admin

Са седнице Управног одбора 1. јула 2011

ГРУБАНОВИЋ БОЈАН, дипломирани правник, рођен 27. 05. 1975. године уписује се 23. 06. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Шиду, ТПЦ Светог Саве 2-6, локал 15.

ЧОБАНОВ ЈАЊОШ ИВАНА, дипломирани правник, рођена 27. 08. 1979. године уписује се 01. 07. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Футошка 2.
Брише се из Именика адвокатских приправника ЧОБАНОВ ЈАЊОШ ИВАНА, адвокатски приправник код Чобанов Ружице, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 06. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 09. 03. 1982. године уписује се 01. 07. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Светозара Милетића 11/7.
Брише се из Именика адвокатских приправника ПОПОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник код Субаков В. Милоша, адвоката у Бечеју, са даном 30. 06. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПИЛИПОВИЋ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 29. 11. 1983. године уписује се 01. 07. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 21.

ВУЛЕВИЋ ВЕСЕЛИН, дипломирани правник, рођен 11. 09. 1961. године уписује се 01. 07. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Симе Милутиновића Сарајлије 24.

БЈЕКИЋ мр ЗОРА, дипломирани правник, рођена 24. 01. 1957. године уписује се 01. 07. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 40.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СУКНОВИЋ СУЗАНА, рођена 01. 04. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Карањац Рацић Невенке, адвоката у Суботици, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ ПАВЛЕ, рођен 08. 11. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мољац Александра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ИВАНЧИН ОЉЕГ, рођен 01. 04. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Иванчин Николе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ ИГОР, рођен 08. 05. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гуцуња Милана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВОЈНОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 26. 11. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕЋО МЕЛИНДА, рођена 17. 09. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ивошевић Милене, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕРКЕЗ ГОРДАНА, рођена 29. 06. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МУНИЖАБА ЈАИЋ САЊА, рођена 24. 07. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мунижаба Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КАНКАРАШ ИВАН, рођен 17. 03. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Канкараш Вука, адвоката у Врбасу, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БИРКАШ ИВАН, рођен 05. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Левајац мр Зорана, адвоката у Сремској Митровици, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛАКОВИЋ ДОБРИЛА, рођена 25. 11. 1980. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Грујичић Драгоја, адвоката у Сремској Митровици, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАНДИЋ МИЛАН, рођен 15. 06. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЕЛЕК МИЛОШ, рођен 22. 08. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Миљевић Наталије, адвоката у Сомбору, дана 01. 07. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИТРОВИЋ САВО, адвокат у Руми са даном 30. 06. 2011. године, ради пензионисања.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Спајић Србислав, адвокат у Руми, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Митровић Саве.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОВИЋ КОСТАДИН, адвокат у Сомбору са даном 15. 06. 2011. године, на лични захтев.
Пекановић Олга, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Никовић Костадина.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВАНКОВИЋ ИВОНА, адвокат у Суботици са даном 01. 07. 2011. године, ради премештања седишта адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МЕДАКОВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Панчеву са даном 20. 06. 2011. године, на лични захтев.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Јарковачки Милетић Ивана, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Медаковић Бранислава.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КУКИЋ ЖЕЉАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, са даном 05. 06. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОНОВСКА ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, са даном 29. 05. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КОКАИ БРАНКА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вучковић Гордане, адвоката у Новом Саду, са даном 26. 06. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МОРАР ДРАГАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско приправничкој вежби код Журжован Октавијана, адвоката у Панчеву, са даном 31. 05. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног усавршавања почев од 01. 07. 2011. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВИ, адвокату у Бачкој Паланци, привремено престаје право на бављење адвокатуром због болести, почев од 26. 05. 2011. године.
Мрђа Светлана, адвокат у Челареву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 26. 04. 2011. године.
Танкосић Драган, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПРОВЧИ ДАРИНКА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 06. 2011. године.
Пандуров Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Ђуричић Мирна, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ВУЈОВИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Цундра Мирјана, адвокат у Сремској Митровици променила презиме, које сада гласи ПРОКИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ СОЊА, адвокат у Футогу, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Др Илије Ђуричића 2а, почев од 01. 07. 2011. године.

Узима се на знање да је ШИМАН ИГОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 11/2, почев од 15. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила и Методија 15, локал 21, почев од 01. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је БЕСЕРОВАЦ ЉУБИЦА, адвокат у Сремској Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 127, почев од 20. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је РВОВИЋ РАДА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 7, почев од 20. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је АНДРИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ивана Горана Ковачића 7, почев од 21. 06. 2011. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ ДАМИР, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Арсенија Чарнојевића 19, почев од 27. 06. 2011. године.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 29. 04. 2011. године под бројем 282/11 врши се исправка тако, што у ставу 1 диспозитива изреке уместо речи “од 29. 04. 2011. до 28. 04. 2012. године” треба да стоје речи ” од 28. 04. 2011. до 26. 04. 2012. године”.

У преосталом делу решење Управног одбора број 282/11 од 29. 04. 2011. године остаје непромењено.

У решењу Управног одбора Адвокатске коморе Војводине донетом 27. 05. 2011. године под бројем 318/11 врши се исправка тако, што у ставу 1 диспозитива изреке уместо речи “од 24. 04. 2011. до 23. 04. 2012. године” треба да стоје речи “од 28. 06. 2011. до 28. 06. 2012. године”.

У преосталом делу решење Управног одбора број 318/11 од 27. 05. 2011. године остаје непромењено.