admin

Са седнице Управног одбора 1. фебруара 2008

ЈАШАРЕВИЋ КУЖИЋ САЊА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1969. године, уписује се 01. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Мирослава Антића 5/1.

МИШЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1979. године, уписује се 01. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 11/1.

ВОЛАРЕВИЋ ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 18. 02. 1980. године, уписује се 01. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 32, стан 1/а.

ВЕЛИКИНАЦ ГОРДАНА, дипломирани правник, рођена 23. 08. 1963. године, уписује се 01. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Равном Селу, Буде Томовића 81.

КАРАБАСИЛ АЛЕКСАНДАР, дипломирани правник, рођен 12. 10. 1972. године, уписује се 05. 02. 2008. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Бачкој Тополи, Николе Тесле 4/б.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ МИРЈАНА, рођена 05. 06. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Томић Радмиле, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ХОЏИЋ МАЈДА, рођена 17. 09. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Хоџић Ахмета, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЛУЖАРЕВИЋ ЛАЗАР, рођен 10. 07. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Алексић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 01. 02. 2008. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИУЦА МАРИЈА, рођена 22. 08. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Миуца Тодора, адвоката у Вршцу, дана 01. 02. 2008. године, у трајању од две године.

Уписује се у Именик ортачких адвокатских друштава Адвокатске коморе Војводине «Ортачко адвокатско друштво Лалин и др», са седиштем у Новом Саду, Сестара Нинковић 11/2, чији су оснивачи Лалин Радован и Лудошки Весна, адвокати у Новом Саду.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КНЕЖЕВИЋ МИЛАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 01. 2008. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАТИЈЕВИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско приправничкој вежби код Матијевић Воје, адвоката у Сомбору, са даном 28. 01. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Иригу, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 14. 12. 2007. године.
Прокић Вероника, адвокат у Иригу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТИЈЕВИЋ МАРИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 04. 02. 2008. године.
Матијевић Иван, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МОМЧИЛОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Шиду, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 09. 01. 2008. године.
Нонковић Бранко, адвокат у Шиду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЛИВОЈЕВ ЧУПИЋ ВИДОСАВА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 02. 2008. године.
Вулић Бранислав, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РУШАИ ИШТВАН, адвокат у Чантавиру, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Мол, Петефи Шандора 61, почев од 01. 01. 2008. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШКОРИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Сремске Карловце, Гаврила Принципа 1, стан 54, почев од 01. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је НЕДИЋ ДРАГАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јанка Веселиновића 4, почев од 01. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је ГРАДОЈЕВИЋ ЈОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народних хероја 5/1, почев од 01. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је ТОМИЋ УЗЕЛАЦ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Мирослава Антића 16, почев од 01. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је КУНИЋ МИОДРАГ, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Радића 11, почев од 10. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је ЛАГУНЏИЋ РУДИН, адвокат у Старој Пазови, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ћирила и Методија 13, почев од 08. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је РЕПАЈА ВЕЛИБОР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/И, локал 5, почев од 25. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ ШУЊКА БРАНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/И, локал 5, почев од 25. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је ШУЊКА ТОМИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/И, локал 5, почев од 25. 01. 2008. године.

Узима се на знање да је МУДРИНИЋ ДЕЈАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 4/И, локал 5, почев од 25. 01. 2008. године.