Dusan Belic

Расписују се избори за члана Извршног одбора секције Млади адвокати Војводине

Такође се сазива ИЗБОРНА СЕДНИЦА СКУПА која ће се одржати дана 06.09.2019. године, у 18.00 часова, у просторијама Адвокатске коморе Војводине, у Новом Саду, ул. Змај Јовина 20/I.

Предлози кандидата, на обрасцу прописаном овом одлуком, предају се Адвокатској комори Војводине, закључно са даном 22.08.2019. године.

Прилози: