admin

Са седнице Управног одбора 10. маја 2008

ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 01. 10. 1979. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 6а.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски приправник код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЂУРИЧИЋ МИРНА, дипломирани правник, рођена 26. 12. 1980. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 19/ИИ, стан 9.

Брише се из Именика адвокатских приправника ЂУРИЧИЋ МИРНА, адвокатски приправник код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 05. 2008. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

СОЛДАТ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 23. 07. 1979. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

ЂУРЂЕВИЋ ИЛИЈА, дипломирани правник, рођен 02. 08. 1961. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Ивана Милутиновића 28.

КОВАЧЕВИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 10. 09. 1981. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 8.

ИВАНКОВИЋ ИВОНА, дипломирани правник, рођена 06. 03. 1980. године, уписује се 13. 05. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Шолахова 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БРАНКОВ БОБА, рођена 09. 12. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ КАНАЗИР ВАЊА, рођена 21. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАХАР ЕМИЛИЈА, рођена 07. 02. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мудринић Маје, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 24. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Симић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИТРОВИЋ ГОРАН, рођен 25. 03. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАРАДАРЕВИЋ ГОРАН, рођен 21. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Квргић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕГАР МАРКО, рођен 10. 12. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чегар Душана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПИЛИПОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 29. 11. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДЕЉАНИН АЛЕКСАНДАР, рођен 16. 04. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉЕПИЋ ДАРКО, рођен 10. 02. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Раковић Бранета, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАНАТСКИ БИЉАНА, рођена 14. 09. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЈЕЛИВУК МАРИЈА, рођена 03. 01. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миљевић Наталије, адвоката у Сомбору, дана 13. 05. 2008. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРАДИНАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Кикинди са даном 19. 03. 2008. године, због одласка у инвалидску пензију.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Бјелановић Божо, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВОЈНОВИЋ РАДОВАНКА, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2008. године, због одласка у инвалидску пензију.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Војновић Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНОВИЋ Р. МИХАЈЛО, адвокат у Руми са даном 31. 05. 2008. године, због одласка у пензију.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине и након брисања.
Јоргић Душанка, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТУФЕГЏИЋ СРЂАН, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Миавец Беле, адвоката у Темерину, са даном 30. 04. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОТЛАШ ГОРДАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Пауновић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 05. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВ НИКОЛА, адвокат у Кикинди, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 07. 04. 2008. године.
Мидоровић Вукица, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 05. 05. 2008. године.
Вучковић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће КАРДУМ МАРИЈИ, адвокатском приправнику у Сомбору, мировати права и обавезе адвокатског приправника почев од 01. 05. 2008. године због породиљског одсуства.

УЗИМА СЕ на знање да је МАЛЕНИЦА СТАНИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 18. 04. 2008. године.
Маленица Савески Никица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мак Дудаш Гизела, адвокат у Бачкој Тополи променила презиме, које сада гласи ДУДАШ.

Узима се на знање да је РАДОЊИЋ ТИХАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду дана 04. 05. 2008. године, те да исту наставља код Вучковић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 05. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ТАТАЛОВИЋ ОЉА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду дана 04. 05. 2008. године, те да исту наставља код Вучковић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 05. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ВЛАЈКОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17/а, почев од 09. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је ИВОШЕВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17/а, почев од 09. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је БОТИЋ НАТАША, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 9, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сарајлијина 2б, почев од 07. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је промењен назив улице и кућног броја седишта адвокатске канцеларије ЗЕДИ ВАЛЕРИЈЕ, адвоката у Бечеју, тако да сада гласи: Бееј, Главна улица 9, локал 9.

Узима се на знање да је БЕДНАРИК СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 19/2, почев од 29. 03. 2008. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 6, почев од 01. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је АНТИЋ ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од 28. 03. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛАКЕТА ЂОРЂЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Аугуста Цесарца 18/ВИИ, почев од 15. 04. 2008. године.

Узима се на знање да је ТАБАКОВИЋ ДРАГО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Бригадира Ристића 2а/И, почев од 01. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ЋОСИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 1/И, почев од 01. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је РАДОМИРОВИЋ ЕТОРЕ ЗОРА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а/И, почев од 01. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВ МИРОСЛАВ, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 1, почев од 01. 05. 2008. године.

Узима се на знање да је СТОИЉКОВСКИ ВЛАДИМИР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 1/И, почев од 01. 05. 2008. године.