admin

Reagovanje AK Vojvodine na tekst u časopisu “Nin”

Advokatska komora Vojvodine se oglasila saopštenjem povodom teksta koji je objavljen u prošlom broju časopisa NIN, pod naslovom “Pobuna 42 pisca protiv vlasti”. Navedeni tekst će biti objavljen u narednom broju časopisa NIN, u rubrici “REAGOVANJA, Advokati i pravo”.

U NIN-u br. 3421, u tekstu “Pobuna 42 pisca protiv vlasti” navodi se da je književnica Sara Radojković izjavila: “Pritom, super mi je kako advokati mogu da se udruže oko svojih interesa i blokiraju pravosuđe, ali ne i da reaguju kada vlast krši isto to pravosuđe i onemogućuje njegov rad.”

Radi potpunog informisanja javnosti, smatramo potrebnim da objavite da su odluku o protestu sa obustavom rada (17.09.2014.) advokati doneli zbog Zakona o javnim beležnicima i pratećih propisa, koji su poremetili i podrili osnovna ljudska prava građana i profesionalne dužnosti, prava i status advokature. Svakom građaninu bilo je oduzeto pravo da samostalno izražavaju svoju volju kroz sačinjavanje ugovora i drugih pravnih akata. Pravo sačinjenja ugovora oduzeto je i advokatima i dato u isključivu nadležnost javnim beležnicima, kojih je u tom trenutku bilo samo 92.

Diskriminatorne odredbe tog i Zakona o prometu nepokretnosti, kojima su narušena prava građana i uspostavljen monopol javnih beležnika, bili su razlozi za obustavu rada 8.000 advokata, članova Advokatske komore Srbije, do ispunjenja zahteva.

Navodi da se advokati udružuju “oko svojih interesa i mesecima blokiraju pravosuđe, ali im ne pada na pamet da reaguju kada vlast krši pravo” , pokazuje nepoznavanje advokatske profesije ili njeno svesno dezavuisanje, što je nedopustivo.

Advokati svakodnevno pred sudom, bilo da zastupaju u građanskim predmetima ili u odbrani u krivičnim predmetima, štite povređena prava i slobode građana i bore se za jednaku zaštitu prava svih pred sudovima i drugim državnim organima, za pravično odlučivanje suda i primenu zakona. To je naša dužnost i naša obaveza, utemeljena i Ustavom Srbije.

Srđan Sikimić, Predsednik Advokatske komore Vojvodine