admin

Са седнице Управног одбора 10. јуна 2006.

ПЛАЧКОВ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 24. 02. 1980. године, уписује се 13. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Његошева 8.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЛАЧКОВ ДРАГАНА, адвокатски приправник код Плачков Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 13. 06. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДЕЈАНОВИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 25. 09. 1978. године, уписује се 13. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јабланичка 40.

КОСТИЋ СОЊА, дипломирани правник, рођена 01. 10. 1960. године, уписује се 13. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Шећер сокак 54.

ПАВКОВ ЖИВА, дипломирани правник, рођен 08. 04. 1951. године, уписује се 13. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Трг Саве Ковачевића 37.

ФУРУНОВИЋ ЧЕДОМИР, дипломирани правник, рођен 09. 05. 1943. године, уписује се 10. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Бечеју, Жарка Зрењанина 18/А.

МАРИНКОВИЋ ЈАЊЕТОВИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 12. 05. 1948. године, уписује се 17. 06. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачу, Војвођанских бригада 8.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РВОВИЋ РАДА, рођена 12. 01. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јованић Оливере, адвоката у Суботици, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕТРОВИЋ НИКОЛА, рођен 12. 12. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Парежанин Бранка, адвоката у Суботици, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕКОВИЋ БОЈАНА, рођена 23. 06. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ТРБОВИЋ МИРЈАНА, рођена 13. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Никић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАКИЋ ДЕЈАН, рођен 10. 06. 1969. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕДЕЉКОВ АЛЕКСАНДАР, рођен 22. 09. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНОВИЋ БОРИСЛАВ, рођен 30. 05. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Димитрић Јове, адвоката у Новом Саду, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ МИЛАН, рођен 30. 12. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Марковић М. Недељка, адвоката у Апатину, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРОЦИ МИРНА рођена 23. 07. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Мандић Недељка, адвоката у Врбасу, дана 13. 06. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНЧЕВИЋ СВЕТОЗАР, адвокат у Новом Саду са даном 15. 04. 2006. године, услед смрти.
Раковић Бране, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШУКОВИЋ ПЕТАР, адвокат у Новом Саду са даном 30. 04. 2006. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Поповић Соња, адвокат у Футогу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕШЉЕВИЋ ДРАГАНА, адвокат у Новом Саду са даном 02. 05. 2006. године, због заснивања радног односа.
Именована задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Алексић Немања, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БРАНКОВ ЂОРЂЕ, адвокат у Бечеју са даном 30. 06. 2006. године, због пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Смиешко Золтан, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НЕСТОРОВ МИРКО, адвокат у Зрењанину са даном 30. 06. 2006. године, због пензионисања.

Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Жива Славко, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕШИЋ ДУШАН, адвокат у Руми, са даном 30. 06. 2006. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ћеран Анка, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИНКОВИЋ ЈАЊЕТОВИЋ МИРА, адвокат у Бачу са даном 10. 06. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФУРУНОВИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Бечеју са даном 03. 06. 2006. године, због пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ТОНКОВИЋ ЈОСИП, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 02. 04. 2006. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХАРАНГОЗО МАРИЈА, адвокат у Суботици, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 06. 2006. године.
Балинт Викторија, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Глишић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме које сада гласи ГЛИШИЋ – ЗЕВЕЂИ.

Узима се на знање да је ЈУНГИЋ СЛОБОДАНКА, адвокатски приправник у Вршцу, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пупавац Жељка, адвоката у Вршцу дана 15. 05. 2006. године, те да исту наставља код Војна Маринела, адвоката у Вршцу дана 16. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду дана 03. 05. 2006. године, те да исту наставља код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду дана 04. 05. 2006. године.

Узима се на знање да се Чешљевић Драгана, бивши адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Новаковић Николе, адвоката у Новом Саду.
Алексић Немања, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика адвокатске канцеларије Новаковић Николе, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БУКАРИЦА РАДМИЛА, адвокат у Бечеју, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 40, почев од 28. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је РИСТИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17/1, стан 3, почев од 01. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је ИВОШЕВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 17/1, стан 3, почев од 01. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је КРКЉУШ МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 88/1, почев од 01. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је ФИЛИПОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 32, почев од 15. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је КНЕЖЕВИЋ ДАНИЛО, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Војвођанских бригада бб, почев од 01. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је КОЗОМАРА МИЛАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 40, почев од 28. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ЧАСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 14, почев од 30. 05. 2006. године.

Узима се на знање да је ЖИВА СЛАВКО, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Александра Првог Карађорђевића 23, почев од 01. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је СРЕТЕНОВИЋ МИЛУТИН, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 29, почев од 05. 06. 2006. године.

Узима се на знање да је ЂУРАНОВИЋ ИЛОНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Момчиловића 4, почев од 01. 06. 2006. године.