Uroš Pajić

Радионица: “Усаглашавање Закона о адвокатури и подзаконских аката са правним тековинама Европске уније”, у среду 19.09.2018. године у 17:00

Позив на радионицу