admin

Са седнице Управног одбора 1. новембра 2013

СУВАЈЏИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 17. 01. 1987. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стевана Брановачког 7.
Брише се из Именика адвокатских приправника СУВАЈЏИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник код Сувајџић Ненада, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КУЗМАНОВИЋ ЖИВКА, дипломирани правник, рођена 31. 07. 1986. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Димитрија Туцовића 6.
Брише се из Именика адвокатских приправника КУЗМАНОВИЋ ЖИВКА, адвокатски приправник код Китановић Башић Браниславе, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЈИЋ МАША, дипломирани правник, рођена 27. 08. 1986. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 19а.
Брише се из Именика адвокатских приправника КОЈИЋ МАША, адвокатски приправник код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦВЕТИЋАНИН ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 15. 05. 1983. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, др Светислава Касапиновића 26/27а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕТИЋАНИН ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЦВЕЈИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 01. 06. 1987. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 7/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЦВЕЈИЋ НЕНАД, адвокатски приправник код Хоровиц Владимира, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ШКРИВАЊ ПЕТАР, дипломирани правник, рођен 29. 01. 1976. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 53.
Брише се из Именика адвокатских приправника ШКРИВАЊ ПЕТАР, адвокатски приправник код Травица Бранислава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАДОВАНОВИЋ СРЕЋКО, дипломирани правник, рођен 10. 03. 1983. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Војвођанских бригада 20.
Брише се из Именика адвокатских приправника РАДОВАНОВИЋ СРЕЋКО, адвокатски приправник код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МИХАЈЛОВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 31. 10. 1981. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Жарка Зрењанина 4/1.
Брише се из Именика адвокатских приправника МИХАЈЛОВИЋ НЕБОЈША, адвокатски приправник код Вебер Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

МАСЛЕША ЖАРКО, дипломирани правник, рођен 24. 05. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг републике 10.
Брише се из Именика адвокатских приправника МАСЛЕША ЖАРКО, адвокатски приправник код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

САВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 01. 08. 1984. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 163/4/33.
Брише се из Именика адвокатских приправника САВИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, са даном 31. 10. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ЈАПРАНИН КЛАРИЋ РАДОВАНКА, дипломирани правник, рођена 06. 06. 1983. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ђорђа Зличића 3.

ЗАКЛАН МИЛА, дипломирани правник, рођена 08. 02. 1982. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 13.

РАКИЋ ТАМАРА, дипломирани правник, рођена 24. 01. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Змај Јовина 26, ТЦ Лупус, други спрат, локал 226.

БАШИЋ НАТАЛИЈА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 38/1.

ПАВИЋЕВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 03. 1987. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Слободана Бајића 14/2.

ЛАЛИН МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 13. 08. 1984. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сестара Нинковић 11/2.

ДИМИТРИЋ ИГОР, дипломирани правник, рођен 02. 09. 1981. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар кнеза Милоша 4а.

МИТРЕСКИ МОМЧИЛО, дипломирани правник, рођен 16. 10. 1962. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 27/12.

ЛАЗИЋ ЖАРКО, дипломирани правник, рођен 12. 06. 1984. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошки пут 29.

ГРГУР ГВОЗДЕН, дипломирани правник, рођен 14. 03. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Цвијића 9.

МИЉУШ НЕМАЊА, дипломирани правник, рођен 03. 03. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Футогу, Лепе Радић 5А.

МАРКОВИЋ БОЖО, дипломирани правник, рођен 30. 04. 1984. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Врбасу, ЈНА 30/б.

ГОДОШЕВ ДУШИЦА, дипломирани правник, рођена 10. 04. 1985. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Милетићева 32.

САБАДОШ АНДРИЈА, дипломирани правник, рођен 11. 03. 1980. године уписује се 01. 11. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Милоша Обилића 25/9.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛИЋ ГОРДАНА, рођена 03. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНОЈЕВИЋ ТАТЈАНА, рођена 08. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ТАМАРА, рођена 18. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРБА ТИЈАНА, рођена 08. 11. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кесерић Синише, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИВКОВИЋ ТИЈАНА, рођена 19. 11. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШЧЕВИЋ НИКОЛИНА, рођена 19. 12. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕШКОВИЋ ЈАНА, рођена 15. 05. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бељански Владимира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛЕТИЋ МИЛАНА, рођена 01. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Дамира, адвоката у Футогу, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЛОВИЋ ИВАН, рођен 19. 05. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЧИЋ САША, рођен 22. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Ранка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЉУБИЧИЋ СИНИША, рођен 07. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милић Косте, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГУБЕРИНИЋ ВЕСЕЛИН, рођен 23. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СИМИЋ ДРАГАН, рођен 19. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУРУТОВИЋ МИЛАН, рођен 20. 11. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мрнуштик Маје, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРИЋ ДАВОР, рођен 06. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ШОГОРОВ МИЛАН, рођен 01. 08. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕЈИЋ САНДРА, рођена 03. 09. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Цвејић Радована, адвоката у Суботици, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРПИЋ ГОРАН, рођен 23. 08. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БАЛЧИН УРОШ, рођен 13. 08. 1990. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Папулић Ђорђа, адвоката у Панчеву, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВРЕКИЋ СИЛВАНА, рођена 28. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ружић Градимира, адвоката у Вршцу, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ ЖЕЉКА, рођена 18. 02. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шерфезе Јанка, адвоката у Зрењанину, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИШКОВ СОЊА, рођена 31. 12. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мишков Анкице, адвоката у Сомбору, дана 01. 11. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НЕНАДОВИЋ НЕМАЊА, рођен 26. 07. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 13. 11. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СКЕЛЕЏИЈА ШИЈАКОВ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду са даном 24. 10. 2013. године, ради заснивања радног односа.
Шијаков Милован, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАВАНСКИ др БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 18. 10. 2013. године, ради пензионисања.
Кнежевић Слободан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЂИСАЛОВ МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду са даном 11. 10. 2013. године, ради пензиоисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ђисалов Душан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕШЉАРОВ ЗОРИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 02. 10. 2013. године, ради пензионисања.
Именована и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Чешљарев Борис, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАКАБ ВЛАДИМИР, адвокат у Ковачици са даном 01. 11. 2013. године, ради пензиоисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Ухрин Јакаб Јасмина, адвокат у Ковачици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АРНОВЉЕВ ЉУБОМИР, адвокат у Новом Кнежевцу са даном 01. 10. 2013. године, ради заснивања радног односа.
Станимиров Бошко, адвокат у Новом Кнежевцу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине АРСЕНИЈЕВИЋ ДУШАН, адвокатски приправник у Футогу, на адвокатско приправничкој вежби код Перић Дамира, адвоката у Футогу, са даном 14. 10. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАМЈАНОВ ПЕТРОВИЋ СЛАВИЦИ, адвокату у Суботици, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију градског јавног правобраниоца Града Суботице, почев од 03. 10. 2013. године, док траје ова функција.
Какаш Илона, адвокат у Суботици, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕЈОВИЋ ДРАГАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 10. 10. 2013. до 09. 10. 2014. године.
Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 08. 10. 2013. године.
Поповић Душан, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЋИРИЋ СМИЉАНИ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, привремено престаје право на обављање адвокатско приправничке вежбе због болести, почев од 15. 10. 2013. године.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОСТОВИЋ СОМБОРАЦ ДРАГИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 08. 10. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Сувачар Санда, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИНКОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом дана 02. 11. 2013. године, након што јој је привремено престало право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је СТОЈШИН МИЛОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду дана 04. 10. 2013. године, те да исту наставља код Миловац Мирјане, адвоката у Будисави, дана 05. 10. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Кекез Ана, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи КЕКЕЗ КЉАЈИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Режа Слободан, адвокат у Панчеву разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Ранчев Бориса, бившег адвоката у Панчеву, на коју је постављен решењем број 25-10/13 од 01. 02. 2013. године.
Дивац Бошко, адвокат у Панчеву одређује за преузиматеља адвокатске канцеларије Ранчев Бориса, бившег адвоката у Панчеву.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Шутало Мезеи Ивана, адвокат у Новом Саду разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Пајовић Кутузов Тијане, адвоката у Новом Саду, на коју је постављен решењем број 933/13 од 04. 10. 2013. године.
Пајовић Итана, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика адвокатске канцеларије Пајовић Кутузов Тијане, адвоката у Новом Саду.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Радонић Љиљана, адвокатски приправник у Руми, променила презиме, које сада гласи СМОЛИЋ.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ МИЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крнчевић Горана, адвоката у Новом Саду дана 22. 10. 2013. године, те да исту наставља код Ивановић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 23. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Бечеју, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју дана 15. 10. 2013. године, те да исту наставља код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 10. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђапић Милана, адвокатски приправник у Сомбору, променила презиме, које сада гласи ТРКУЉА.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Алишић Владимир, адвокат у Инђији стекао научни степен магистра правних наука.

Узима се на знање да је БЕРОЊА БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 11, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је БЕРОЊА БОЖИДАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 11, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ТЕШАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Брановачког 11, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је РАДИВОЈЕВИЋ НАТАЛИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1а, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је СТЕПАНОВ МИЛИВОЈ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1а, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ШТАЈНЕР БОРИС, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1а, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ПАНТИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Полита Десанчића 1а, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је АРСЕНОВ НИКОЛА, адвокат у Новом Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јаше Томића 2, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је УГЉЕШИН ЂУРА, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Змај Јове Јовановића 14, почев од 15. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је ВОРКАПИЋ ОСТОЈА, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 01. 10. 2013. године.

Узима се на знање да је мр АЛИШИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Степе 8/2, локал 21, ТЦ “Фонтана”, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је РАДУЛОВИЋ ДАНЕ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Милоша Обилића 45, почев од 01. 11. 2013. године.

Узима се на знање да је ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕВАН, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 3а, почев од 30. 10. 2013. године.