admin

Са седнице Управног одбора 04. маја 2007

КРАЉ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 24. 12. 1978. године, уписује се 04. 05. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Јована Ђорђевића 11.

Брише се из Именика адвокатских приправника КРАЉ БИЉАНА, адвокатски приправник код Ковачевић Срђана, адвоката у Новом Саду, са даном 04. 05. 2007. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧВОКИЋ БРАНКО, рођен 08. 01. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВИДИЋ МИЛИЦА, рођена 03. 02. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Манастирац Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ДРАЖИЋ САЊА, рођена 05. 01. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду РАДОШ МАРИЈАНА, рођена 23. 09. 1977. године, на адвокатско приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ВУЈАКЛИЈА АЛЕКСАНДАР, рођен 14. 01. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Танкосић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду КВРГИЋ СВЕТЛАНА, рођена 01. 08. 1976. године, на адвокатско приправничку вежбу код Ђокић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 04. 05. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОМАД МИЛЕНКО, адвокат у Бачкој Паланци са даном 30. 04 2007. године, ради пензионисања.
Јовић Мирјана, адвокат у Бачкој Паланци, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СТАНИЋ ДУШАН, адвокат у Зрењанину са даном 15. 05 2007. године, ради пензионисања.
Именовани и након брисања задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
Станић Бранислав, адвокат у Зрењанину, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЈАНИЋ ЉУБОМИР, адвокат у Зрењанину са даном 04. 05 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине КАРАН СЛАВИЦА, адвокатски приправник у Темерину, на адвокатско приправничкој вежби код Новак Петра, адвоката у Темерину, са даном 20. 04. 2007. године.

УЗИМА СЕ на знање да ће МАРТИНОВИЋ ВЕСНИ, адвокату у Панчеву, мировати права и обавезе адвоката почев од 01. 05. 2007. године због избора за народног посланика у Народној Скупштини Републике Србије.
Кундаковић Бранислав, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЛЕНИЦА СТАНИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 19. 04. 2007. године.

Маленица Савески Никица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂОРЂЕВИЋ СОЊА, адвокат у Руми, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због породиљског одсуства почев од 01. 05. 2007. године.
Ћеран Анка, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ЛОНЧАРЕВИЋ ДРАГОЉУБ, адвокат у Сремској Митровици, наставио са радом након што су му мировала права и обавезе, дана 04. 05. 2007. године.
Левајац мр Зоран, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је ИГИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 13. 05. 2007. године.
Суботин Милан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ на знање да је МИЋАШЕВИЋ КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, наставила са радом након што је била привремено спречена да обавља адвокатску делатност, дана 18. 04. 2007. године.
Јефтић Ђорђе, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Маленица Никица, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАЛЕНИЦА САВЕСКИ.
Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ ЉУБИША, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинуо адвокатско приправничку вежбу код Добросављев Срђана, адвоката у Новом Саду дана 31. 03. 2007. године, те да исту наставља код Добросављев Светозара, адвоката у Новом Саду дана 01. 04. 2007. године.

Узима се на знање да се Изгарјан Миливој, адвокат у Зрењанину разрешава дужности преузиматеља адвокатске канцеларије Станисављев Стевана, бившег адвоката у Зрењанину.
Кењић Бранислав, адвокат у Зрењанину, одређује се за преузиматеља адвокатске канцеларије Станисављев Стевана, бившег адвоката у Зрењанину.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Матијевић Маријана, адвокат у Новом Саду променила презиме, које сада гласи МАТИЈЕВИЋ-МАРИЋ.

Узима се на знање да су ВЕБЕР ЂОРЂЕ и ВЕБЕР МИЛАН, адвокати у Новом Саду, основали Заједничку адвокатску канцеларију са седиштем у Новом Саду, Жарка Зрењанина 4/И, почев од 04. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју иступила из Заједничке адвокатске канцеларије Субаков В. Милоша, Секулић Снежане и Субаков С. Александре, дана 01. 05. 2007. године.
Од 01. 05. 2007. године Секулић Снежана наставља самостално да обавља адвокатску делатност на адреси Маршала Тита 19-23, локал 26, а Заједничка адвокатска канцеларија Субаков В. Милоша и Субаков С. Александре наставља са радом на досадашњој адреси.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БУКАРИЦА РАДМИЛА, адвокат у Новом Саду, преселила седиште своје адвокатске канцеларије у Сремске Карловце, Стражиловска 19, почев од 05. 04. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РУШАИ ИШТВАН, адвокат у Молу, преселио седиште своје адвокатске канцеларије у Чантавир, Маршала Тита 31, почев од 16. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ОБРАДОВИЋ МИТАР, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јанка Веселиновића 1, почев од 05. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је МАРКОВ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Бечеју, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Доситејева 2, почев од 01. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је МАРКОВ ГОРИЦА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Доситејева 2, почев од 01. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ЕТИНСКИ ВЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јаше Игњатовића 6, почев од 16. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је КРСТИЋ ДЕЈАН, адвокат у Сомбору, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Читаоничка 3, почев од 25. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је СЕКУЛИЋ СНЕЖАНА, адвокат у Бечеју, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Маршала Тита 19-23, локал 26, почев од 01. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је МАЛЕНИЦА САВЕСКИ НИКИЦА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 26, почев од 19. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је МАЛЕНИЦА СТАНИЋ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Пушкинова 26, почев од 19. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ЧАБАРКАПА ГОРАН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Корзо 9/10, почев од 01. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је ЗАВИША КОВИНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 17, стан 2, почев од 07. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је МАРОВИЋ ЖЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења 82/ИИИ, стан 5, почев од 25. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ПОПОВ ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Толстојева 62, почев од 01. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је РАЦИЋ ДРАЖЕН, адвокат у Суботици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Владимира Назора 6/ИИ, почев од 03. 05. 2007. године.