admin

Са седнице Управног одбора 1. септембра 2006

ЈАВОРИНА ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 23. 05. 1977. године, уписује се 29. 08. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Гогољева 5.

ЛОВРИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 30. 07. 1979. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Пастерова 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЛОВРИЋ САЊА, адвокатски приправник код Зрнић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЗОРИЦА НАТАША, дипломирани правник, рођена 31. 07. 1978. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јеврејска 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЗОРИЦА НАТАША, адвокатски приправник код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2006. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЖИВОЈИНОВИЋ В. МИЉКО, дипломирани правник, рођен 31. 01. 1961. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/1.

ТРАВАР РИСТО, дипломирани правник, рођен 04. 11. 1978. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 24.

ПИЛИПОВИЋ ЂОРЂЕ, дипломирани правник, рођен 16. 11. 1954. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 22.

ЖИВКОВИЋ ЖИВКО, дипломирани правник, рођен 26. 07. 1955. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Мишића 6.

МАТИЈЕВИЋ ПАПУЛИН ИНЕС, дипломирани правник, рођена 03. 12. 1976. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Фрушкогорска 41.

СТАНКОВ СЛОБОДАН, дипломирани правник, рођен 30. 05. 1973. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Савезничка 2.

МУШКИЊА ХАЈНРИХ АНИКО, дипломирани правник, рођена 23. 01. 1955. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 20/д.

СТАНКОВ ЈОВАН, дипломирани правник, рођен 24. 03. 1977. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра Првог Карађорђевића 31.

ВУЧКОВИЋ ВУК, дипломирани правник, рођен 08. 04. 1980. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 31.

ШКУНДРИЋ МИОДРАГ, дипломирани правник, рођен 02. 10. 1970. године, уписује се 01. 09. 2006. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Милоша Требињца 9.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЋ НИКОЛА, рођен 11. 11. 1975. године, на адвокатско приправничку вежбу код Југовић Васкрсија, адвоката у Бачкој Паланци, дана 01. 09. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНИЋ СТРАХИЊА, рођен 29. 05. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јанић Љубомира, адвоката у Зрењанину, дана 01. 09. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛИЧИЋ БОЈАНА, рођена 07. 10. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Павличић Игора, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БОБАН ПЕТАР, рођен 25. 08. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2006. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАЈИЋ БРАНИСЛАВА, рођена 20. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код др Бељански Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 09. 2006. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕШИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 07. 2006. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Штрбац Радован, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ХАРАНГОЗО МАРИЈА, адвокат у Суботици са даном 10. 07. 2006. године, услед смрти.
Балинт Викторија, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРАХОВАЦ ДРАГОМИР, адвокат у Бачкој Паланци са даном 12. 08. 2006. године, услед смрти.
Јовић Мирјана, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВОШЕВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Руми са даном 28. 08. 2006. године, на лични захтев.
Јаношевић Пера, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРЧКИ А. МИРЈАМИ, адвокат у Молу са даном 31. 08. 2006. године, због заснивања радног односа.
Коњовић Васа, адвокат у Молу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЛЧИН МИЛАН, адвокат у Панчеву са даном 31. 07. 2006. године, због заснивања радног односа.
Ђорђевић Светлана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛИШИЋ НЕЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Радивојевић Наталије, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈУНГИЋ СЛОБОДАНКА, адвокатски приправник у Вршцу, на адвокатско приправничкој вежби код Војна Маринела, адвоката у Вршцу, са даном 31. 07. 2006. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СТЕВАНОВ СТЕВАН, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Миавец Беле, адвоката у Темерину, са даном 21. 08. 2006. године.

ОДБИЈА СЕ захтев Балчин Милана, адвоката у Панчеву, за одобравање мировања права и обавеза адвоката.

УЗИМА СЕ на знање да ће БУГАРИН АЛЕКСАНДРУ, адвокатском приправнику у Новом Саду, мировати права и обавезе адвокатског приправника почев од 08. 09. 2006. године због одслужења војног рока у цивилној служби.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести од 15. 06. до 15. 10. 2006. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЧКОВИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства од 17. 08. 2006. године.
Ботић Наташа, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГОЛИЈАНИН ВОЈИН, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 26. 06. 2006. године.
Татић Чедомир, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ВОЈНОВИЋ РАДОВАНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 08. 2006. године.
Војновић Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марковић Соња, адвокат у Руми, променила презиме које сада гласи ЂОРЂЕВИЋ.

Узима се на знање да је ТОМИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 16, почев од 10. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је ТАНЦИК ЈАРОСЛАВ, адвокат у Оџацима, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Школска 22, почев од 01. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је БИШЧИЋ МИОМИР, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 105 Б/4, почев од 01. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је БИШЧИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 105 Б/4, почев од 01. 07. 2006. године.

Узима се на знање да је ПЕТКОВИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Ковину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу ЈНА 10/1, почев од 01. 08. 2006. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ ДАНЕ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг слободе 2, почев од 21. 08. 2006. године.

Узима се на знање да је ДУБАЈИЋ мр ДУШАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 20, почев од 01. 09. 2006. године.

Узима се на знање да је ХОЏИЋ АХМЕТ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 9, локал 10, почев од 29. 08. 2006. године.

Узима се на знање да је РАКИЋ МИЛАНКО, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 9, први спрат, локал 8 и 9, почев од 01. 09. 2006. године.