admin

Са седнице Управног одбора 10. марта 2006.

МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 28. 04. 1962. године, уписује се 27. 02. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Ковачици, Маршала Тита 63.

ТАДИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 28. 09. 1958. године, уписује се 10. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 4.

САРИЋ БОРИС, дипломирани правник, рођен 23. 01. 1974. године, уписује се 17. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Облачића Рада 28.

ТРИФУНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 15. 02. 1970. године, уписује се 16. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Паланци, Блок Партизан-пословни центар Сити, Ламела 2.

ДАШИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 14. 11. 1968. године, уписује се 10. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стојана Новаковића 33.

ПЕРИЋ АНКА, дипломирани правник, рођена 08. 02. 1951. године, уписује се 10. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Тургењева 11.

ЈОВИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 24. 06. 1973. године, уписује се 10. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

МИХОК ЈАНОШ, дипломирани правник, рођен 01. 02. 1943. године, уписује се 17. 02. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Београдска 37.

ЗЕЧЕВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 27. 04. 1977. године, уписује се 10. 03. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЗЕЧЕВИЋ НЕНАД, адвокатски приправник код др Гуцуња Јована, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 03. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДАЈЧ МИРОСЛАВА, рођена 01. 12. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ МАЈА, рођена 10. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Суботин Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАНОВИЋ МИРОСЛАВА, рођена 12. 04. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миљуш Милана, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТКОВИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 30. 11. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ЈОВАНА, рођена 02. 05. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Пољачки Димитрија, адвоката у Новом Саду, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРУЈИЋ МИРЈАНА, рођена 17. 01. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Грујић Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРЊИЦА ДРАГАНА, рођена 18. 09. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кристијан Јожефа, адвоката у Темерину, дана 10. 03. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАТИНОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Новом Саду са даном 30. 09. 2005. године, због одласка у инвалидску пензију.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Пољачки Димитрије, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕШЉЕВИЋ МОМЧИЛО, адвокат у Србобрану са даном 15. 03. 2006. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Станић Здравко, адвокат у Србобрану, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИХОК ЈАНОШ, адвокат у Сенти са даном 10. 02. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТАНОЈЧИЋ ЈОВАН, адвокатски приправник у Руми, на адвокатско приправничкој вежби код Станојчић Душана, адвоката у Руми, са даном 19. 12. 2005. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће СИМИН ВЛАДИМИРУ, адвокату у Апатину, мировати права и обавезе адвоката почев од 09. 03. 2006. године због одслужења војног рока.
Рајчевић Жељко, адвокат у Апатину се поставља за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГАВРИЛОВИЋ РАЦО, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 06. 02. 2006. године.
Зурковић Љиљана, адвокат у Србобрану, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СИМОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 03. 02. до 02. 03. 2006. године.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЛИЋ ЉУБИША, адвокат у Старој Пазови, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 08. 01. 2006. године.
Куљхави Јанко, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ХАЏИ БОРЈАНОВИЋ СОЊА, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутна од 21. 02. до 10. 04. 2006. године, због путовања у иностранство.
Јовановић Гордана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће СИМОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, бити привремено одсутан од 03. 03. 2006. године због одласка на рехабилитацију.
Бјелица Богдан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СТОЈАНОВИЋ НАТАША, адвокат у Инђији, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 11. 01. 2006. године.
Дивнић Слободан, адвокат у Инђији, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је СМИЛЕВСКИ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Панчеву, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 12. 03. 2006. године.
Костић Татјана, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЦВЕЈИН МИЛОШ, адвокат у Новом Саду, наставља са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 01. 04. 2006. године.
Влајковић Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђурић Александра, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи ИГИЋ.

Узима се на знање да је ЈОКСИМОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду дана 10. 02. 2006. године, те да исту наставља код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду дана 11. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је КОРАЋ МИХАЈЛО, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Јелић Стеве, адвоката у Новом Саду дана 06. 03. 2006. године, те да исту наставља код Недељков Ђорђа, адвоката у Новом Саду дана 07. 03. 2006. године.

Узима се на знање да је СТАНОЈЕВИЋ Ж. ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2 б, почев од 01. 03. 2006. године.

Узима се на знање да је ВЈЕШТИЦА МАГДОЛНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 22, почев од 13. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је ГОЛУБОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 2/2, стан 8, почев од 18. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је БАЈИЋ ДРАГО, адвокат у Србобрану, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 16, почев од 01. 01. 2006. године.

Узима се на знање да је АЛЕКСИЋ ДРАГИША, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гундулићева 12, почев од 01. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је АСАНИ ХАВА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 8, почев од 01. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је СТОЈИЉКОВИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 5в, локал 15, почев од 01. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је ЈОВИШЕВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 5в, почев од 10. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је КУНДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 5, сутерен-локал 2, почев од 24. 02. 2006. године.

Узима се на знање да је МАРТИНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јовина 5, сутерен-локал 2, почев од 24. 02. 2006. године.