admin

Са седнице Управног одбора 09. марта 2007

КАПУН ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 22. 06. 1979. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Дунавска 11/И.

ЛЕЧ ЕРИХ, дипломирани правник, рођен 12. 08. 1980. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Антона Чехова 6.

ТОНКОВИЋ ЈОСИП, дипломирани правник, рођен 29. 01. 1978. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Енгелсова 11.

ГОМБОШ ЕРВИН, дипломирани правник, рођен 09. 07. 1971. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сенти, Главна 16.

МИШКЕЉИН ДРАГАН, дипломирани правник, рођен 15. 02. 1962. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска бб-Банатски бизнис центар, И спрат.

ЖЕЛЕМ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 11. 05. 1954. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Житни трг 24.

ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА, дипломирани правник, рођена 14. 03. 1948. године, уписује се 26. 02. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Браће Радић 56.

МАРИЈАНСКИ ЛАЗАР, дипломирани правник, рођен 17. 07. 1941. године, уписује се 11. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Аге Мамужића 9.

ВАРАДИ ЈУДИТА, дипломирани правник, рођена 13. 10. 1948. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Краља Александра И Карађорђевића 47/И.

ЂОКИЋ МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 31. 03. 1979. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 44/И.

АНТИЋ ЖИВКА, дипломирани правник, рођена 30. 06. 1948. године, уписује се 09. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22.

ЧЕШЉАРОВ ЗОРИЦА, дипломирани правник, рођена 18. 12. 1948. године, уписује се 05. 03. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Пупинова 16.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду СТУПАР МАРКО, рођен 15. 07. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ступар Милана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕБИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 23. 10. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Вулић Бранислава, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КЕРАЦ МИРКО, рођен 11. 04. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лакићевић Вуксана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МАЛИЋ НИКОЛА, рођен 31. 01. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поткоњак Николе, адвоката у Инђији, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЛУЖАИЋ ДАНЕ, рођен 19. 11. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Папић Дејана, адвоката у Зрењанину, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОСИМОВИЋ МИЛИЦА, рођена 04. 10. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Јосимовић Мирјане, адвоката у Руми, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОВИЧИЋ БРАНИБОР, рођен 20. 02. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ристић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КОВАЧЕВИЋ ИВАН, рођен 24. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лалин Радована, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАЈНОВИЋ НЕНАД, рођен 21. 01. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Шијан Николе, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду НОВКОВИЋ СИНИША, рођен 17. 05. 1983. године, на адвокатско приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду УЗЕЛАЦ МИЛАНА, рођена 18. 11. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Тодоровић Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОЊИЋ ТИХАНА, рођена 16. 02. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ботић Наташе, адвоката у Новом Саду, дана 09. 03. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ИВКОВ МИРЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 01. 2007. године, услед смрти.
Крзнарић Миле, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АЧ ЕТЕЛКА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 02. 2007. године, на лични захтев.
Миладиновић Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИСАВЉЕВ СТЕВАН, адвокат у Зрењанину са даном 15. 03. 2007. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања из Именика адвоката задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Изгарјан Миливој, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРАДИ ЈУДИТА, адвокат у Зрењанину са даном 16. 02. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине САВИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду са даном 20. 02. 2007. године, ради заснивања радног односа.
Китановић Башић Бранислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТОМАСОВИЋ МИРЈАНА, адвокат у Зрењанину са даном 15. 02. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МАРИЈАНСКИ ЛАЗАР, адвокат у Суботици са даном 02. 03. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧЕШЉАРОВ ЗОРИЦА, адвокат у Зрењанину са даном 23. 02. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАТКОВИЋ МАНОЈЛО, адвокат у Зрењанину са даном 31. 03. 2007. године, на лични захтев.
Именовани и након брисања из Именика адвоката задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Драган Ливијан, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АГОШТОН АНДРАШ, адвокат у Србобрану са даном 08. 03. 2007. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања из Именика адвоката задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Агоштон Ласло, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРБИЋ МИЛИЦА, адвокат у Апатину са даном 01. 03. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине АНТИЋ ЖИВКА, адвокат у Новом Саду са даном 28. 02. 2007. године, ради пензионисања.

УЗИМА СЕ на знање да ће ЛАУШЕВИЋ МАЈИ, адвокату у Новом Саду, мировати права и обавезе адвоката почев од 14. 02. 2007. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Добросављев Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће ХАСАНОВИЋ КОРАЋ БИЉАНИ, адвокату у Вршцу, мировати права и обавезе адвоката почев од 14. 02. 2007. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Назарчић Стевица, адвокат у Вршцу, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је САЛАТИЋ СПАСОЈЕ, адвокат у Сомбору, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести од 09. 02. до 15. 05. 2007. године.
Бањанин Мирко, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИРОСАВЉЕВИЋ СТОЈАНОВИЋ СВЕТЛАНА, адвокат у Белој Цркви, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 08. 03. 2007. године.
Симић Славенко, адвокат у Белој Цркви, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАЈСТОРОВИЋ ЖИВАН, адвокат у Руми, бити привремено одсутан почев од 16. 02. 2007. године.
Коцан Биљана, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ, адвокат у Белој Цркви, наставио са радом након што је био привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 02. 2007. године.
Окука Зоран, адвокат у Белој Цркви, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЂУРЧОК ПАВЕЛ, адвокат у Зрењанину, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 15. 01. 2007. године.
Курбалија Петар, адвокат у Зрењанину, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ТОДОРОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Кули, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 16. 02. 2007. године.
Миленковић Ержебет, адвокат у Кули, разрешава се дужности привременог заменика.

Узима се на знање да је РЕЉИН СТАНОЈЕВ СПОМЕНКА, адвокат у Зрењанину, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 3, почев од 01. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је КОСТИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 1, Тржни центар «Трубач», почев од 06. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је КОМЛЕНАЦ ВЛАЈКО, адвокат у Сремској Митровици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситејева 15, почев од 13. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је ПЕРИЋ АНКА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Ловћенска 2/Д3, почев од 16. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је САВИЋ ЖИВКОВ ТАТЈАНА, адвокат у Сенти, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Танчић Михаља 11, почев од 17. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је ГЛЕДОВИЋ АРСО, адвокат у Инђији, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Блок 44, Ламела А, почев од 01. 03. 2007. године.

Узима се на знање да је КРНЧЕВИЋ ГОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Путника 5, почев од 01. 02. 2007. године.

Узима се на знање да је ИНЂИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 1, почев од 01. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ИНЂИЋ МАГДА, адвокат у Суботици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг цара Јована Ненада 1, почев од 15. 03. 2007. године.

Узима се на знање да је ЧЕВАРИ РОБЕРТ, адвокат у Темерину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Новосадска 346, почев од 07. 03. 2007. године.