења за помоћника председника општине Вршац.
Павков Жива, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће НАЗАРЧИЋ СТЕВИЦИ, адвокату у Вршцу, мировати права и обавезе адвоката почев од 26. 06. 2008. године због избора за председника Скупштине општине Вршац.
Ружић Градимир, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МИТЕВСКИ РОБЕРТУ, адвокату у Ковачици, мировати права и обавезе адвоката почев од 03. 07. 2008. године због постављења за начелника Општинске управе општине Ковачица.
Јакаб Владимир, адвокат у Ковачици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЈАШАРЕВИЋ КУЖИЋ САЊИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 17. 07. 2008. године због постављења за помоћника министра за људска и мањинска права.
Гојковић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЛАУШЕВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 11. 05. 2008. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ВУЧЕВИЋ ЗОРАНУ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 11. 05. 2008. године због избора за одборника Скупштине Града Новог Сада.
Вучевић Милош, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ИВАНИШЕВИЋ ТАМАРИ, адвокату у Бечеју, мировати права и обавезе адвоката почев од 24. 06. 2008. године због постављења за секретара Скупштине општине Нови Бечеј.
Мандић Љубомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЊИЛАШ МИХАЉУ, адвокату у Кањижи, мировати права и обавезе адвоката почев од 14. 07. 2008. године због избора за председника општине Кањижа.
Беде Отилија, адвокат у Кањижи, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ОДОБАШИЋ РАДМИЛИ, адвокату у Старој Пазови, мировати права и обавезе адвоката почев од 06. 08. 2008. године због постављења за начелника општинске управе општине Стара Пазова.
Ковачевић Љубинко, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЧЕГАР МИЛОШУ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, мировати права и обавезе адвокатског приправника, почев од 04. 09. 2008. године због цивилног служења војног рока.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СВИЛАР САЊА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства, почев од 27. 08. 2008. године.
Зрнић Ненад, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СУБАКОВ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Бечеју, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства, почев од 01. 09. 2008. године.
Субаков В. Милош, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПЕСКУ ПАВЕЛ, адвокат у Вршцу, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести, почев од 19. 07. 2008. године.
Пупавац Жељко, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЛАПАДАТ ЛИВИУС, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести, почев од 17. 06. 2008. године.
Радин Драган, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАНДИЋ ЗОРИЦА, адвокат у Бечеју, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, почев од 01. 09. 2008. године.
Нешић Радомир, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРЂЕВ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 04. 07. 2008. године.
Борђошки Каћански Јелисавета, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂОНОВИЋ МАЛУЦКОВ ЗОРКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 20. 08. 2008. године.
Радошевић Виолета, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СУВАЧАР САНДА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 20. 08. 2008. године.
Адамовић Синиша, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатско приправничку вежбу, дана 01. 08. 2008. године.

УЗИМА СЕ на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 09. 2008. године.
Вучковић Снежана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИКОВИЋ СРЂАН, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 10. 2008. године.
Босиљ Милана, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Маленица Савески Никица, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАЛЕНИЦА.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кукић Зорица, адвокат у Бечеју, променила презиме, које сада гласи МАНДИЋ.

Узима се на знање да је КОРПОНАИЋ ЕВА, адвокатски приправник у Кањижи, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Њилаш Михаља, адвоката у Кањижи дана 13. 07. 2008. године, те да исту наставља код Нагел Јаноша, адвоката у Кањижи дана 14. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је КАРАДАРЕВИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Квргић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 14. 08. 2008. године, те да исту наставља код Мушицки Павла, адвоката у Новом Саду дана 15. 08. 2008. године.

Узима се на знање да је КАЋАНСКИ БОШКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Борђошки Каћански Јелисавете, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2008. године, те да исту наставља код Милић Косте, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ДАМЈАНОВИЋ НИКОЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Квргић Светлане, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2008. године, те да исту наставља код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је БЕРЋАН ЖИВКО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Александра, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2008. године, те да исту наставља код Гојковић Александре, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ТАТАЛОВИЋ ОЉА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Вучковић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 31. 08. 2008. године, те да исту наставља код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду дана 01. 09. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУБИЊЕЦ др ЈАНКО, адвокат у Бачком Петровцу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Аугуста Цесарца 18, апартман 312, почев од 01. 08. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, адвокат у Равном Селу, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Краљевића Марка 51, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар Слободана Јовановића 24/1, почев од 10. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је МАЛЕНИЦА НИКИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 23/1, почев од 20. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је МАЛЕНИЦА СТАНИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 23/1, почев од 20. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 63, почев од 01. 08. 2008. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26, почев од 20. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је МАЦЕДОНИЋ ЖУТИЋ ОЛГА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 44, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је МАЦЕДОНИЋ ИВАН, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Главна 44, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је МАКСИЋ М. МОМИР, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 113, почев од 01. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је МИЛОШЕВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Руми, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 135, почев од 01. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛЕВНАЈИЋ САША, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 15, локал 25, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је МАРИЋ МИЛОШ, адвокат у Апатину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милоша Обилића 8, почев од 04. 08. 2008. године.

Узима се на знање да је БОГОСАВЉЕВИЋ РАЈКО, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Белог голуба 8, почев од 15. 07. 2008. године.

Узима се на знање да је ЗЕЛИНЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 5, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 40/1, стан 4, почев од 27. 08. 2008. године.

Узима се на знање да је ТРАВИЦА БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 40/1, стан 4, почев од 27. 08. 2008. године.

Узима се на знање да је ЦВЕЈИН МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Каће Дејановић 24, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је АЛАРГИЋ ДЕЈАН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 127, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ МИРКО, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 127, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂОКИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 76а/ИИИ, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је КВРГИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 76а/ИИИ, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЧОЛИЋ ДИВНА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 1/И, почев од 08. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је РОКНИЋ РУЗМИРА, адвокат у Кули, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 107/4, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЧЕГАР ДУШАН, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Блок «Партизан» 13/7, почев од 15. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Насеље «Апотека» 4А/14, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂУРИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16А, почев од 16. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је КАРАНОВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 5, почев од 11. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МИТРОВИЋ СВЕТЛАНЕ, адвоката у Панчеву, тако да оно сада гласи: Панчево, Војводе Живојина Мишића 6.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МАРКОВИЋ ЛАЗАРА, адвоката у Панчеву, тако да оно сада гласи: Панчево, Војводе Радомира Путника 15.