admin

Са седнице Управног одбора 11. октобра 2008

РУДОВИЋ ЉУБИЦА, дипломирани правник, рођена 27. 11. 1980. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војводе Путника 5.

Брише се из Именика адвокатских приправника РУДОВИЋ ЉУБИЦА, адвокатски приправник код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 10. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕЈОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 12. 08. 1980. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранимира Ћосића 29.

ЧОЛЕВИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 04. 04. 1977. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 82/ИИИ.

КОРИЦА МАРИНА, дипломирани правник, рођена 03. 09. 1982. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

ГОВЕДАРИЦА СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 26. 01. 1960. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мише Димитријевића 4/5.

ЈОСИФОВИЋ САША, дипломирани правник, рођен 06. 09. 1981. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шафарикова 3.

БОКАН ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 18. 08. 1972. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Југословенске армије 39.

МИЛИВОЈЕВИЋ ДУШАНКА, дипломирани правник, рођена 07. 08. 1967. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 8.

МАНДИЋ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 29. 07. 1976. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 135.

МАЛИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1978. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Инђији, Тржни центар “Слобода”, локал 9, приземље.

БЕНИЋ ЗОРАН, дипломирани правник, рођен 28. 11. 1974. године уписује се 13. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кули, Трг ослобођења 2/3.

СОРО МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 17. 02. 1950. године уписује се 21. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20/9.

ФИЛИПОВ ЂУРА, дипломирани правник, рођен 28. 02. 1945. године уписује се 21. 10. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Николе Тесле 15.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУБОТИН СТАША, рођена 10. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Суботин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИКИЋ РАДМИЛА, рођена 23. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАНКА, рођена 05. 01. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Загорчић Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 30. 09. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОЈАНИЋ ЈАСМИНА, рођена 31. 07. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧИНИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 07. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛБАША ДИЈАНА, рођена 06. 12. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Соње, адвоката у Футогу, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САВОВИЋ БОЈАН, рођен 18. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Хербез Вукице, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 20. 09. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ, рођен 13. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ ВАСА, рођен 22. 12. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АЛАНОВИЋ МИЛАН, рођен 08. 11. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, рођен 16. 05. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Стојанов Мирјане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКЕТИЋ ВЕСНА, рођена 07. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лончаревић Драгољуба, адвоката у Сремској Митровици, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТОМАСОВИЋ ТАМАРА, рођена 26. 01. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Томасовић Мирјане, адвоката у Суботици, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРАНИЋ МИРОСЛАВ, рођен 08. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зарић Драгана, адвоката у Сомбору, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЊАНИН АНДРЕА, рођена 09. 01. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Радоњанин Миреле, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЛОВИЋ НЕМАЊА, рођен 19. 09. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СОРО МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 11. 10. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВ ЂУРА, адвокат у Панчеву са даном 11. 10. 2008. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МОМЧИЛОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Шиду са даном 14. 09. 2008. године, услед смрти.
Нонковић Бранко, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОТКОЊАК НИКОЛА, адвокат у Инђији са даном 16. 10. 2008. године, због пензионисања.
Именовани и након брисања из Именика адвоката задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Малић Никола, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАЈЧ МИРОСЛАВА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 10. 2008. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЂУРЂЕВ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 09. 09. 2008. године због именовања за директора Регионалне канцеларије Нови Сад у Центру за контролу извршења уговора при Агенцији за приватизацију.
Ђурђев Душан, адвокат у Темерину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАРТИНОВИЋ ВЕСНИ, адвокату у Панчеву, мировати права и обавезе адвоката почев од 10. 07. 2008. године због избора за градоначелника Града Панчева.
Кундаковић Бранислав, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МУШКИЊА ХАЈНРИХ АНИКО, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 01. 10. 2008. године због постављења за државног секретара у Министарству за људска и мањинска права.
Лалић Мразек Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАГЛАИ ЈЕНЕУ, адвокату у Бајмоку, мировати права и обавезе адвоката почев од 10. 07. 2008. године због избора за председника Скупштине Града Суботица.
Тонковић Јосип, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ОМЕРАГИЋ ПАНТИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета почев од 09. 09. 2008. године.
Пантић Владимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВРАЊЕШ МИЛЕНКО, адвокат у Српској Црњи, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 13. 05. 2008. године.
Нађалин Оливера, адвокат у Војводе Степе, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СОКИЋ ПЕТАР, адвокат у Инђији, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката, дана 01. 10. 2008. године.
Продановић Предраг, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је ВАСИЉЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ђокић Маријане, адвоката у Новом Саду дана 12. 09. 2008. године, те да исту наставља код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 15. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЕРДЕЉИ АНА, адвокатски приправник у Бајмоку, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Маглаи Јенеа, адвоката у Бајмоку дана 10. 07. 2008. године, те да исту наставља код Тонковић Јосипа, адвоката у Суботици дана 11. 07. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БРКЉАЧ МИРОСЛАВ, адвокат у Бачком Петровцу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Булевар ослобођења 88, почев од 17. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ПАНТЕЛИЋ МИЛИВОЈ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 23, почев од 22. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 26/1, канцеларија 2, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је ПЕЈОВИЋ МИРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Шафарикова 39, почев од 23. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је МИЉАНОВИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Шиду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 14, почев од 01. 09. 2008. године.

Узима се на знање да је ПЕРОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Кикинди, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг српских добровољаца 59, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је МИШЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је КАПУН ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је ПЕРЕСКИ СЛАВКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16 А, стан 17, почев од 01. 10. 2008. године.

Узима се на знање да је промењен назив улице у којој се налази седиште адвокатске канцеларије МИЛИЋЕВ ЖИВКИЦЕ, адвоката у Зрењанину, тако да оно сада гласи: Зрењанин, Житни трг – ПЦ “Мала варош”.