admin

Са седнице Управног одбора 1. фебруара 2013

ТОМИЋ ЖЕЉЕНА, дипломирани правник, рођена 24. 08. 1984. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/И.

Брише се из Именика адвокатских приправника ТОМИЋ ЖЕЉЕНА, адвокатски приправник код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 01. 2013. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ВОЛАР ДАНИЈЕЛ, дипломирани правник, рођен 18. 07. 1986. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Хртковцима, Школска 34.

РАДОЈЕВИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 15. 04. 1982. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Ђуре Јакшића 12а.

ПРИЈИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 29. 05. 1960. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Ђуре Јакшића 1.

ШОЋ МИРКО, дипломирани правник, рођен 11. 07. 1973. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Краља Петра Првог 41.

НАСТАСИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 17. 09. 1961. године уписује се 01. 02. 2013. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Кнеза Милоша 23, стан 6.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НИКОЛИЋ МАКСИМОВИЋ ЗОРАНА, рођена 15. 02. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАДИН ЈЕЛЕНА, рођена 19. 03. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДИЋ АНДРЕА, рођена 26. 06. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Голубовић Светлане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 07. 1988. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Божић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, рођена 10. 04. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Јовице, адвоката у Руми, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПРИЈИЋ ДУШАН, рођен 25. 10. 1989. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пријић Биљане, адвоката у Зрењанину, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАРКЕЗ СРЂАН, рођен 07. 04. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Јарковачки Милетић Иване, адвоката у Панчеву, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЉАНОВИЋ ТРИФКО, рођен 30. 12. 1981. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Анђелић Даринке, адвоката у Чантавиру, дана 01. 02. 2013. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАКОВИЋ МИЛОРАД, адвокат у Новом Саду са даном 03. 01. 2013. године, услед смрти.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду са даном 16. 01. 2013. године, услед смрти.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФИЛИПОВ ЂУРА, адвокат у Панчеву са даном 31. 12. 2012. године, ради пензионисања.
Филипов Зоран, адвокат у Панчеву, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАЈИЋ ТОМИСЛАВ, адвокат у Бачком Петровом Селу са даном 31. 01. 2013. године, ради пензионисања.
Смиешко Золтан, адвокат у Бечеју, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине и након брисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БОГОСАВЉЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Сремској Митровици са даном 31. 12. 2012. године, ради пензионисања.
Рољић Јово, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАВЛИН МИХАЈЛО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 01. 2013. године, на лични захтев.
Баришић Жарко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАЊАНИН МИРКО, адвокат у Сомбору са даном 21. 01. 2013. године, услед смрти.
Кардум Марија, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ВЈЕШТИЦА МАРИЈА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Вјештица Магдолне, адвоката у Новом Саду, са даном 21. 01. 2013. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БУРИЋ АНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Анђелић Стевана, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 12. 2012. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈОВАНАЦ ДУШИЦА, адвокатски приправник у Опову, на адвокатско приправничкој вежби код Јасић Родољуба, адвоката у Опову, са даном 24. 01. 2013. године.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАСЛОВАРИЋ МИРКО (принципал ЗАРИЋ ДРАГАН,Сомбор са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЛЕТИЋ БОЈАН (принципал ЈАРКОВАЧКИ МИЛЕТИЋ ИВАНА,Панчево са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ДАНГУБИЋ НАТАЛИЈА (принципал СТАНИВУКОВИЋ ГОРАН,Нови Сад са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МИЉУШ НЕМАЊА (принципал СПАСОЈЕВИЋ ИВАНЧИЋ ДЕЈАНА,Нови Сад са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ШЕЋЕРОВ ВЛАДИМИР (принципал ШЕЋЕРОВ МИОМИР,Нови Сад са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

Брише се из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине РАОНИЋ СТРАХИЊА (принципал КОЈИЋ ЗОРАН,Нови Сад са даном 04.01.2013. године због истека адвокатско приправничке вежбе.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАЈАЧИЋ ЈЕЛЕНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 25. 12. 2012. до 24. 12. 2013. године.
Рајачић Саша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗДРАВКОВИЋ ЖЕЉКИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета, од 15. 01. 2013. до 14. 01. 2014. године.
Антић Живка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕЉИН СВЕТЛАНИ, адвокату у Новом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 08. 01. 2013. године.
Шоштарић Душица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СУБОТИЋ МАРИНИ, адвокату у Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због боловања, почев од 26. 12. 2012. године.
Мандић Горан, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАКОВИЋ БРАНЕТУ, адвокату у Новом Саду привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења за в.д. начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Новог Сада, почев од 11. 10. 2012. године, док траје ова функција.
Копрић Дејан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТРАБАК ЕДИТА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом дана 12. 02. 2013. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Јовић Никола, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је БЕШЛИН ЈЕЛЕНА, адвокат у Вршцу, наставила са радом дана 28. 12. 2012. године, након што јој је привремено било престало право на бављење адвокатуром због боловања.
Патрић Бојан, адвокат у Вршцу, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пантић Биљана, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Пантић Пиља.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Марјановић Јелена, адвокат у Новом Саду, променила презиме, које сада гласи Евић.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Станковић Снежана, адвокат у Панчеву, променила презиме, које сада гласи Јукић.

Узима се на знање да је ГАЛУС Л. ИЛДИКО, адвокатски приправник у Бачком Петровом Селу, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Гајић Томислава, адвоката у Бачком Петровом Селу дана 31. 01. 2013. године, те да исту наставља код Смиешко Золтана, адвоката у Бечеју, дана 01. 02. 2013. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да се Поповић Марија, адвокат у Новом Саду одређује за привременог заменика Мушицки Доротеји, адвокату у Новом Саду, док траје њен привремени престанак права на обављање адвокатске делатности због болести.

Узима се на знање да је РОСИЋ МИРОСЛАВ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду дана 01. 02. 2013. године, те да исту наставља код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 02. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је ЗЕЛЕНОВИЋ АЛЕКСА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народног фронта 10, почев од 01. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је МУШИЦКИ ПАВЛЕ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг Ференца Фехера 4, почев од 01. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је КАРАДАРЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 12/2, почев од 22. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је КАРАДАРЕВИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 12/2, почев од 22. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је БРКЉАЧ ВЛАДИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 92, почев од 01. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је САРАВОЛАЦ СРЂАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Немањина 4, почев од 01. 01. 2013. године.

Узима се на знање да је ПИЛИПОВИЋ ЂУРИЦА, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 31а, почев од 01. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је ВИГЊЕВИЋ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 31а, почев од 01. 02. 2013. године.

Узима се на знање да је СТОИЉКОВСКИ ВЛАДИМИР, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Гимназијска 5/И, почев од 01. 02. 2013. године.