admin

Са седнице Управног одбора 1. марта 2013

МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 29. 09. 1980. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Достојевског 14/47.

Брише се из Именика адвокатских приправника МИЛИНКОВИЋ ГОРДАНА, адвокатски приправник код Кубињец др Јанка, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВ ГОРАН, дипломирани правник, рођен 25. 02. 1982. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВ ГОРАН, адвокатски приправник код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 02. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ДЕВРЊА МИРКО, дипломирани правник, рођен 25. 05. 1980. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Руми, Главна 176. ТЦ Атријум ЛП 010а.
Брише се из Именика адвокатских приправника ДЕВРЊА МИРКО, адвокатски приправник код Винчић Зорана, адвоката у Руми, са даном 28. 02. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

РАЈИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 09. 11. 1984. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17а.

КОЊЕВИЋ МАРКО, дипломирани правник, рођен 02. 06. 1977. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1.

ДАВЧИК СИНИША, дипломирани правник, рођен 22. 08. 1979. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Ђуре Ђаковића 15.

ЈАНЧИЋ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 29. 09. 1947. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 29.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН, дипломирани правник, рођен 02. 02. 1984. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 8ц, стан 1.

МАСТИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 30. 04. 1983. године уписује се 01. 03. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Стражиловска 35.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТРЕХОВСКИ ЈАНКО, рођен 03. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ћирјаковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРШИЋ БОГДАН, рођен 15. 11. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Кљајић мр Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОСАВЉЕВИЋ ИГОР, рођен 09. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бркић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОЋИЋ ДЕАН, рођен 25. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Катанић Арсенија, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЈАНОВИЋ ПЕТАР, рођен 05. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јовановић Мироја, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОВИЋ РЕЉА, рођен 13. 07. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Р. Владимира, адвоката у Бачкој Паланци, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЛКИЋ АНЂЕЛКА, рођена 18. 01. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Керац Уроша, адвоката у Ченеју, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИЊАЦ МИЛИЈАНА, рођена 27. 08. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перић Зорице, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДУБЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 18. 09. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈЕРЕМИЋ СЛАЂАНА, рођена 22. 02. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јефтић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЛАГОЈЕВ БРАНКА, рођена 07. 11. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАРОШКИ ЈЕЛЕНА, рођена 04. 04. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕТИНСКИ ДУЊА, рођена 03. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Етински Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУШИЦКИ ЈОВАНА, рођена 24. 12. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВАКОВИЋ МИЛАНА, рођена 12. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Тодоровић Драгана, адвоката у Кикинди, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОНИЋ ЉИЉАНА, рођена 10. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јаношевић Пере, адвоката у Руми, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГРГИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 14. 08. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гогић Марсела, адвоката у Руми, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУГОЊА ЈЕЛЕНА, рођена 29. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЦВЕТКОВИЋ ДИЈАНА, рођена 24. 01. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 01. 03. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОЉАЧКИ ДИМИТРИЈЕ, адвокат у Новом Саду са даном 11. 02. 2013. године, због пензионисања.
Пољачки Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РУШАИ ИШТВАН, адвокат у Молу са даном 31. 01. 2013. године, због пензионисања.
Коњовић Васа, адвокат у Молу, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАТКОВИЋ ВЛАТКО, адвокат у Руми са даном 05. 02. 2013. године, због заснивања радног односа.
Малетић Владислав, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАРТАЛИЈА ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду са даном 08. 02. 2013. године, због утврђеног права на инвалидску пензију.
Радовић Небојша, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине САВИЋ БИЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Матерић Јованке, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВИДОВИЋ СЛАВИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Спасојевић Иванчић Дејане, адвоката у Новом Саду, са даном 22. 02. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕРДЕЉИ АНИ, адвокату у Бајмоку, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 28. 01. 2013. године.
Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Павлов Сања, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Сикимић.

Узима се на знање да је ЂУКИЋ ТИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду дана 05. 02. 2013. године, те да исту наставља код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 06. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је САВКОВ ЗОРИЦА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Крстић Драгане, адвоката у Новом Саду дана 11. 02. 2013. године, те да исту наставља код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 12. 02. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Љиљак Смиљана, адвокатски приправник у Бачкој Паланци, променила презиме, које сада гласи Ћирић.

Узима се на знање да је ЈЕРЕМИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Кнежевић Снежане, адвоката у Новом Саду дана 14. 02. 2013. године, те да исту наставља код Корица Марине, адвоката у Новом Саду, дана 15. 02. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Лешков Николина, адвокатски приправник у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Пејак.

Узима се на знање да је ЗЕЧЕВИЋ ЗОРАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Бате Бркића 28, почев од 11. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је МАНДИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21, почев од 20. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је МОМЧИЛОВИЋ СИНИША, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 2/И, почев од 01. 03. 2013. године.

Узима се на знање да је СУВАЈАЦ ДУШАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ибоље Ференци 45, почев од 01. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је ПАВЛОВ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 22/ц, ИВ спрат, стан 341, почев од 25. 02. 2013. године.