admin

Са седнице Управног одбора 01. јуна 2007

МИЛОЈКОВИЋ НЕНАД, дипломирани правник, рођен 20. 08. 1958. године, уписује се 29. 05. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Његошева 1.

ПЕЛАГИЋ НЕБОЈША, дипломирани правник, рођен 23. 01. 1979. године, уписује се 01. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 26.

ВИГЊЕВИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 11. 07. 1980. године, уписује се 07. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Футогу, Царице Милице 10.

РЕБИЋ МИРА, дипломирани правник, рођена 25. 09. 1946. године, уписује се 01. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Челареву, Соње Маринковић 25.

СТУПАР ИГОР, дипломирани правник, рођен 02. 05. 1975. године, уписује се 01. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Кикинди, Трг српских добровољаца 40.

МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛУТИН, дипломирани правник, рођен 12. 05. 1938. године, уписује се 01. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Качареву, Маршала Тита 25.

ВУЧКОВИЋ ЗОРКА, дипломирани правник, рођена 01. 02. 1949. године, уписује се 18. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Радомира Путника 50.

ВРСАЈКОВ МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 28. 05. 1949. године, уписује се 11. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Илије Бирчанина 28.

ВЕРЕБ ЈАНОШ, дипломирани правник, рођен 09. 04. 1944. године, уписује се 11. 06. 2007. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Суботици, Чапајева 17.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду БЕЛИЋ ИВАНА, рођена 12. 06. 1979. године, на адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду МОЛНАР ЖУЖА, рођена 13. 06. 1978. године, на адвокатско приправничку вежбу код Молнар Андраша, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПАПРИЋ ТИЈАНА, рођена 26. 06. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Поповић Бранивоја, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду АМИЖИЋ РАДИВОЈ, рођен 03. 06. 1982. године, на адвокатско приправничку вежбу код Бајић Саше, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ПУШАРА МИЛАН, рођен 19. 07. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Травар Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЧЕГАР МИЛОШ, рођен 08. 07. 1981. године, на адвокатско приправничку вежбу код Чегар Душана, адвоката у Бачкој Паланци, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду ЈОКИЋ ДАНИЈЕЛА, рођена 31. 12. 1968. године, на адвокатско приправничку вежбу код Марковић Лазара, адвоката у Панчеву, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине у Новом Саду САРАВОЛАЦ СРЂАН, рођен 14. 04. 1980. године, на адвокатско приправничку вежбу код Аврамов Душка, адвоката у Зрењанину, дана 01. 06. 2007. године, у трајању од две године.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВУЧКОВИЋ ЗОРКА, адвокат у Сомбору са даном 08. 06. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЕГЕЉА ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду са даном 20. 05. 2007. године, ради заснивања радног односа.
Маровић Жељко, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске канцеларије.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВЕРЕБ ЈАНОШ, адвокат у Суботици са даном 01. 06. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРСАЈКОВ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду са даном 01. 06. 2007. године, ради пензионисања.

БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Војводине НЕДЕЉКОВ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско приправничкој вежби код Карановић Небојше, адвоката у Новом Саду, са даном 14. 05. 2007. године.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕТКОВИЋ ЛЕПОСАВА, адвокат у Бачкој Паланци, привремено спречена да обавља адвокатску делатност због болести почев од 04. 05. 2007. године.
Соро Милорад, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привременог заменика.

УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТАТИЋ ЧЕДОМИР, адвокат у Зрењанину, привремено спречен да обавља адвокатску делатност због болести почев од 22. 05. 2007. године.
Голијанин Војин, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.

Узима се на знање да је ДУГОЊИЋ ТАЊА, адвокатски приправник у Новом Саду, прекинула адвокатско приправничку вежбу код Калман Штање, адвоката у Новом Саду дана 24. 05. 2007. године, те да исту наставља код Степић Николе, адвоката у Новом Саду дана 25. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је ИЛИЋ МИЛАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Булевар ослобођења, локал 11, почев од 07. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је ЛУКИЋ МИЛОШ, адвокат у Бачкој Паланци, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра И 12/И, почев од 15. 04. 2007. године.

Узима се на знање да је ВУЧКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Сомбору, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Београдска 7, почев од 01. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је СТАНКОВ СЛОБОДАН, адвокат у Зрењанину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Трг републике 9/3, почев од 17. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је КАНКАРАШ ВУК, адвокат у Врбасу, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Др Момчила Новковића 9, почев од 01. 06. 2007.

Узима се на знање да је Заједничка адвокатска канцеларија Бајић Снежане, Бајић Саше и Бајић Љубице, адвоката у Новом Саду, пресељена на адресу Јована Бошковића 2, почев од 15. 05. 2007. године.

Узима се на знање да је НОНИН МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 22, почев од 01. 06. 2007. године.