admin

Са седнице Управног одбора 1. априла 2011

РАЈАЧИЋ САША, дипломирани правник, рођен 11. 08. 1975. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Трг Ференца Фехера 1.

Брише се из Именика адвокатских приправника РАЈАЧИЋ САША, адвокатски приправник код Стеванић Николе, адвоката у Новом Саду, са даном 31. 03. 2011. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ГУДАЛО БОРИС, дипломирани правник, рођен 10. 06. 1983. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 27.

ГУДАЛО САША, дипломирани правник, рођен 10. 06. 1983. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 27.

ДУГОЊИЋ ТАЊА, дипломирани правник, рођена 24. 09. 1982. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/1, локал 5.

ЈАЊУШЕВИЋ ЈЕЛИЦА, дипломирани правник, рођена 17. 10. 1948. године уписује се 06. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 91.

БАЛИНТ А. АНТАЛ, дипломирани правник, рођен 07. 04. 1973. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Бенедек Елека 11.

ЗЛАТАНОВ ЈУЛИЈАНА, дипломирани правник, рођена 27. 02. 1964. године уписује се 01. 04. 2011. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Змај Јовина 37.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТАНИВУК МИРЕЛА, рођена 04. 04. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Перески Славка, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРАЋ НАДА, рођена 22. 07. 1987. године, на адвокатско-приправничку вежбу код мр Кораћ Ј. Милета, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЋОРИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 16. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУКИЋ МАРИНА, рођена 19. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖИГИЋ ВЕДРАНА, рођена 12. 05. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бјелица Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВЕСЕЛИНОВИЋ ИВАНА, рођена 23. 12. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЖУНИЋ ТИЈАНА, рођена 19. 06. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАВЛОВ САЊА, рођена 07. 12. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код др Вег Енике, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САЛАЈ ЈОВАНА, рођена 22. 03. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПЕРКОВСКИ КЕЛЕУВА АЛЕКСАНДРА, рођена 03. 01. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Беднарик Снежане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГЛАВАРДАНОВ КРИСТИНА, рођена 03. 03. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ђокић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРМПОТ ГОРДАНА, рођена 12. 11. 1979. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Бабић Николине, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЧКОВИЋ ОЛИВЕРА, рођена 16. 10. 1983. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Пухаловић Александра, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАТИЋ МИНА, рођена 16. 10. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Купрес Слађане, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СРДИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 23. 07. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Гостовић Илије, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАСЛЕША ЖАРКО, рођен 24. 05. 1985. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОРАЋ ГОРАН, рођен 21. 07. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНОВ МИРОСЛАВ, рођен 27. 04. 1978. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Ракић Радована, адвоката у Новом Саду, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРУНИЋ БРАНЕ, рођен 13. 08. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧ АТИЛА, рођен 12. 08. 1984. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Нађ Чабе, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БУТАШ БЕЛА, рођен 02. 09. 1982. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Буцко Ђерђа, адвоката у Суботици, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДИМИТРИЈЕВИЋ БОЈАН, рођен 08. 08. 1977. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Димитријевић Миодрага, адвоката у Зрењанину, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МИЛОЈЕВИЋ ИВАНА, рођена 21. 03. 1986. године, на адвокатско-приправничку вежбу код Милојевић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 01. 04. 2011. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДАКИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 04. 2011. године, на лични захтев.
Перић Дамир, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Дакић Јелене.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине БАШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду са даном 13. 04. 2010. године, ради остваривања права на инвалидску пензију.
Шоти Феђа, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Башић Зорана.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине РАДУЈКОВИЋ КОСТА, адвокат у Новом Саду са даном 21. 03. 2011. године, ради заснивања радног односа.
Именовани задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Етински Вељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Радујковић Косте.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЛАКИЋЕВИЋ ШИЛИ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Лакићевић др Вуксана, адвоката у Новом Саду, са даном 11. 03. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Поповић Часлава, адвоката у Новом Саду, са даном 10. 03. 2011. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине МАКСИМОВИЋ МАЈА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско приправничкој вежби код Крпић Бисерке, адвоката у Суботици, са даном 11. 03. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОВИЋ МИЛЕНА, адвокат у Иригу, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 01. 02. 2011. године.
Прокић Вероника, адвокат у Иригу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства и одсуства ради неге детета од 23. 03. 2011. до 21. 03. 2012. године.
Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗЕКИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 30. 03. 2011. године.
Поповић Миша, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена, дана 01. 04. 2011. године.
Поповић Дивна, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Мандић Марина, адвокатски приправник у Зрењанину променила презиме, које сада гласи Суботић.

Узима се на знање да је ГУЖВИЋ МИРЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Пекић Марка, адвоката у Новом Саду дана 14. 03. 2011. године, те да исту наставља код Ђерковић Мирослава, адвоката у Новом Саду дана 15. 03. 2011. године.

Узима се на знање да је БАРИШИЋ ЖАРКО, адвокатски приправник у Бечеју, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Секулић Снежане, адвоката у Бечеју дана 21. 02. 2011. године, те да исту наставља код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду дана 22. 02. 2011. године.

Узима се на знање да се Михок Јанош, адвокат у Сенти разрешава дужности привременог заменика адвокатске канцеларије Хуњади Шандора, адвоката у Сенти.
Хиреш Иван, адвокат у Сенти, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије Хуњади Шандора, адвоката у Сенти.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОЛИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Врднику, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Нови Сад, Трг републике 20, локал 18/ИИ, почев од 01. 04. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАТЕЈИЋ ЖИВОЈИН, адвокат у Црепаји, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Панчево, Војводе Радомира Путника 3/а, почев од 10. 03. 2011. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЏИГУРСКИ БРАНИМИР, адвокат у Новом Саду, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Дунавска 6, почев од 01. 04. 2011. године.

Узима се на знање да је ПРОШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 10, почев од 05. 03. 2011. године.

Узима се на знање да је ПОПОВИЋ ДИВНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 21/ИИИ, стан 6, почев од 01. 04. 2011. године.