admin

Са седнице Управног одбора 07. септембра 2007

НИКИЋ ЗОРАНА, дипломирани правник, рођена 05. 03. 1941. године, уписује се 01. 08. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Др Светислава Касапиновића 20а.

БРКЉАЧ ВЛАДИМИР, дипломирани правник, рођен 18. 11. 1977. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ласла Гала 10.

Брише се из Именика адвокатских приправника БРКЉАЧ ВЛАДИМИР, адвокатски приправник код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

ПЕРИЋ МИРОСЛАВА, дипломирани правник, рођена 24. 08. 1981. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 34.

Брише се из Именика адвокатских приправника ПЕРИЋ МИРОСЛАВА, адвокатски приправник код Лакета Ђорђа, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

БОГИЋЕВИЋ ВЕСНА, дипломирани правник, рођена 29. 09. 1979. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 50.

Брише се из Именика адвокатских приправника БОГИЋЕВИЋ ВЕСНА, адвокатски приправник код Ракић Жељка, адвоката у Новом Саду, са даном 07. 09. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

КОЛАРСКИ БРАНИСЛАВ, дипломирани правник, рођен 10. 02. 1979. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Змај Јовина 2.

МАНДИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 31. 05. 1978. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Шафарикова 3.

БЕАРА ДАНИЈЕЛА, дипломирани правник, рођена 20. 03. 1975. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26.

БУБАЊ ДУШКО, дипломирани правник, рођен 28. 03. 1954. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Балканска 5.

ЈОКИЋ СИНИША, дипломирани правник, рођен 02. 08. 1974. године, уписује се 07. 09. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новој Пазови, Саве Ковачевића 8.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АРСЕНОВ ДИЈАНА, рођена 08. 03. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Лончар Милоша, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КРАЈИНОВИЋ РАНЧИЋ МИРЈАНА, рођена 29. 07. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поштић Светислава, адвоката у Панчеву, дана 07. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧОНИЋ МИРОСЛАВ, рођен 30. 03. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чонић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПОПИВОДА ДУЊА, рођена 20. 06. 1984. године, на адвокатско приправничку вежбу код Попивода Славка, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ГАВРИЋ ЧУКВАС СЛАВЕНКА, рођена 12. 05. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, дана 07. 09. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРИФУНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Бачкој Паланци са даном 17. 06. 2007. године, услед смрти.
Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ФУРУНОВИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Бечеју са даном 31. 08. 2007. године, ради пресељења адвокатске канцеларије на територију Адвокатске коморе Београда.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПЕЈЧИЋ МИЛОШ, адвокат у Руми са даном 30. 09. 2007. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду Адвокатске коморе Војводине.
Вујаковић Сања, адвокат у Руми се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГРУЈИЋ мр АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом Саду са даном 31. 07. 2007. године, ради заснивања радног односа.
Зечевић Ненад, адвокат у Новом Саду се поставља за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОДАНИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Сомбору са даном 24. 08. 2007. године, услед смрти.
Старчевић Страхиња, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕЛИЋ ЉУБИША, адвокат у Старој Пазови са даном 09. 08. 2007. године, услед смрти.
Лагунџић Рудин, адвокат у Старој Пазови, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГАБРИЋ ПЕРЕ, адвокат у Суботици, био привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 11. 07. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАБРИЋ ПЕРЕ, адвокат у Суботици са даном 24. 08. 2007. године, услед смрти.
Бажо Олга, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине БОБАН ПЕТАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Масникоса Вујадина, адвоката у Новом Саду, са даном 01. 09. 2007. године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине СИРАЦКА ЈОЗЕФИНА, адвокатски приправник у Бачком Петровцу, на адвокатско приправничкој вежби код Кубињец др Јанка, адвоката у Бачком Петровцу, са даном 15. 08. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СУВАЧАР САНДА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 20. 08. 2007. године.
Адамовић Синиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВАРАДИНАЦ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Кикинди, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 25. 07. 2007. године.
Бјелановић Божо, адвокат у Кикинди, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због неге детета почев од 04. 09. 2007. до 07. 05. 2008. године.
Ћеран Анка, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МАРИЋ ЗОРАН, адвокат у Панчеву, наставио са радом након што је био привремено спречен да обавља адвокатску делатност, дана 01. 08. 2007. године.
Милићевић Милорад, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛАЛИЋ МРАЗЕК МИЛИЦА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 03. 09. 2007. године.
Бељански Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ГОГИЋ МАРСЕЛ, адвокат у Руми, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе адвоката због служења војног рока у цивилној служби, дана 10. 09. 2007. године.
Радивојков Миленко, адвокат у Руми, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 01. 09. 2007. године.
Соро Милорад, адвокат у Бачкој Паланци, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да ће НАШАГАЋИН МИРЈАНИ, адвокатском приправнику у Бачкој Паланци, мировати права и обавезе адвокатског приправника почев од 01. 08. 2007. године због породиљског одсуства.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Нонин Марија, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ПОПОВИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Радошевић Миланка, адвокат у Панчеву променила презиме, које сада гласи РАДОМИР.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Омерагић Маја, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи ОМЕРАГИЋ-ПАНТИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Павлић Свјетлана, адвокатски приправник у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАЛЕШЕВИЋ.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Грујић Мирјана, адвокатски приправник у Бачкој Паланци променила презиме, које сада гласи НАШАГАЋИН.

Узима се на знање да је КЕРАЦ УРОШ, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Грујић Маје, адвоката у Новом Саду дана 03. 09. 2007. године, те да исту наставља код Рибаров Зорана, адвоката у Новом Саду дана 04. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је МИЛИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 8, почев од 06. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је РАДЕНКОВИЋ МИОДРАГ, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 20, почев од 01. 08. 2007. године.

Узима се на знање да је ПОШТИЋ СВЕТИСЛАВ, адвокат у Панчеву, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Топаловића 6, почев од 01. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је БАБИЋ ВИШЕКРУНА ЉИЉАНА, адвокат у Панчеву, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Жарка Зрењанина 14, почев од 01. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је МОМЧИЛОВИЋ РАДОСЛАВ, адвокат у Шиду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Лазара 9, почев од 01. 07. 2007. године.

Узима се на знање да је КЕЖИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 34, почев од 01. 08. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛУДОШКИ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Сестара Нинковић 11, стан 2, почев од 15. 08. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛАЛИН РАДОВАН, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сестара Нинковић 11, стан 2, почев од 15. 08. 2007. године.

Узима се на знање да је ТИКВИЦКИ СТЕВАН, адвокат у Новом Кнежевцу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог Карађорђевића 21, почев од 03. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је ТОТ ЛАСЛО, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Штросмајерова 8, почев од 03. 09. 2007. године.

Узима се на знање да је ТЕРЗИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Хоргошу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Велика 13, почев од 01. 09. 2007. године.